Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sakit saya kena cepu,
     Tidak sakit kumbang menyengat;
Sakit saya kerana tipu,
     Dalam tipu tidak ingat.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Kawin (kahwin) naik basuh kaki saja.

Bermaksud :

Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik ke rumah bercuti kaki saja).

 

Lihat selanjutnya...(17)

394

Misfortunes never come singly

Malang sering kali datang bertimpa-timpa

Sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula.

It is said that misfortune never come singly. Less than two days after the country was shattered by the explosion of its nuclear plant, one of its active volcanoes finally erupted and killed 20,000 people.

Kata orang, sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula. Tidak sampai dua hari selepas negara itu diranapkan oleh letupan loji nuklearnya, salah sebuah gunung berapinya yang aktif meletus dan meragut 20,000 nyawa.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
hotiaq[ho.ti.jA)Ö]kata adjektifberkenaan dengan seseorang yang sangat cerewetOrang tua tu hotiaq sunggoh, semua tak kena.[.ÒAN tu.wA tu ho.ti.jA)Ö suN.goh s«.mu.wA tA/ k«.nA]Orang tua itu sangat cerewet, semuanya tidak kena.
gelambiaq[g«.lAm.bi.jA)Ö]kata adjektif1. berkenaan dengan pakaian yang besar dan terbuai-buaiMak beli baju tu tak kena, nampak gelambiaq bila adek pakai.[mA b«.li bA.dZu tu tA k«.nA nAm.pA g«.lAm.bi.jA)Ö bi.lA A.de pA.kAj]Mak beli baju itu tidak kena, nampak besar bila adik pakai.
gelinte[g«.lin.tE]kata kerja1. membulat-bulat sesuatu dengan menggunakan dua tapak tangan.Biskut arab kena gelinte, tak buleh terap.[bis.kut A.rAb k«.nA g«.lin.tE tA bu.leh t«.ÒAp]Biskut arab kena buat bulat-bulat dengan tangan, tidak boleh terap.
meriteh[m«.Òi.teh]kata adjektifberkenaan dengan gasing yang berpusing tidak ligat dan melompat-lompat.Gasin aku meriteh, aku kena pebetoi paku dia.[gA.sin A.ku m«.Òi.teh A.ku k«.nA p«.b«.toj pA.ku di.jA]Gasing saya berpusing tidak ligat dan melompat-lompat, saya perlu membaiki pakunya.
demah[d«.mAh]kata kerjamenumbuk atau memukul seseorang di bahagian muka.Kena demah sebijik baru dia serek, tak berani nak cakap lagi.[k«.nA d«.mAh s«.bi.dZi bA.Òu di.jA s«.Òe tA b«.ÒA.ni nA tSA.kAp lA.gi]Kena tumbuk sekali baru dia serik, tidak berani hendak bersuara lagi.
sit[sit]kata kerjasedut seketika berkenaan rokok atau ganjaKena dua tiga sit baru penageh tu sur.[k«.nA du.wA ti.gA sit bA.Òu p«.nA.geh tu sur]Selepas dua tiga sedut baru penagih itu tidak hirau sekelilingnya.
merenyau[m«.Ò«.øAw]kata adjektif1. berasa gatal di seluruh badan miangKot mana pon aku kena pi mandi jugak. Kalu tak mandi merenyau badan.[kot mA.nA pon A.ku k«.nA pi mAn.di dZu.gA/ kA.lu tA/ mAn.di m«.Ò«.øAw bA.dAn]Bagaimanapun saya perlu mandi juga. Kalau tidak mandi gatal badan.
serelom[s«.Ò«.lom]kata kerja1. menyarung sesuatu daripada atas kepala (seperti baju, kain, songkok dan sebagainya)Orang pakai baju melayu kena serelom pasai dia tak dak butang.[o.ÒAN pA.kAj bA.dZu m«.lA.ju k«.nA s«.Ò«.lom pA.sAj di.jA tA dA bu.tAN]Orang memakai baju Melayu perlu menyarungnya daripada atas kepala sebab tidak berbutang.
capreh[tSAp.Òeh]kata namalesen yang berbentuk bulat yang digantung pada baju pemandu (seperti pemandu teksi, bas, lori dan sebagainya).Dereba lori tu kena tahan polis pasai tak pakai ceperaih.[d«.ÒE.bA lo.ri tu k«.nA tA.hAn p.lis pA.sAj tA pA.kAj tS«.p«.ÒAC]Drebar lori tu ditahan polis sebab tidak memakai pas.

Kembali ke atas