Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[tia.da] | تياد

Definisi : 1. tidak ada: rumah itu berkunci sahaja kerana ~ orang yg mendiaminya; 2. tidak: ~ pernah kudengar; ~ berapa tidak terlalu (banyak, besar, dll); ~ dua hanya satunya, tiada taranya atau ban­dingannya; dgn ~ tanpa; tiadakan tiada akan, tidak akan: jika tuan hamba manusia ~ kata-kata ini keluar drpd mulut tuan hamba; meniada 1. menjadi tidak ada; 2. enggan menurut, mengatakan tidak; meniadakan 1. = mempertiadakan meng-anggap (mengatakan dll) tidak ada atau tidak mungkin, mengingkari, memungkiri: kita tidak boleh ~ atau menganggap sepi masalah-masalah ini; menentang ajaran-ajaran agama Islam samalah spt ~ Tuhan; 2. menjadikan tidak ada, menghapuskan, menghilangkan, meluputkan: sudahlah dgn takdir Allah, yg ada ditiadakan dan yg tiada diadakan; kerana kekurangan guru bebe­rapa mata pelajaran terpaksa ditiadakan tahun ini; 3. membatalkan, memansuhkan, menghapuskan (kuasanya, haknya, dll); 4. mengabaikan, memperkecil: ~ kebolehan orang lain; peniadaan perihal meniadakan (meng­hapuskan, membatalkan, dll); ketiadaan 1. perihal tidak ada (sesuatu): ~ vitamin yg perlu dlm makanan boleh men­datangkan berbagai-bagai jenis penyakit; sukar bagi ahli-ahli sejarah mengkaji sejarah lama kerana ~ kesan-kesan yg bertulis; 2. perihal tidak mempunyai sesuatu, kepicikan (wang): menghadapi berbagai-bagai kesulitan kerana ~ wang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[tia.da] | تياد

Definisi : 1 tidak ada: Bapanya ~ di rumah. Orang itu ~ di sini. 2 tidak: Dia ~ mengerti. meniadakan 1 menganggap atau menyifatkan tidak ada. 2 menjadikan tiada; menghilangkan; menghapuskan. ketiadaan 1 keadaan atau hal tidak ada sesuatu atau seseorang; ~nya membuat kami tertanya-tanya. 2 mengalami atau menderita tiadanya sesuatu; kekurangan: Mereka menanggung berbagai-bagai kesusahan kerana ~ wang. peniadaan perbuatan atau hal meniadakan; penghapusan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tiada
Kata Terbitan : meniadakan, peniadaan, ketiadaan,

Puisi
 

Hendak makan pinang tiada,
     Pinang ada di atas meja;
Ke sana tiada di sini tiada,
     Baru kutahu hatiku hampa.


Lihat selanjutnya...(121)
Peribahasa

Ibarat ayam: tiada mengais tiada makan.

Bermaksud :

Sangat miskin.

 

Lihat selanjutnya...(292)

65

Make bricks without straw

Mustahil untuk menghasilkan sesuatu dengan sempurna jika tiada bahan atau sumber yang sepatutnya.

Seperti hendak menepung tiada berberas

We wanted to shoot the scene in a big mansion that depicted the colonial era, but we were not being given the right props such as old furniture to recreate the air of the past. How could we ever produce a good film? This is a case of make bricks without

