Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Ingin bertanya jawapan bagi ayat ini : Puan Nora mengikat plastik sampah itu....supaya sampahnya tidak bersepah. A erat-erat B rapat-rapat Ckuat- kuat D ketat-ketat . Adakah kuat-kuat atau ketat- ketatJawapan yang sesuai ialah C dan D.Tatabahasa03.11.2015
Salam sejahtera, Saya ingin bertanya apakah perkataan yang sesuai untuk pakaian yang sudah tidak boleh dipakai kerana tidak muat. adakah ketat, sempit atau sendat? terima kasih.Ketat, sama makna dengan sempit, sendat ataupun tidak longgar. Tidak ada satu perkataan yang khusus merujuk pakaian yang tidak boleh dipakai kerana tidak muat. Pakaian yang tidak boleh dipakai kerana tidak muat berkemungkinan kerana ketat/sempit/sendat.Tatabahasa30.06.2008
apakah maksud LUWES ?Makna luwes ialah tidak terlalu ketat,mudah disesuaikan. Sila rujuk Kamus Dewan Edisi Keempat, hal. 970. Makna30.01.2008
Salam. boleh tolong jelaskan maksud 'integriti', 'luwes','delegasi', 'provokasi', 'premis'? Terimakasih.Integriti ialah kejujuran, keadaan yang sempurna atau utuh; luwes ialah tidak terlalu ketat, mudah disesuaikan, dapat diubah suai; delegasi ialah rombongan yang mewakili sesebuah negara dalam perundingan atau tindakan mengamanahkan atau menurunkan hak kepada seseorang lain; provokasi ialah perbuatan membangkitkan kemarahan, minat dan sebagainya; premis ialah sesuatu pernyataan dan sebagainya yang diandaikan sebagai sesuatu yang benar untuk tujuan membuat huraian yang membawa kepada sesuatu kesimpulan kelak; atau bangunan / kawasan tempat diuruskan perniagaan.Makna23.02.2008
1.Apakah definisi pahlawan? 2.Apakah definisi bahasa pengantar? 3.Apakah makna luwes?1. Pahlawan bermaksud orang yang gagah dan berani,pejuang yang gagah, perwira 2. Bahasa pengantar ialah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan maklumat,seperti ilmu pengetahuan dll. 3. Luwes bermakna tidak terlalu ketat, mudah disesuaikan(dengan keadaan),dapat diubah suaiMakna24.01.2007
Minta Tanya, adakah kesalahan tatabahasa? 1) Reka cipta adalah satu proses yang boleh...... 2) ... dikawal ketat oleh polis marine. 3) Pelbagai iktibar dilakukan untuk meningkatkan tahap pencapaian akademik pelajar-pelajar. 4) Cara mengguna pisau adalah dengan memegang... Terima kasih!1. Reka cipta ialah satu proses yang boleh...
2. ...dikawal ketat oleh polis marin.
3. Penggunaan perkataan "iktibar" tidak sesuai; boleh diganti dengan perkataan yang lain seperti "langkah", "cara" dan lain-lain.
4. Cara menggunakan pisau adalah dengan memegang..
Tatabahasa18.03.2013
Tuan, mohon bantuan untuk menterjemah istilah "liquidity squeeze". Saya telah cuba membuat rujukan di PRPM namun kedua-dua perkataan tersebut diterjemah secara berasingan sebagai "kecairan" dan "keketatan". Namun begitu saya tidak yakin untuk menggunakannua kerana saya berasa kolokasinya kurang tepat iaitu kecairan dengan ketat. Saya juga terjumpa satu istilah iaitu "pereputan kecairan" namun saya tetap belum yakin sepenuhnya. Mohon jasa bail tuan. Terima kasih.Kami mencadangkan liquidity squeeze diterjemahkan sebagai "kekangan mudah tunai". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.Istilah29.03.2022
1. Apakah terjemahan yang sesuai untuk ‘skinny jeans’? 2. Apakah penggunaan betul untuk ‘ia’? Adakah ia hanya merujuk pada manusia sahaja? Atau dibolehkan untuk merujuk perkara yang tidak hidup? Seperti almari/kereta/tumbuh-tumbuhan? Juga, adakah perkataan ia dibolehkan untuk kata ganti haiwan?1. Terjemahan yang boleh digunakan ialah jean ketat.
2. Menurut Tatabahasa Dewan, ia ialah kata ganti nama diri ketiga dan kata ganti benda yang dibicarakan. Penggunaan "ia" menggantikan benda/subjek (bukan binatang) yang dibicarakan adalah betul sama seperti penggunaan it dalam bahasa Inggeris yang merujuk benda/subjek yang dibicarakan. 
Penyemakan dan penterjemahan14.01.2019
Saya nak tanya, adakah perkataan "antara" dan"antaranya" boleh digunakan pada permulaan ayat? Contoh ayat: "Antara faktor yang menyebabkan gejala buli berlaku di sekolah adalah disebabkan oleh peraturan sekolah yang kurang ketat" .Menurut kata cikgu bm saya, perkataan tersebut tidak boleh diletakkan pada permulaan ayat kerana perkataan itu merupakan kata sendi nama. Namun, kebanyakan bahan bacaan menggunakan perkataan tersebut pada permulaan ayat. Mohon penjelasan pihak DBP. Terima kasih.

Kata “antara” yang berfungsi sebagai kata sendi nama boleh mendahului ayat yang menunjukkan perbandingan. Kata antara boleh hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Contohnya: 1. Antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. 2. Antara Fatimah dengan Rahmah banyak perbezaannya. (Rujuk Tatabahasa Dewan halaman 284-285)

Lain-lain13.01.2022
1. Pelancong itu bukan dari negara Jepun. Saya tahu penggunaan kata nafi 'bukan' dalam ayat ini betul kerana digunakan sebagai unsur nafi bagi frasa sendi. Kalau saya menukar ayat kepada Pelancong itu berasal dari negara Jepun.Adakah kata nafi yang sesuai ialah 'tidak' kerana berasal dari negara Jepun ialah frasa kerja. 2. Pemain yang sungguh lincah itu dikawal ketat oleh pihak A B lawan setiap kali dia menerima bola.Tiada kesalahan. C D Apakah jawapan yang sesuai bagi soalan di atas? Terima kasih!

1. Kata nafi bukan boleh juga hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa tersebut mendukung maksud pertentangan maklumat. Ayat tersebut perlu diperbetulkan menjadi, "Pelancong itu bukan dari negara Jepun, tetapi dari neara Korea.

2. Soalan kedua saudara tidak jelas.

Tatabahasa16.05.2009
12

Kembali ke atas