Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sakit saya kena cepu,
     Tidak sakit kumbang menyengat;
Sakit saya kerana tipu,
     Dalam tipu tidak ingat.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Kawin (kahwin) naik basuh kaki saja.

Bermaksud :

Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik ke rumah bercuti kaki saja).

 

Lihat selanjutnya...(17)

394

Misfortunes never come singly

Malang sering kali datang bertimpa-timpa

Sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula.

It is said that misfortune never come singly. Less than two days after the country was shattered by the explosion of its nuclear plant, one of its active volcanoes finally erupted and killed 20,000 people.

Kata orang, sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula. Tidak sampai dua hari selepas negara itu diranapkan oleh letupan loji nuklearnya, salah sebuah gunung berapinya yang aktif meletus dan meragut 20,000 nyawa.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
buran[bu.ÄAn]kata kerjamembaling sesuatu yang kecil seperti batu-batu kecil dan pasir.Mata adek tak boleh celek, kena buran dengan pase.[mA.tA A.dE/ tA/ bo.leh tS«.l«/ k«.nA bu.ÄAn d«.NAn pA.sE]Mata Ahmad tidak boleh celek, kena baling dengan pasir.
sempuyah[s«m.pu.jAâh]kata adjektifberkenaan permukaan yang tidak rata.Kayu tu sempuyah lagi, kene ketam dulu.[kA.ju tu s«m.pu.jAâh lA.gi k«.n« k«.tAm du.lu]Kayu itu tidak rata lagi, kena ketam dahulu.
koyoh[k.jh]kata adjektifberkenaan binatang yang basah dan tidak aktif.Ayam tu koyoh kena ujan.[A.jAm tu k.jh k«.nA u.dZAn]Ayam itu koyoh terkena hujan.
limu[li.mu]kata adjektifberkenaan seseorang yang turut serta dalam sesuatu pekerjaan yang tidak sepatutnya dia melibatkan diri.Budok ni nok kene, same limu je dengan orang.[bu.d/ ni n/ k«.n« sA.m« li.mu dZ« d«.NAn o.ÄAN]Budak ini hendak kena, mencampuri urusan orang.

Kembali ke atas