Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ter.la.lu] | ترلالو

Definisi : 1. teramat sangat, terlampau: orang menyabung ~ ramai; seekor rusa jantan sedang tidur dgn ~ nyedarnya; 2. melampaui batas, berlebih-lebihan: pemujaannya yg ~ terhadap pemerintahan Inggeris; 3. (per­buatan dll) yg tidak disengajakan, terlangsung: perbuatan engkau yg sudah ~ itu diampun­kan, yg kemudian jangan dibuat lagi; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ter.la.lu] | ترلالو

Definisi : 1 amat sangat: Dia ~ ingin hendak naik kapal terbang. 2 melampaui batas; berlebih-lebihan: Ia ~ memikirkan perkara yg kecil-kecil. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
lalu
1. Bersinonim dengan berjalan
( melintas, melewati, )
(kata kerja:)

2. Bersinonim dengan berdaya
( larat, bertenaga, bermaya, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan kemudian
( sesudah itu, selepas itu, setelah, justeru itu, maka, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan lewat
( menjangkaui, melampaui, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : berlalu, melalui, melalukan, terlalu, keterlaluan, laluan,

Puisi
 

Masak bubur terlalu cair,
     Makan dicampur dengan nira;
Tanah lembah kandungan air,
     Kayu bengkok titian kera.


Lihat selanjutnya...(20)
Peribahasa

Hendak panjang terlalu,
     patah.

Bermaksud :

Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak harum terlalu hangit, b. Hendak masak langsung hangus).

 

Lihat selanjutnya...(67)

415

Don't make a mountain out of a molehill

Membesar-besarkan sesuatu perkara atau masalah yang sebenarnya kecil atau remeh sahaja. (Peribahasa ini lazimnya dinyatakan kepada seseorang yang terlalu risau mengenai masalah kecil tetapi dianggapnya terlalu serius).

Laksana katak, sedikit hujan banyak bermain.

''I should not have lent you my motoycycle. Now, look what you have done! Mum will surely berate me forever. It must costly to repair it,'' the little brother complained. ''Come on, it's only a small scratch. Don't make a mountain out of a molehill. You dented my car the other day, and I did not even complaint!'' the big brother said.

''Menyesal aku beri kau pinjam motorsikal aku itu. Sekarang, tengok apa dah jadi! Mak tentu akan menghamun aku tak habis-habis. Tentu mahal nak membaikinya,'' rungut si adik. ''Alaihai, calar sedikit sahaja. Kalau ini laksana katak, sedikit hujan banyak bermain. Kau kemikkan kereta aku hari itu, aku tidak merungut sikit pun!'' kata si abang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(30)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
songkeh[sN.kEh]kata adjektifterlalu kenyang.Dek terlalu songkeh, dio tak bodayo nak bogorak lai.[dE/ t.lA.lu sN.kEh di.j tA/ b.dA.j nA/ b.g.ÄA/ lAi:]Kerana terlalu kenyang, dia tidak berdaya hendak bergerak lagi.
molaho[m.lA.h]kata adjektifterlalu pedas.Dek tolobeh ladoe molaho podehe.[de/ t.l.bEh lA.d.E m.lA.h p.deh.E]Kerana terlebih cilinya terlalu pedas rasanya.
moncarau[mn.tSA.ÄAw]kata adjektifberkenaan cahaya yang terlalu terang atau berkenaan buah yang terlampau ranum.Api koreto tu moncarau torange.[A.pi k.ÄE.t tu mn.tSA.ÄAw t.ÄAN.E]Lampu kereta itu terlalu terang.
monyolinga[m.ø.li.NA]kata adjektifberkenaan bau bunga, buah dan lain-lain yang terlalu keras.Bungo kesidang tu, monyolinga baue.[bu.N kE.si.dAN tu m.ø.liN bAu:E]Bunga kesidang itu, terlalu keras baunya.
monteneng[mn.tE.nEN]kata adjektifberkenaan perut yang terlalu besar, boyot, boroi. buncit.Porut budak tu monteneng dek cacing agake.[p.Äut bu.dA/ tu mn.tE.nEN de/ tSA.tSiN A.gA/.E]Perut budak itu terlalu buncit kerana cacing, agaknya.
moriak[m.Äi.jA/]kata adjektifterlalu ramai.Anak nangoi tu moriak, goli goloman den nengoke.[A.nA/ nA.Nj tu m.Äi.jA/ g.li g.l.mAn dEn nE.N/.E]Anak babi itu terlalu banyak, geli geleman saya melihatnya.
moncolinak[mn.tS.li.nA/]kata adjektifberkenaan bau yang terlalu kuat.Ikan pokasam tu, moncolinak baue sampai ko sorambi.[i.kAn p.kA.sAm tu mn.tS.li.nA/ bAu:.E sAm.pAj k s.ÄAm.bi]Ikan pekasam itu terlalu kuat baunya sampai ke serambi.
monggugu[mN.gu.gu]kata kerjamenangis teresak-esak terlalu lama.Apo yang kau monangih monggugu tu, tunang kau lari ko.[A.p jAN kAw m.nA.Nih mN.gu.gu tu tu.nAN kAw lA.Äi k]Apa yang kau menangis terlalu lama itu, tunang kau larikah?
gegawe[g«.gA.wE]kata namasejenis buah semacam buah kundang yang rasanya terlalu masam.   
molampuh[mo.lAm.puh]kata adjektifbanyak; melandeh, molahak.Pokok motan tu molampuh buahe.[p.k/ mo.tAn tu mo.lAm.puh bu.wAh.E]Pokok rambutan itu terlalu banyak buahnya.
1234

Kembali ke atas