Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ti.da/] | تيدق

Definisi : tiada; bukan: Dia ~ datang bekerja hari ini kerana hari Ahad. Pejabatnya ~ jauh dr sini. ~ apa tidak menjadi hal; tidak mengapa. ~ boleh (dpt) ~ sudah tentu; mesti; pasti. ~ khabarkan diri tidak sedar (spt orang yg sedang tidur atau pengsan). ~ lain dan ~ bukan tidak lain drpd; hanya. tidak-tidak tidak dpt diterima akal; bukan-bukan atau karut; mustahil. menidakkan mengatakan tidak ada; mengatakan tidak mungkin atau tidak benar. ketidak…an perihal atau keadaan tidak...: Ketidakbakuan keadaan tidak baku; ketidakpuasan keadaan tidak puas; ketidakseimbangan keadaan tidak seimbang; ketidaksudian keadaan tidak sudi. penidakan perbuatan atau hal menidakkan. setidak-tidaknya 1 paling sedikit atau paling kurang; sekurang-kurangnya. 2 bagaimanapun keadaannya atau halnya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sirih tidak pinang tidak,
     Pinang muda dalam bilik;
Kasih tidak kenang tidak,
     Saja hamba berulang-alik.


Lihat selanjutnya...(750)
Peribahasa

Tegang tidak,
     kendur tidak.

Bermaksud :

Perhubungan yang tidak terikat dan memaksa.

 

Lihat selanjutnya...(839)

375

All men must die

Semua orang pasti mati.

Singkat tidak terulas, panjang tidak terkerat

I just couldn't believe it when my brother passed away that morning. He was still young.But all men must die. Only God is immortal.

Aku tak percaya yang adikku pergi buat selama-lamanya. Dia masih muda. Namun singkat tidak terulas, panjang tidak terkerat. Hanya Tuhan sahaja yang daim.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(379)

Glosari Dielek Melaka

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
jubah laboh[dZu.bAh lA.boh] pakaian pengantin lelaki berbentuk jubah songket yang dipakai semasa bersanding atau semasa nikah.Kalau kau tak pakai jubah laboh, tak sah jadi penganten.[kA.lAw kAw tA/ pA.kAj dZu.bAh lA.boh tA/ sAh dZA.di p«.NAn.ten]Kalau engkau tidak pakai jubah labuh, tidak sah jadi pengantin.
bekereng[b«.k«.ÄeN]kata kerjabertegas, tidak setuju akan sesuatu perkara, tawar-menawar harga dan lain-lain.Puas aku tawau hage, bekereng die tak mau.[pu.wAs A.ku tA.wAw hA.g« b«.k«.ÄeN di.j« tA/ mAu]Puas aku tawar harga, bertegas dia tidak mahu.
cakap begak-begak[tSA.kAp b«.gA/.b«.gA/] berhujah secara berterus-terang dengan tidak mengambil kira situasi.Aku tak kire, sedere tak sedare, aku cakap begak-begak.[A.ku tA/ ki.Ä« s«.dA.Ä« tA/ s«.dA.Ä« A.ku tSA.kAp b«.gA/.b«.gA/]Aku tidak kira, saudara atau tidak, aku cakap terus-terang.
matikan ae[mA.ti.kAn Ae] tidak pergi ke majlis kenduri atau sesuatu tempat.Keje kawen rumah die, aku matikan ae aje.[k«.dZ« kA.wen Äu.mAh di.j« A.ku mA.ti.kAn Ae A.dZ«]Majlis perkahwinan di rumah dia, aku tidak pergi.
ngedek[N«.de/]kata kerjamemancing.Ari-ari pegi ngedek, dapat ikannye tidak.[A.Äi.A.Äi p«.gi N«.de/ dA.pAt i.kAn.ø« ti.dA/]Hari-hari pergi memancing, dapat ikannya tidak.
sia[si.jA]kata namakayu kecil yang dipasang memanjang dari kemudi hingga ke luan di kiri kanan bahagian atas dinding perahu tetapi tidak melekat pada perahu (tidak seperti mempisang yang melekat pada perahu). Sia melindungi bahagian tersebut daripada menjadi haus akibat kerja di laut seperti menarik pukat.Pasangkan sia tu kalau tak perahu rosak.[pA.sAN.kAn si.jA tu kA.lAw tA/ p«.ÄA.hu Äo.sA/]Pasangkan sia tu kalau tidak perahu rosak.
keket[ke.ket]kata adjektifberkenaan pokok yang tidak subur atau orang dan haiwan yang kurus.Pokok-pokok kau ni tak penah buboh baje, mane tak keket.[po.ko/.po.ko/ kAw ni tA/ p«.nAh bu.boh bA.dZ« mA.n« tA/ ke.ket]Pokok-pokok engkau ini tidak pernah dibubuh baja, tentu tidak subur.
galau[gA.lAw]kata adjektifberkenaan bentuk pinggang yang lurus tidak kira orang kurus atau gemuk.Pinggang kau ni galau, tak cantek pakai kebaye. Pakai aje le baju kurong.]Pinggang engkau ini lurus, tidak cantik pakai baju kebaya pakai sahajalah baju kurung.
mengepes II[m«.Ne.pes]kata adjektifberkenaan orang yang tidak tahu duduk diam.Die tu mengepes je, penat kite nengoknye.[di.j« tu m«.Ne.pes dZ« p«.nAt ki.t« ne.No/.ø«]Dia tidak duduk diam, penat kita melihatnya.
padi layang[pA.di lA.jAN] padi yang tidak berisi.Taon ni nasib kite kurang baek, banyak padi layang.[tA.won ni nA.sib ki.t« ku.ÄAN bAe/ bA.øA/ pA.di lA.jAN]Banyak padi yang tidak mengandungi isi pada tahun ini.
12345678910

Kembali ke atas