Kita hendak merakamkan satu babak di dalam sebuah rumah agam yang menggambarkan zaman penjajah tetapi kami tidak dibekalkan alatan yang sesuai seperti perabot lama untuk menghidupkan kembali suasana zaman silam itu. Bagaimanakah dapat kami hasilkan filem yang baik? Inilah yang dikatakan seperti hendak menepung tiada berberas.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(50)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ า) saku: น ้ อง ฉ ั นใส ่ กล ่ องดินสอในกระเป ๋ าเสื้ อ Adik saya memasukkan kotak pensel ke dalam saku bajunya. Yang lebih menyukarkan ialah apabila tiada padanan dapat dicari dalam bahasa Melayu bagi sesuatu kata entri bahasa Thai. Dalam hal ini, dua strategi digunakan. Strategi yang pertama ialah dengan memberikan penjelasan makna kata Thai yang berkenaan
Kamus Thai 2.indb
น sarang penjahat รังดุม [-dum] น lubang butang รังนก [-nok] น sarang burung รั้ง [ra] ก menahan: ไม ่ มีใครสามารถรั ้ ง เขาไม ่ ให ้ ออกจากบ ้ านในเวลากลางคืนได ้ Tiada siapa pun yang dapat menahannya daripada keluar pada waktu malam. รังเกียจ [rakiat] ก membenci, benci akan: คนรวยคนนั้ นรังเกียจคนจน Orang kaya itu membenci orang miskin. รังแก [rakε:] ก menganiayai: เธออย ่ น fonetik: สัทศาสตร ์ เป็นสาขาหนึ่ งของวิชาภาษาศาสตร ์ Fo­netik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik. สับปลับ [sapplap] ว dolak-dalik: เขาพูด จาสับปลับจนไม ่ มีใครเชื่ อเลย Dia bercakap dolak-dalik sehingga tiada seorang pun percaya akannya. สับปะรด [sapparot] น nanas สัปดน [sappadon] ว lucah, tidak senonoh: คำพูดสัปดนเหล ่ านั้ นไม ่ ควรจะออก จากปากของผู ้ ใหญ ่ Kata-kata lucah itu ti- ส
Kamus Thai 2.indb
p:] ก meracau: เขาเพ ้ อเพราะมีไข ้ สูง Dia meracau akibat demam panas. เพ ้ อเจ ้ อ [-c:] ว merapu, merepek: ไม ่ มีใครอยากจะพูดกับเขาเพราะเขาชอบพูด เพ ้ อเจ ้ อ Tiada siapa yang mahu ber- cakap dengannya kerana dia suka merapu. เพ ้ อฝัน [-fan] ก berkhayal, berangan- angan: เกษตรกรจนคนนั้ นเพ ้ อฝ ั นจะซื้ อโรง แรมหรู Petani miskin itu berkhayal 11 AM ย 300 di tepi pantai itu ranap dilanda angin puting beliung. ยับยั้ง [-ya] ก menahan: ถ ้ าเขาจะไปไม ่ มี ใครสามารถยับยั้ งเขาได ้ Kalau dia hendak per­gi, tiada siapa pun yang dapat me- nahannya. ยั่ว [yua] ก merangsang: เขาชอบยั่ วคุณ แม ่ ของเขาให ้ โกรธ Dia suka merangsang ibunya supaya marah. ยั่วยวน [-yuan] ก mengghairahkan, memberahikan, menggiurkan: การ
Kamus Thai 2.indb
ภายใต ้ การปกครองของเจ ้ าเมืองฝ ่ ายเหนือ Negeri Chiang Mai berada di bawah pemerintahan raja negeri bahagian utara. 4 tuan punya, pemilik: ไม ่ มีใคร ยอมรับว ่ าเป็นเจ ้ าของรถคันนี้ Tiada seorang pun yang mengaku menjadi tuan punya kereta ini. 5 ahli, pakar: อุงกูอาซิสเป็นเจ ้ า ความคิดในด ้ านเศรษฐศาสตร ์ Ungku Aziz ialah seorang yang ahli dalam bidang ekonomi. 6 raja ่ ทัดเทียมกัน Ke­ hebatan pemain bola sepak kedua-dua pasukan itu tidak setara. ทัดทาน [tata:n] ก melarang: ลูกของวิชัย ออกจากบ ้ านไปโดยไม ่ มีใครทัดทาน Anak Wichai keluar dari rumah dengan tiada seorang pun yang melarangnya. ทัน [tan] ว sempat: เขาฟังการบรรยายไม ่ ทัน เพราะมาสาย Dia tidak sempat men­ dengar ceramah kerana datang lewat. ทันตแพทย ์ [tantapε:t] น doktor gigi ทับ 1
Kamus Thai 2.indb
ั งมาก Jiran saya berkahak sangat kuat. ข ้ าง 1 [ka:] น 1 (เบื้ อง) sebelah: ไม ่ มี ใครอยู ่ ข ้ างซ ้ ายฉ ั น Tiada sesiapa duduk di sebelah kiri saya. 2 (ฝ ่ าย) pihak: พวกเราอยู ่ ข ้ างประชาชนเสมอ Kita sentiasa berada di pihak rakyat. 3 bahagian: ฉ ั นได ้ ข ้

Kembali ke atas