Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. tidak ada: rumah itu berkunci sahaja kerana ~ orang yg mendiaminya; 2. tidak: ~ pernah kudengar; ~ berapa tidak terlalu (banyak, besar, dll); ~ dua hanya satunya, tiada taranya atau ban­dingannya; dgn ~ tanpa; tiadakan tiada akan, tidak akan: jika tuan hamba manusia ~ kata-kata ini keluar drpd mulut tuan hamba; meniada 1. menjadi tidak ada; 2. enggan menurut, mengatakan tidak; meniadakan 1. = mempertiadakan meng-anggap (mengatakan dll) tidak ada atau tidak mungkin, mengingkari, memungkiri: kita tidak boleh ~ atau menganggap sepi masalah-masalah ini; menentang ajaran-ajaran agama Islam samalah spt ~ Tuhan; 2. menjadikan tidak ada, menghapuskan, menghilangkan, meluputkan: sudahlah dgn takdir Allah, yg ada ditiadakan dan yg tiada diadakan; kerana kekurangan guru bebe­rapa mata pelajaran terpaksa ditiadakan tahun ini; 3. membatalkan, memansuhkan, menghapuskan (kuasanya, haknya, dll); 4. mengabaikan, memperkecil: ~ kebolehan orang lain; peniadaan perihal meniadakan (meng­hapuskan, membatalkan, dll); ketiadaan 1. perihal tidak ada (sesuatu): ~ vitamin yg perlu dlm makanan boleh men­datangkan berbagai-bagai jenis penyakit; sukar bagi ahli-ahli sejarah mengkaji sejarah lama kerana ~ kesan-kesan yg bertulis; 2. perihal tidak mempunyai sesuatu, kepicikan (wang): menghadapi berbagai-bagai kesulitan kerana ~ wang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 tidak ada: Bapanya ~ di rumah. Orang itu ~ di sini. 2 tidak: Dia ~ mengerti. meniadakan 1 menganggap atau menyifatkan tidak ada. 2 menjadikan tiada; menghilangkan; menghapuskan. ketiadaan 1 keadaan atau hal tidak ada sesuatu atau seseorang; ~nya membuat kami tertanya-tanya. 2 mengalami atau menderita tiadanya sesuatu; kekurangan: Mereka menanggung berbagai-bagai kesusahan kerana ~ wang. peniadaan perbuatan atau hal meniadakan; penghapusan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tiada
Kata Terbitan : meniadakan, peniadaan, ketiadaan,

Puisi
 

Hendak makan pinang tiada,
     Pinang ada di atas meja;
Ke sana tiada di sini tiada,
     Baru kutahu hatiku hampa.


Lihat selanjutnya...(121)
Peribahasa

Ibarat ayam: tiada mengais tiada makan.

Bermaksud :

Sangat miskin.

 

Lihat selanjutnya...(292)

65

Make bricks without straw

Mustahil untuk menghasilkan sesuatu dengan sempurna jika tiada bahan atau sumber yang sepatutnya.

Seperti hendak menepung tiada berberas

We wanted to shoot the scene in a big mansion that depicted the colonial era, but we were not being given the right props such as old furniture to recreate the air of the past. How could we ever produce a good film? This is a case of make bricks without

Kita hendak merakamkan satu babak di dalam sebuah rumah agam yang menggambarkan zaman penjajah tetapi kami tidak dibekalkan alatan yang sesuai seperti perabot lama untuk menghidupkan kembali suasana zaman silam itu. Bagaimanakah dapat kami hasilkan filem yang baik? Inilah yang dikatakan seperti hendak menepung tiada berberas.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(50)

Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
barringprep 1. unless st happens, kecuali berlaku, /sekiranya, kalau/ tiada, /kalau tiada, sekiranya tiada/ aral (melintang): ~ rain..., kalau tiada hujan...; ~ accidents I’ll be there before noon, kecuali berlaku kemalangan, saya akan sampai di sana sebelum tengah hari; 2. excepting, kecuali: everybody knew ~ Zaleha, semua orang tahu kecuali Zaleha.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
limitlessadj tiada /batasnya, hadnya/: a seemingly ~ expanse of ocean, lautan yg seolah-olah tiada batasnya; ~ greed, ketamakan yg tiada batasnya; the world’s natural resources are not ~, sumber-sumber semula jadi dunia bukanlah tiada hadnya; ~ wealth, kekayaan yg tiada batasnyaKamus Inggeris-Melayu Dewan
limitlessadj tiada /batasnya, hadnya/: a seemingly ~ expanse of ocean, lautan yg seolah-olah tiada batasnya; ~ greed, ketamakan yg tiada batasnya; the world’s natural resources are not ~, sumber-sumber semula jadi dunia bukanlah tiada hadnya; ~ wealth, kekayaan yg tiada batasnyaKamus Inggeris-Melayu Dewan
want~ for nothing, tiada apa yg kurang: with all his wealth he ~ed for nothing, dgn segala kekayaannya, tiada apa lagi yg kurang padanya; for ~ of, kerana, oleh sebab, disebabkan: for ~ of anything better, she bought him a book, kerana tiada apa yg lebih baik, dia membelikannya buku; in ~ of, sangat memerlukan: poor children in ~ of food and clothing, kanak-kanak miskin yg sangat memerlukan makanan dan pakaian;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
matchlessadj tiada /tolok bandingnya, bandingannya/: ~ strength, kekuatan yg tiada tolok bandingnya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
homelessadj tiada tempat berteduh: ~ orphans, anak-anak yatim yg tiada tempat berteduh.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
reproach/above, beyond/ ~, tiada cacat celanya: his behaviour was above ~, kelakuannya tiada cacat celanya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
unlikelihood, unlikelinessn ketidakmungkinan, tiada kemungkinannya: the ~ of her ever marrying, tiada kemungkinannya dia akan berkahwin.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
par excellence adj tiada tolok bandingnya: he was a writer ~, dia penulis yg tiada tolok bandingnya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
irreproachableadj (fml) tiada cacat cela(nya): his manners are ~, tingkah lakunya tiada cacat cela.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
123456789

Kembali ke atas