Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ti.da/] | تيدق

Definisi : tiada; bukan: Dia ~ datang bekerja hari ini kerana hari Ahad. Pejabatnya ~ jauh dr sini. ~ apa tidak menjadi hal; tidak mengapa. ~ boleh (dpt) ~ sudah tentu; mesti; pasti. ~ khabarkan diri tidak sedar (spt orang yg sedang tidur atau pengsan). ~ lain dan ~ bukan tidak lain drpd; hanya. tidak-tidak tidak dpt diterima akal; bukan-bukan atau karut; mustahil. menidakkan mengatakan tidak ada; mengatakan tidak mungkin atau tidak benar. ketidak…an perihal atau keadaan tidak...: Ketidakbakuan keadaan tidak baku; ketidakpuasan keadaan tidak puas; ketidakseimbangan keadaan tidak seimbang; ketidaksudian keadaan tidak sudi. penidakan perbuatan atau hal menidakkan. setidak-tidaknya 1 paling sedikit atau paling kurang; sekurang-kurangnya. 2 bagaimanapun keadaannya atau halnya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sirih tidak pinang tidak,
     Pinang muda dalam bilik;
Kasih tidak kenang tidak,
     Saja hamba berulang-alik.


Lihat selanjutnya...(750)
Peribahasa

Tegang tidak,
     kendur tidak.

Bermaksud :

Perhubungan yang tidak terikat dan memaksa.

 

Lihat selanjutnya...(839)

375

All men must die

Semua orang pasti mati.

Singkat tidak terulas, panjang tidak terkerat

I just couldn't believe it when my brother passed away that morning. He was still young.But all men must die. Only God is immortal.

Aku tak percaya yang adikku pergi buat selama-lamanya. Dia masih muda. Namun singkat tidak terulas, panjang tidak terkerat. Hanya Tuhan sahaja yang daim.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(379)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
tok mboh[t mboh] tidak mahu, tidak hendak atau enggan.Koi tok mboh ikot awok.[kj t mboh i.kot A.w]Saya tidak mahu mengikut awak.
tok mileng[t/ mi.leN] 1. berkenaan seseorang yang buat tidak endah dan tidak ambil peduli apabila diberi nasihat.Koi geram beto kat Mamat tu, buat tok mileng je bile orang beri nasehat.[koj g«.ÄAm b«.to kAt mA.mAt tu bu.wAt t/ mi.leN dZ« bi.l« .ÄAN b«.Äi nA.se.hAt]Saya geram sungguh kepada Mamat, buat tidak peduli sahaja apabila diberi nasihat.
gonggok[goN.go/]kata namaberkenaan rambut atau rumput yang bertompok dan tidak rata akibat daripada guntingan yang tidak sama; gelotot.Rambot jadi gonggok pase tok reti gunteng.[ÄAm.bot dZA.di goN.go/ pA.sE t/ Ä«.ti gun.teN]Rambut menjadi tidak rata kerana tidak pandai mengguntingnya.
gelotot[g«.l.tot]kata adjektifberkenaan rambut atau rumput yang bertompok dan tidak rata akibat daripada guntingan yang tidak sama; gonggok.Rambot jadi gelotot pase tok reti gunteng.[ÄAm.bot dZA.di g«.l.tot pA.sE t/ Ä«.ti gun.teN]Rambut jadi bertompok kerana tidak pandai gunting.
   2. tidak takut.Koi tok mileng jalan malam sorang.[koj t/ mi.leN dZA.lAn mA.lAm s.ÄAN]Saya tidak takut berjalan seorang diri pada waktu malam.
kelinjat[k«.lin.dZAt]kata adjektifberkenaan tingkah laku seseorang yang tidak senonoh di khalayak ramai.Tok elok anak dare kelinjat tengah orang ramai.[t/ e.lo/ A.nA/ dA.Ä« k«.lin.dZAt t«.NAh o.ÄAN ÄA.mAj]Tidak manis anak dara berkelakuan tidak senonoh di khalayak ramai.
pak suah[pA su.wAh] tidak pernah.Pak suah man buat keje tu.[pA su.wAh mAn bu.wAt k«.dZ« tu]Tidak pernah saya buat kerja itu.
tok cakne[t tSA.n«] tidak ambil kisah.Die tu tok cakne ngat ko mok.[di.j« tu t tSA.n« NAt k m]Dia itu tidak ambil kisah sangat tentang emaknya.
tape[tA.p«]kata kerjamemeram sesuatu supaya lembut, manis.Tok manih tapai ni, tok cukop tape agaknye.[t mA.nih tA.pAj ni t tSu.kop tA.p« A.gA.ø«]Tidak manis tapai ini, tidak cukup peram agaknya.
peleh[pE.lEh]kata namapapan yang dibuat di bawah cucur atap untuk mencantik dan mengelakkan tempias.Rumah tak dok peleh tok lawo.[Äu.mAh tA/ d/ pE.lEh t/ lA.w]Rumah tidak ada peleh tidak cantik.
12345678910...

Kembali ke atas