Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Teluk Jati melambung pukat,
     Buluh perindu tidak berdahan;
Buah hati marilah dekat,
     Rindu abang tidak tertahan.


Lihat selanjutnya...(6)
Peribahasa

Bagaimana tidak kumbang jinak terbang beredar,
     jika tidak kerana bunga kembang di taman.

Bermaksud :

Bagaimana pemuda-pemuda tidak berulang-alik di dekat rumah, jika tidak kerana perawan cantik ada di situ.

 

Lihat selanjutnya...(5)

Lihat selanjutnya...(1)

Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
longsightednessrabun dekatPerubatanTiadaKeadaan apabila seseorang tidak dapat melihat objek dekat dengan terang, akibat pemendekan diameter biji mata dan pengurangan kuasa biasan kanta yang seterusnya menyebabkan imej terfokus di belakang retina.
hypermetropiahipermetropiaPerubatanTiadaKeadaan apabila seseorang tidak dapat melihat objek dekat dengan terang akibat pemendekan diameter biji mata dan pengurangan kuasa biasan kanta, yang seterusnya menyebabkan imej terfokus di belakang retina. Bdg. miopia. Sin: hiperopia, rabun dekat
bistatic configurationkonfigurasi dwistatikFizikAkustikKonfigurasi alat untuk mengkaji serakan yang susunan pemancar dan penerimanya tidak terlalu dekat.
dead zonezon matiTeknologi Ujian Tanpa MusnahRadiografi dan UltrasonikZon kawasan yang hampir dengan permukaan prob. Zon ini berada dalam medan dekat dan tidak dapat mengesan sebarang pemantulan bunyi.
hypermetropiahipermetropiaPerubatanTiadaKeadaan apabila seseorang tidak dapat melihat objek dekat dengan terang.
standard deviationsisihan piawaiPsikologiPsikologi UmumUkuran variasi yang boleh memperlihatkan jumlah variasi dalam kalangan skor. Contohnya, jika skor daripada kajian psikologi tentang motivasi tidak berhimpun dekat dengan min, maka sisihan piawainya besar. Begitu juga jika skor sisihan piawai kecil, maka skor motivasi kajian tersebut tidaklah terlalu berbeza antara satu sama lain.
farsightednessnampak jauh (hipermetropia)PerubatanTiadaKeadaan apabila seseorang tidak dapat melihat objek dekat dengan terang.
hypermetropiahipermetropiaPerubatanTiadaKeadaan apabila seseorang tidak dapat melihat objek yang dekat secara terang.
frequency modulation (FM)modulasi frekuensiKomunikasiTiadaKaedah memancarkan isyarat radio dari jarak yang dekat. Kaedah ini dapat memastikan pemancaran siaran tidak mengalami gangguan.
social distancejarak sosialKesusasteraanTiada1. Darjat pengertian yang bersifat relatif yang dijadikan ukuran dekat jauhnya hubungan antara individu-individu atau kelompok.,2. Keadaan tidak adanya saling pengertian antara pihak-pihak yang mengadakan interaksi sosial.
123

Kembali ke atas