Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[tia.da] | تياد

Definisi : 1. tidak ada: rumah itu berkunci sahaja kerana ~ orang yg mendiaminya; 2. tidak: ~ pernah kudengar; ~ berapa tidak terlalu (banyak, besar, dll); ~ dua hanya satunya, tiada taranya atau ban­dingannya; dgn ~ tanpa; tiadakan tiada akan, tidak akan: jika tuan hamba manusia ~ kata-kata ini keluar drpd mulut tuan hamba; meniada 1. menjadi tidak ada; 2. enggan menurut, mengatakan tidak; meniadakan 1. = mempertiadakan meng-anggap (mengatakan dll) tidak ada atau tidak mungkin, mengingkari, memungkiri: kita tidak boleh ~ atau menganggap sepi masalah-masalah ini; menentang ajaran-ajaran agama Islam samalah spt ~ Tuhan; 2. menjadikan tidak ada, menghapuskan, menghilangkan, meluputkan: sudahlah dgn takdir Allah, yg ada ditiadakan dan yg tiada diadakan; kerana kekurangan guru bebe­rapa mata pelajaran terpaksa ditiadakan tahun ini; 3. membatalkan, memansuhkan, menghapuskan (kuasanya, haknya, dll); 4. mengabaikan, memperkecil: ~ kebolehan orang lain; peniadaan perihal meniadakan (meng­hapuskan, membatalkan, dll); ketiadaan 1. perihal tidak ada (sesuatu): ~ vitamin yg perlu dlm makanan boleh men­datangkan berbagai-bagai jenis penyakit; sukar bagi ahli-ahli sejarah mengkaji sejarah lama kerana ~ kesan-kesan yg bertulis; 2. perihal tidak mempunyai sesuatu, kepicikan (wang): menghadapi berbagai-bagai kesulitan kerana ~ wang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[tia.da] | تياد

Definisi : 1 tidak ada: Bapanya ~ di rumah. Orang itu ~ di sini. 2 tidak: Dia ~ mengerti. meniadakan 1 menganggap atau menyifatkan tidak ada. 2 menjadikan tiada; menghilangkan; menghapuskan. ketiadaan 1 keadaan atau hal tidak ada sesuatu atau seseorang; ~nya membuat kami tertanya-tanya. 2 mengalami atau menderita tiadanya sesuatu; kekurangan: Mereka menanggung berbagai-bagai kesusahan kerana ~ wang. peniadaan perbuatan atau hal meniadakan; penghapusan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tiada
Kata Terbitan : meniadakan, peniadaan, ketiadaan,

Puisi
 

Hendak makan pinang tiada,
     Pinang ada di atas meja;
Ke sana tiada di sini tiada,
     Baru kutahu hatiku hampa.


Lihat selanjutnya...(121)
Peribahasa

Ibarat ayam: tiada mengais tiada makan.

Bermaksud :

Sangat miskin.

 

Lihat selanjutnya...(292)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
boleng[b.lEN]kata adjektif1. tiada sesuatu di atasnya (bukit yang tidak tumbuh apa-apa), gondol.Bukit tu boleng bilo utane ditobang.[bu.kit tu b.lEN bi.l u.tAn.E di.t.bAN]Bukit itu tiada sesuatu bila hutannya ditebang.
keset[kE.sEt]kata adjektifberkenaan buah seperti rambutan, langsat, durian dan lain-lain yang tidak berbiji.Camano nak dapek bijik dian ni, sumoe keset.[tSA.mA.n nA/ dA.pE/ bi.dZi/ di.jAn ni su.m.E kE.sEt]Macam mana hendak dapat biji durian ini, semuanya tiada biji.
saluang[sA.lu.wAN]kata namasejenis alat tiupan yang dibuat daripada buluh, sebangsa seruling tiada penahan angin pada lubang buluh.Saluang ko so bangso dongan soruleng.[sA.lu.wAN k s.bAN.s d.NAn s.Äu.leN]Saluang sebangsa dengan seruling.
mongorinyik[m.N.Äi.øi/]kata adjektifberkenaan cahaya yang berbintik-bintik.Kaco tivi tu mongerinyik, bilo tak ado siaran.[kA.tS ti.vi tu m.N.Äi.øi/ bi.l tA/ A.d siA.ÄAn]Kaca televisyen itu mengeluarkan cahaya berbintik-bintik, apabila tiada siaran.
loncong[ln.tSN]kata adjektifkosong, tiada lagi, habis.Tadi ponoh bako tu dek buah-buahan, ni dah loncong.[tA.di p.nh bA.k tu dE/ bu.wAh.bu.wAh.An ni dAh ln.tSN]Tadi bakul itu penuh dengan buah-buahan, kini bakul sudah kosong.

Kembali ke atas