Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sakit saya kena cepu,
     Tidak sakit kumbang menyengat;
Sakit saya kerana tipu,
     Dalam tipu tidak ingat.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Kawin (kahwin) naik basuh kaki saja.

Bermaksud :

Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik ke rumah bercuti kaki saja).

 

Lihat selanjutnya...(17)

394

Misfortunes never come singly

Malang sering kali datang bertimpa-timpa

Sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula.

It is said that misfortune never come singly. Less than two days after the country was shattered by the explosion of its nuclear plant, one of its active volcanoes finally erupted and killed 20,000 people.

Kata orang, sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula. Tidak sampai dua hari selepas negara itu diranapkan oleh letupan loji nuklearnya, salah sebuah gunung berapinya yang aktif meletus dan meragut 20,000 nyawa.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
selebele[sE.lE.bE.lE]kata adjektifberkenaan sesuatu yang diletak merata tempat, tidak teratur, kucar-kacir, tidak tentu hala.Jange dok letok gak pitih selebele lagu ni, keno curi ke.[dZA.NE do/ l«.t/ gA/ pi.tih sE.lE.bE.lE lA.gu ni k«.n dZu.Äi kE]Jangan letakkan wang di merata tempat macam ini, nanti kena curi.
dedah[d«.dAh]kata namasejenis penyakit tidak puas buang air kecil.Mung keno gi klenek cepak-cepak, nyakek dedah ni bahayo.[muN k«.n gi klE.nE/ tS«.pA/.tS«.pA/ ø:A.ke/ d«.dAh ni bA.hA.j]Kamu kena pergi ke klinik cepat-cepat, penyakit dedas ni berbahaya.
glelok[glE.l)/]kata adjektifberkenaan jalan, anak sungai dan lain-lain yang sangat bengkang-bengkok, tidak lurus.Anok sunga tu glelok srupo ula keno palu.[A.n/ su.NA tu glE.l)/ sÄu.p u.lA k«.n pA.lu]Anak sungai tu bengkang-bengkok seperti ular kena palu.
glekok[glE.k)/]kata adjektifberkenaan jalan, anak sungai dan lain-lain yang bengkang-bengkok, tidak lurus.Jale tepi bukek tu glekok srupo ula keno palu.[dZA.lE t:«.pi bu.ke/ tu glE.k)/ sÄu.p u.lA k«.n pA.lu]Jalan di tepi bukit tu bengkang-bengkok seperti ular kena palu.

Kembali ke atas