Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tersasar;


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
spacing losshilang jarakPendidikanTiadaKeadaan pita magnet yang tersasar dari laluan sebenar semasa rakaman atau tayangan semula kerana sentuhan yang tidak sempurna di antara pita dengan kepala.
corrective actiontindakan pembetulanMakanan dan PemakananMakananTindakan yang diambil untuk membetulkan ketidakpatuhan yang berlaku dalam sistem HACCP, berpandukan pelan tindakan yang telah direncanakan supaya tidak tersasar daripada matlamat asalnya. Contohnya, peti sejuk yang suhunya melebihi 4°C perlu dibaiki agar berfungsi dalam suhu yang telah ditetapkan.
organisation developmentpembangunan organisasiPentadbiranPentadbiran Awam

Usaha yang dibuat oleh pihak pengurusan organisasi untuk memastikan organisasi tersebut dapat bertahan dalam jangka masa panjang dan mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh. Majikan khasnya merangka perancangan yang strategik bukan sahaja dalam konteks penyusunan tugas kakitangan tetapi juga memastikan perjalanan organisasi tidak tersasar daripada wawasan dan matlamat yang ditetapkan. Antara kaedah yang dilaksanakan untuk tujuan pembangunan organisasi ialah pelaksanaan program pengembangan kerjaya kakitangan dan pembangunan sumber manusia serta jaringan perniagaan dengan rakan industri.

bandwidth feedbackmaklum balas lingkunganSains SukanBiomekanikPenyampaian maklum balas prestasi lakuan berdasarkan lingkungan kriteria prestasi yang telah ditetapkan. Contohnya, dalam sukan memanah, lingkungan kriteria prestasi yang ditetapkan adalah antara skor 30 hingga 40. Maklum balas akan diberikan kepada pemanah jika prestasi berada dalam lingkungan skor tersebut, tetapi sebaliknya jika prestasi pemanah tersasar daripada lingkungan ini, maklum balas tidak akan diberikan kepada pemanah tersebut.
basic guidelinegaris panduan asasPentadbiranPentadbiran Awam

Dokumen khas yang menjadi rujukan utama setiap anggota organisasi dalam pelaksanaan bidang tugas dan tanggungjawab. Garis panduan asas ini menjelaskan secara sistematik susunan cara bekerja, senarai tugas yang perlu dilaksanakan, fungsi dan objektif jabatan serta prosedur atau tugas yang dipertanggungjawabkan. Garis panduan asas ini penting dalam memastikan setiap anggota organisasi tidak tersasar daripada kerja yang diamanahkan. Contoh garis panduan asas dalam pentadbiran awam di Malaysia ialah Fail Meja (FM) dan Manual Prosedur Kerja (MPK).

corrective actiontindakan membaikiPentadbiranPentadbiran Awam

Usaha yang dilakukan untuk membaik pulih kesilapan dan kelemahan yang wujud dalam organisasi atau projek yang dilaksanakan. Tindakan membaiki akan diambil setelah sesuatu kelemahan yang boleh menjejaskan pencapaian matlamat organisasi telah dikenal pasti berdasarkan laporan pemantauan dan penilaian semasa. Walau bagaimanapun tindakan membaiki masih perlu berpandukan kepada pelan tindakan asal yang telah direncanakan supaya tidak tersasar daripada matlamat asal projek atau organisasi. Antara contoh tindakan membaiki yang biasa diambil ialah penukaran corak pengurusan organisasi, pengurangan kakitangan, penggantungan kerja, penambahan peruntukan kewangan, pelantikan perunding dan pengemaskinian program latihan dan pembangunan.


Kembali ke atas