Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ter.sem.bu.nyi] | ترسمبوڽي

Definisi : tidak kelihatan, terlindung, dirahsiakan: apakah yg ~ di sebalik kebaikan hatinya itu?; tujuan yg ~ dan kemahuan nafsu yg terpendam; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Peribahasa

Berlurah di balik pendakian.

Bermaksud :

Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan, perkataan dan sebagainya. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada udang [= berudang] di balik batu).

 

Lihat selanjutnya...(11)


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Salam. Boleh bantu saya berikan padanan istilah dalam bahasa Melayu untuk frasa :closeted homosexual". Adakah sesuai untuk diterjemahkan kepada "homoseksual secara tersembunyi"?Ya, tuan boleh memberi padanan closeted homosexual kepada homoseksual secara tersembunyi dalam bahasa Melayu.Makna07.10.2021
Boleh atau tidak frasa kerja tidak mempunyai subjek yang tersembunyi seperti ayat , "Azizah,ceraikan kau." Yang mana, kata ganti diri pertama disembunyikan daripada disebut oleh pelafaz. adakah boleh diterima penggunaan bahasa tersebut. Pada sekilas pandang seolah-olahnya Azizah telah menceraikan kau, sedangkan pelafaz bermaksud untuk menceraikan Azizah ."Azizah, ceraikan kau." Ayat ini tidak sempurna, pengguguran kata menjejaskan struktur dan makna ayat. Walau bagaimanapun, aspek lain, seperti hukum agama (jika berkaitan) perlulah dirujuk kepada pihak yang berwenang. Tatabahasa01.12.2023
SLM, SAYA INGIN BERTANYA TENTANG PERBEZAAN ANTARA KINAYAH DAN KONOTASI DALAM BALAGHAH, TIME KASIH.Kinayah bermaksud contoh yang tersembunyi pengertian atau maksudnya, yang dapat difahami tanpa keterangan lain. Untuk mendapatkan maklumat perinci termasuklah perbezaan antara kinayah dengan aspek lain dalam bahasa Arab, sila rujuk buku yang berkaitan.Makna24.07.2010
Saya sedang membuat kajian dalam bidang teks steganografi. Saya ingin mengetahui masuk Bahasa Melayu yang sesuai digunakan bagi perkataan Bahasa Inggeris berikut berikut: 1. cover text - teks penutup @ teks pelindung 2. hidden message - mesej rahsia @ mesej tersembunyi atau ada perkataan lain yang lebih sesuai. Terima kasihPadanan bahasa Melayu yang dicadangkan untuk perkataan bahasa Inggeris yang diberikan ialah:

1. cover text - teks pelindung
2. hidden message - mesej tersembunyi 
Istilah24.11.2016
ERTI PERKATAAN MAGISMerujuk Kamus Dewan Edisi Keempat, magis bermaksud luar biasa dan mengandungi (mempunyai) keupayaan dsb yg tersembunyi, ghaib:Contoh ayat, kisah kehidupan di angkasa raya dgn kekuasaan ~ atau yg berunsurkan tahyul; mengikut Winstedt, raja itu juga mempunyai kuasa ~.Lain-lain01.06.2010
Apa maksud perkataan 'pamrih' dalam ayat di bawah. Dalam cinta tidak ada pamrih melainkan ketulusan.

Saudara,

Perkataan 'pamrih' (bahasa Indonesia) bermaksud maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan peribadi. Sila rujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Makna20.12.2009
Perbezaan antara seperti gunting dalam lipatan, api dalam sekam dan musuh dalam selimutGunting dalam lipatan bermaksud membinasakan sahabat (bangsa,dll) sendiri; Api dalam sekam bermaksud perbuatan jahat yang tersembunyi; musuh dalam selimut bermaksud nusuh yang sangat dekat.Makna09.05.2008
makna isi tersirat dan tersurat dalam teks sastera.

tersurat 1. telah ditulis, tertulis, tercatat:

 tersirat 2. ki terkandung atau tersembunyi (di dalam sesuatu):

Berdasarkan makna di atas, dalam sesebuah karya sastera sama ada puisi, cerpen, novel dan drama terdapat isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat ialah makna yang secara umum dapat difahami oleh semua orang atau pembaca sesebuah karya sastera. Isi tersirat pula makna lain yang mungkin ingin disampaikan oleh pengarang sesebuah karya sastera. Makna tersirat ini perlu dikaji dan diteliti berdasarkan pemikiran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera. Contoh karya yang padat dengan isi tersirat ialah puisi kerana sesebuah puisi yang ditulis oleh seseorang penyair biasanya mempunyai makna lain selain makna yang tersurat.  

Lain-lain21.10.2009
Makna kata bahasa Melayu berikut: 1. Jeda 2. Moda 3. Koda 4. Langam bahasa Sekian. Terima kasihjeda: waktu rehat; masa antara dua peristiwa atau tindakan;  mod(bukan moda): salah satu pilihan kaedah atau cara pengendalian pemprosesan sistem;  kod(bukan koda): tulisan dengan tanda lain-lain yang mempunyai erti nyang tertentu atau yang tersembunyi(rahsia); sistem simbol-simbol untuk menyampaikan maklumat atau arahan kepada komputerlanggam:  cara, kaedah, laku,adat kebiasaan.  Sila rujuk Kamus Dewan Edisi Keempat.       Makna23.03.2008
Saya perlu mendapatkan terjemahan yang paling tepat dan sesuai untuk perkataan "dormant claim". Ia diperlukan untuk penerbitan ilmiah. Setelah bertanya kepada beberapa orang rakan sekerja, mereka menyatakan "tuntutan terpendam" dan "tuntutan pasif" sebagai tidak sesuai dan kelihatan pelik maksudnya. Mohon bantuan pihak DBP untuk memberikan terjemahan yang paling tepat.Kami mencadangkan "dormant claim" diterjemahkan sebagai "tuntutan terbiar", "tuntutan tidak aktif", "tuntutan tertangguh" atau "tuntutan tersembunyi". Untuk makluman, istilah ini juga boleh diterjemahkan sebagai "tuntutan dorman" kerana terdapat istilah "akaun dorman" (dormant account) dalam Bidang Perbankan. (Rujukan: Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan)Istilah10.11.2020
12

Kembali ke atas