Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Jikalau tidak hujan di bukit,
     Keduduk tidak berbunga lagi;
Jikalau tidak dapat bujang berjoget,
     Saya tidak menari lagi.


Lihat selanjutnya...(33)
Peribahasa

Dada manusia tidak dapat diselam.

Bermaksud :

Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga.

 

Lihat selanjutnya...(140)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
derisip[d«.Òi.sip]kata namaterbuka tetapi tidak dapat melihat (tentang mata), buta celik.Patotla dia tak lintas-lintas jalan tu dia tu derisip.[pA.tot.lA di.jA tA/ lin.tAEh.lin.tAEh dZA.lAn tu di.jA tu d«.Òi.sip]Dia tidak melintas langsung jalan itu kerana buta celik.
yongyat[joN.jAt]kata namapapan jongkang-jongket.Budak tu teriaq pasai tak dapat naek papan yongyat.[bu.dA/ tu t«.Òi.jA)Ö pA.sAj tA/ dA.pAt nAe/ pA.pAn joN.jAt]Budak itu menangis kerana tidak dapat menaiki papan jongkang-jongket.
pelahau[p«.lA.hAw]kata adjektifkecewa, hampa, terlepas peluang; tepelahau.Budak tu tepelahau pasai tak dapat masok pereksa.[bu.dA/ tu p«.lA.hAw pA.sAj tA/ dA.pAt mA.so/ p«.Òe/.sA]Budak itu kecewa kerana tidak dapat menduduki peperiksaan.
tepelahau[t«.p«.lA.hAw]kata adjektifkecewa, hampa, terlepas peluang; pelahau.Budak tu tepelahau pasai tak dapat masok pereksa.[bu.dA/ tu t«.p«.lA.hAw pA.sAj tA/ dA.pAt mA.so/ p«.Òe/.sA]Budak itu kecewa kerana tidak dapat menduduki peperiksaan.
caci[tSA.tSi]kata namatangkai atau tempat memegang kemudi (tongkang, kapal layar dan lain-lain), tangkai kemudi.Tongkang tu tak dapat belayaq pasai caci dia patah.[toN.kAN tu tA/ dA.pAt b«.lA.jAâÖ pA.sAj tSA.tSi di.jA pA.tAh]Tongkang itu tidak dapat belayar kerana tangkai pemegang kemudinya patah.
belat[b«.lAt]kata kerjamenghalang, mengganggu, menyekat.Orang kampong dok belat jalan tu tak bagi lori masok.[.ÒAN kAm.poN do/ b«.lAt dZA.lAn tu tA/ bA.gi l.ri mA.s/]Orang kampung menyekat jalan itu supaya lori tidak dapat masuk.
ruman[Òu.mAn]kata adjektifkecil (ukuran untuk ikan, cacing, keladi).Samad mengae ari ni tak buleh banyak ikan, cuma dapat tiga ekoq puyu ruman.[sA.mAd m«.NAE A.Òi ni tA/ bu.leh bA.øA/ i.kAn tSu.mA dA.pAt ti.gA E.k)Ö pu.ju Òu.mAn]Samad memancing hari ini tidak dapat banyak ikan cuma dapat tiga ekor puyu kecil.
cepuih[tS«.puih]kata adjektifbingkas bangun dan terus beredar kerana terperanjat atau segera pergi dalam keadaan tergesa-gesa, berambus; bangkit buih, buih.Aku nak tidoq tak buleh, tikueh dok belari cepuih-cepuih kat ujong kepala.[A.ku nA/ ti.dâÖ tA/ bu.leh ti.kueh do/ b«.lA.Òi tS«.puih.tS«.puih kAt u.dZoN k«.pA.lA]Aku tidak dapat tidur kerana tikus berlari-larian di hujung kepala.
adan[A.dAn]kata namapengadang yang dipasang di pintu, tangga dan sebagainya, untuk menyekat kanak-kanak keluar rumah.Mak buboh adan depan pintu tak bagi adek keluaq rumah.[mA/ bu.boh A.dAn d«.pAn pin.tu tA/ bA.gi A.de/ k«.lu.wAâÖ ]Ibu memasang pengadang di pintu supaya adik tidak dapat keluar rumah
kumbul[kum.bul]kata namatumbung kelapa, (kecambah dalam buah kelapa yang akan bertunas); kumboi.Nyoq tu kumboi besak dah, santan tak dapat banyak.[ø)Ö tu kum.bul b«.sA)Ö dAh sAn.tAn tA/ dA.pAt bA.øA/]Tumbung kelapa itu sudah besar, santannya tidak banyak diperoleh.
12

Kembali ke atas