Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Jikalau tidak hujan di bukit,
     Keduduk tidak berbunga lagi;
Jikalau tidak dapat bujang berjoget,
     Saya tidak menari lagi.


Lihat selanjutnya...(33)
Peribahasa

Dada manusia tidak dapat diselam.

Bermaksud :

Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga.

 

Lihat selanjutnya...(140)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
tanta[tAn.tA]kata namakayu penjolok gobek.Mano tanta uwan tadi, uwan nak gobek sirih tak dapek.[mA.n tAn.tA u.wAn tA.di u.wAn nA/ g.bE/ si.Äih tA/ dA.pE/]Mana kayu penjolok gobek nenek tadi, nenek tidak dapat menggobek sirih.
dake[dA.kEy]kata kerjasusah.Dake boto idupe. Kok tak boto-boto, makan pon tak dapek.[dA.kE bo.to i.dup.E ko/ tA/ bo.to.bo.to mA.kAn pon tA/ dA.pE/]Susah betul hidupnya. Kalau tidak betul-betul, makan pun tidak dapat.
balok[bA.lo/]kata adjektifberkenaan bunyi orang ramai bercakap, bising.Dek tolampau balok kek dapo, Pak Doreh tak donga apo kau kato.[dE/ t.lAm.pAw bA.lo/ kE/ dA.po pA/ d.ÄEh tA/ d.NA A.p kAw kA.t]Disebabkan terlampau bising di dapur, Pak Deris tidak dapat mendengar engkau cakap.
tosungkam[t.suN.kAm]kata kerjatersembam.Polari nogaro kito tak dapek nombo satu, dek tosungkam di potongahan balapan.[p.lA.Äi n.gAÄ. ki.t tA/ dA.pE/ nm.b sA.tu dE/ t.suN.kAm di.p.t.NA.hAn bA.lA.pAn]Pelari negara kita tidak dapat nombor satu kerana tersembam di pertengahan balapan.
kongkang[kN.kAN]kata namasejenis dapur memasak seperti meja.Uwan tak dapek lai monanak nasik doh, kongkange yang abah buek tu dah pocah.[u.wAn tA/ dA.pE/ lAi: m.nA.nA/ nA.si/ dh kN.kAN.E jAN A.bAh kAw bu.wE/ tu dAh p.tSAh]Nenek tidak dapat lagi menanak nasi lagi, kongkang yang abah kau buat sudah pecah.
jongua[dZN.gu.wA]kata kerjatukul, pemukul daripada kayu untuk memukul/memasukkan peting ke batang kayu.Poteng tak dapek dipacakan ko batang kayu sobab janguae dah ilang mano poie.[p.tEN tA/ dA.pE/ di.pA.tSA/.An k.bA.tAN kA.ju s.bAb dZN.gu.wA dAh i.lAN mA.n pi.E]Peting tidak dapat dipacakkan ke batang kayu sebab janguanya sudah hilang, mana perginya.
ngicak[Ni.tSA/]kata kerjameminta-minta.Pueh den ngicak bukue, dak juo dapek.[puEh dEn Ni.tSA/ bu.ku.E dA/ dZu.w dA.pE/]Puas saya meminta bukunya, tidak juga dapat.
caba[tSA.bA]kata adjektifkurang berhati-hati, lalai, leka.Kok caba yo maso bolaja satu apah pon tak dapek.[k/ tSA.bA j mA.s b.lA.dZA sA.tu A.pAh pon tA/ dA.pE/]Kalau lalai semasa belajar, satu apa pun tidak akan dapat.
sosapan[s.sA.pAn]kata namatempat menyeberang (haiwan).Nak dapek buruan, tunggula kek sosapan, tak lamo bodama la sonapang.[nA/ dA.pE/ bu.ÄuAn tuN.gu.lA kE/ s.sA.pAn tA/ lA.m b.dA.mA lA s.nA.pAN]Nak dapat buruan, tunggulah disesapan, tidak lama berbunyilah senapang.
keset[kE.sEt]kata adjektifberkenaan buah seperti rambutan, langsat, durian dan lain-lain yang tidak berbiji.Camano nak dapek bijik dian ni, sumoe keset.[tSA.mA.n nA/ dA.pE/ bi.dZi/ di.jAn ni su.m.E kE.sEt]Macam mana hendak dapat biji durian ini, semuanya tiada biji.
12

Kembali ke atas