Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sakit saya kena cepu,
     Tidak sakit kumbang menyengat;
Sakit saya kerana tipu,
     Dalam tipu tidak ingat.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Kawin (kahwin) naik basuh kaki saja.

Bermaksud :

Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik ke rumah bercuti kaki saja).

 

Lihat selanjutnya...(17)

394

Misfortunes never come singly

Malang sering kali datang bertimpa-timpa

Sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula.

It is said that misfortune never come singly. Less than two days after the country was shattered by the explosion of its nuclear plant, one of its active volcanoes finally erupted and killed 20,000 people.

Kata orang, sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula. Tidak sampai dua hari selepas negara itu diranapkan oleh letupan loji nuklearnya, salah sebuah gunung berapinya yang aktif meletus dan meragut 20,000 nyawa.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
bolengkangan[b.lEN.kA.NAn]kata adjektiftidak teratur, bersepah-sepah, bersimpang-siur.Kok kau tido bolengkangan, tak kono dek pukau do.[ko/ kAw ti.do b.lEN.kA.NAn tA/ k.n de/ pu.kAw d]Jikalau engkau tidur tidak teratur tidak akan kena pukau.
tajau[tA.dZAw]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; cemat, lapon, pedodak, pupuh.Dio tak poi skolah, sobab kono tajau kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n tA.dZAw kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
pupuh[pu.puh]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; cemat, lapon, pedodak, tajau.Dio tak poi skolah, sobab kono pupuh kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n pu.puh kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
cemat[tSE.mAt]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; lapon, pedodak, pupuh, tajau.Dio tak poi skolah, sobab kono cemat kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n tSE.mAt kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
tomaru II[t.mA.Äu]kata adjektifparah.Tomaru kau kono puko, patutlah tak kolua rumah.[t.mA.Äu kAw k.n pu.ko pA.tut.lAh tA/ k.luA Äu.mAh]Parah kau kena pukul, patutlah tidak keluar rumah.
pedodak[p«.d.dA/]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; cemat, lapon, pupuh, tajau.Dio tak poi skolah, sobab kono pedodak kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n p«.d.dA/ kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
ogun[.gun]kata kerjamenonyoh-nonyoh kepala; sugun.Budak tu solalu kono ogun kek omake sobab tak buek kojo sokolah.[bu.dA/ tu s.lA.lu k.n .gun kE/ .mA/.E s.bAb tA/ bu.we/ k.dZ s.k.lAh]Budak itu selalu kena tonyoh kepala oleh emaknya kerana tidak membuat kerja sekolah.
sugun[su.gun]kata kerjamenonyoh-nonyoh kepala; ogun.Budak tu solalu kono sugun kek omake sobab tk buek kojo sokolah.[bu.dA/ tu s.lA.lu k.n su.gun kE/ .mA/.E s.bAb tA/ bu.we/ k.dZ s.k.lAh]Budak itu selalu kena tonyoh kepala oleh emaknya kerana tidak membuat kerja sekolah.
polompa[p.lm.pA]kata namapalang pada dinding di serambi.Sorambi tu kono bori polompa baru bobudak tak jatoh ko tanah.[s.ÄAm.bi tu k.n b.Äi p.lm.pA bA.Äu b.bu.dA/ tA/ dZA.toh k tA.nAh]Serambi itu kena diberi polompa, baru budak-budak tidak jatuh ke tanah.

Kembali ke atas