Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[tia.da] | تياد

Definisi : 1. tidak ada: rumah itu berkunci sahaja kerana ~ orang yg mendiaminya; 2. tidak: ~ pernah kudengar; ~ berapa tidak terlalu (banyak, besar, dll); ~ dua hanya satunya, tiada taranya atau ban­dingannya; dgn ~ tanpa; tiadakan tiada akan, tidak akan: jika tuan hamba manusia ~ kata-kata ini keluar drpd mulut tuan hamba; meniada 1. menjadi tidak ada; 2. enggan menurut, mengatakan tidak; meniadakan 1. = mempertiadakan meng-anggap (mengatakan dll) tidak ada atau tidak mungkin, mengingkari, memungkiri: kita tidak boleh ~ atau menganggap sepi masalah-masalah ini; menentang ajaran-ajaran agama Islam samalah spt ~ Tuhan; 2. menjadikan tidak ada, menghapuskan, menghilangkan, meluputkan: sudahlah dgn takdir Allah, yg ada ditiadakan dan yg tiada diadakan; kerana kekurangan guru bebe­rapa mata pelajaran terpaksa ditiadakan tahun ini; 3. membatalkan, memansuhkan, menghapuskan (kuasanya, haknya, dll); 4. mengabaikan, memperkecil: ~ kebolehan orang lain; peniadaan perihal meniadakan (meng­hapuskan, membatalkan, dll); ketiadaan 1. perihal tidak ada (sesuatu): ~ vitamin yg perlu dlm makanan boleh men­datangkan berbagai-bagai jenis penyakit; sukar bagi ahli-ahli sejarah mengkaji sejarah lama kerana ~ kesan-kesan yg bertulis; 2. perihal tidak mempunyai sesuatu, kepicikan (wang): menghadapi berbagai-bagai kesulitan kerana ~ wang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[tia.da] | تياد

Definisi : 1 tidak ada: Bapanya ~ di rumah. Orang itu ~ di sini. 2 tidak: Dia ~ mengerti. meniadakan 1 menganggap atau menyifatkan tidak ada. 2 menjadikan tiada; menghilangkan; menghapuskan. ketiadaan 1 keadaan atau hal tidak ada sesuatu atau seseorang; ~nya membuat kami tertanya-tanya. 2 mengalami atau menderita tiadanya sesuatu; kekurangan: Mereka menanggung berbagai-bagai kesusahan kerana ~ wang. peniadaan perbuatan atau hal meniadakan; penghapusan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tiada
Kata Terbitan : meniadakan, peniadaan, ketiadaan,

Puisi
 

Hendak makan pinang tiada,
     Pinang ada di atas meja;
Ke sana tiada di sini tiada,
     Baru kutahu hatiku hampa.


Lihat selanjutnya...(121)
Peribahasa

Ibarat ayam: tiada mengais tiada makan.

Bermaksud :

Sangat miskin.

 

Lihat selanjutnya...(292)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
menyut[m«.øut]kata kerjamenyahut panggilan.Sepa pangge tak sapa menyut pon.[sE.pA pAN.gE tA/ sA.pA m«.øut pon]Kami panggil tiada seorang pun yang menyahut.
pelece[p«.lE.tSE]kata kerjamengata (orang), merendah-rendahkan orang lain, mengumpat.Dia tu tak dak kreja laen dok pelece kat orang.[di.jA tu tA/ dA/ kÒ«.dZA lAen do/ p«.lE.tSE kAt .ÒAN]Dia tiada kerja lain melainkan mengata orang lain sahaja.
menyaut[m«.øAut]kata kerjamenjawab sesuatu panggilan, menyahut.Orang tak dak kat rumah kot, kita pangge depa tak menyaut pon.[.ÒAN tA/ dA/ kAt Òu.mAh kot ki.tA pAN.gE dE.pA tA/ m«.øAut pon]Mungkin tiada orang di rumah, sebab itulah panggilan kita tidak disahut.
poi[poj]kata adjektifempuk, gembur, gebu.Dagin tu poi sunggoh, tok hak tak dak gigi pon buleh makan.[dA.gin tu poj suN.goh to/ hA/ tA/ dA/ gi.gi pon bu.leh mA.kAn]Daging itu sungguh empuk, nenek yang tiada bergigi pun boleh memamahnya.
cuci calat[tSu.tSi tSA.lAt] habis licin, terlalu bersih.Rumah dia bukan maen punya cuci calat, payah nak cari habok pon.[Òu.mAh di.jA bu.kAn mAen pu.øA tSu.tSi tSA.lAt pA.jAh nA/ tSA.Òi hA.bo/ pon]Rumahnya amat bersih, tiada habuk sedikit pun.
kelungkoq[k«.luN.k)Ö]kata namapangkal pelepah kelapa dan lain-lain.Mokalu tak dak kayu api, kelungkoq nyoq pon buleh guna buat masak.[m.kA.lu tA/ dA/ kA.ju A.pi k«.luN.k)Ö ø)Ö pon bu.leh gu.nA bu.wAt mA.sA/]Jika tiada kayu api, pangkal pelepah kelapa pun boleh digunakan untuk memasak.
reng[ÒeN]kata namatenaga, kuasa, upaya, daya; riang.Depa tu tak dak reng lagi nak kreja pasai depa dok buat kreja stat pagi lagi.[dE.pA tu tA/ dA/ ÒeN lA.gi nA/ kÒ«.dZA pA.sAj dE.pA do/ bu.wAt kÒ«.dZA stAt pA.gi lA.gi]Mereka sudah tiada berupaya lagi untuk membuat kerja itu kerana mereka telah memulainya sejak pagi lagi.
tedahak[t«.dA.hA/]kata adjektifberasa kecewa atau hampa kerana tidak mendapat sesuatu yang diharapkan; tedehak.Dia rasa tedahak bila bukak tengok periok nasik, bukan takat nasik, kerak pon tak dak.[di.jA ÒA.sA t«.dA.hA/ bi.lA bu.kA/ tE.N/ p«.Òi.jo/ nA.si/ bu.kAn tA.kAt nA.si/ k«.ÒA/ pon tA/ dA/]Dia merasa hampa apabila dibukanya periuk nasi, jangankan nasi, kerak pun tiada.
riang[Òi.jAN]kata namatenaga, kuasa, upaya, daya; reng.Depa tu tak dak riang lagi nak kreja pasai depa dok buat kreja stat pagi lagi.[dE.pA tu tA/ dA/ Òi.jAN lA.gi nA/ kÒ«.dZA pA.sAj dE.pA do/ bu.wAt kÒ«.dZA stAt pA.gi lA.gi]Mereka sudah tiada berupaya lagi untuk membuat kerja itu kerana mereka telah memulainya sejak pagi lagi.
mengaleh[m«.NA.leh]kata kerjamenyisir sawah kali kedua selepas proses membongkar, merupakan satu daripada kaedah tradisi dalam kerja-kerja penanaman padi.Kalu ujan tak turon, ayaq tak dak, nak mengaleh pon tak buleh.[kA.lu u.dZAn tA/ tu.Òon A.jA)Ö tA/ dA/ nA/ m«.NA.leh pon tA/ bu.leh]Kalau hujan tidak turun, air tiada, kerja mengalih pun tidak boleh dilakukan.
12

Kembali ke atas