Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Apa pandang padi paya,
     Tinggi petak dari ruang;
Apa pandang kepada saya,
     Budi tidak bahasa pun kurang.


Lihat selanjutnya...(2)
Peribahasa

Tidak berperut lipat.

Bermaksud :

Kurang pertimbangan atau kurang fikiran.

 

Lihat selanjutnya...(25)

530

Six of one and half a dozen of the other

Dua pihak atau perkara yang dianggap sama sahaja buruknya, tidak lebih dan tidak pula kurang.

Seperti birah dengan keladi

My little brotherblamed his friend for starting the fight, but as far as I could tell, it's six of one and half a dozen of the other. Both are equally naughty.

Adikku menuduh kawannya yang memulakan pergaduhan, tetapi setahu aku, kedua-duanya sama sahaja nakalnya : seperti birah dengan keladi.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(14)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
licon[li.tSon]kata tugassehabis-habis, sekurang-kurang, setidak-tidak, paling kurang, paling sedikit; habeh-con.licon tak tau nak cari, tanyala orang.[li.tSon tA/ tAu nA/ tSA.Òi tA.øA.lA .ÒAN]Sehabis-habis usaha, tidak berjumpa juga, bertanyalah kepada orang.
habeh-con[hA.beh.tSon]kata tugassehabis-habis, sekurang-kurang, setidak-tidak, paling kurang, paling sedikit; licon.Habeh-con tak tau nak cari, tanyala orang.[hA.beh.tSon tA/ tAw nA/ tSA.Òi tA.øA.lA .ÒAN]Sehabis-habis usaha, tidak berjumpa juga, bertanyalah kepada orang.
kelolo[k«.l.l]kata adjektiftidak senonoh, kurang sopan; keloloh.Kelolo sunggoh budak tu, depan kita dia buleh kentot.[k«.l.l suN.goh bu.dA/ tu d«.pAn ki.tA di.jA bu.leh k«n.tot]Sungguh kurang sopan budak itu, di hadapan kita pun dia tergamak melepaskan angin.
keloloh[k«.l.lh]kata adjektiftidak senonoh, kurang sopan; kelolo.Kelolo sunggoh budak tu, depan kita dia buleh kentot.[k«.l.lh suN.goh bu.dA/ tu d«.pAn ki.tA di.jA bu.leh k«n.tot]Sungguh kurang sopan budak itu, di hadapan kita pun dia tergamak melepaskan angin.
hoqhaq[h)Ö.hA)Ö]kata adjektifkasar, kurang sopan, tidak tertib; hoq-haq.Budak-budak tu hoqhaq sunggoh depan orang tua pon depa melawak bukan maen.[bu.dA/.bu.dA/ tu h)Ö.hA)Ö suN.goh d«.pAn .ÒAN tu.wA pon dE.pA m«.lA.wA/ bu.kAn mAen]Budak-budak itu kurang sopan sungguh depan orang tua pun mereka bergurau berlebih-lebihan.
hoq-haq[h)Ö.hA)Ö]kata adjektifkasar, kurang sopan, tidak tertib; hoqhaqBudak-budak tu hoq-haq sunggoh depan orang tua pon depa melawak bukan maen.[bu.dA/.bu.dA/ tu h)Ö.hA)Ö suN.goh d«.pAn .ÒAN tu.wA pon dE.pA m«.lA.wA/ bu.kAn mAen]Budak-budak itu kurang sopan sungguh depan orang tua pun mereka bergurau berlebih-lebihan.
cempeluam[tS«m.p«.lu.wAm]kata adjektiftidak beradab, kasar dan tidak bersopan, tidak menghormati orang.Aku tak bekenan budak-budak cempeluam tu, orang dok semayang, depa dok maen mutu.[A.ku tA/ b«.k«.nAn bu.dA/.bu.dA/ tS«m.p«.lu.wAm tu .ÒAN do/ s«.mA.jAN dE.pA do/ mAen mu.tu]Aku tidak berkenan dengan budak-budak kurang sopan itu, ketika orang bersembahyang mereka bermotosikal ke sana ke mari.
tak ketahuan[tA/ k«.tA.hu.wAn] 1. tidak tentu, sembarangan, kurang pasti.Masok kampong orang jangan buat tak ketahuan, satni kena kayu tiga tengah dua.[mA.so/ kAm.poN .ÒAN dZA.NAn bu.wAt tA/ k«.tA.hu.wAn sAt.ni k«.nA kA.ju ti.gA t«.NAh du.wA]Masuk ke kampung orang jangan sembarangan, nanti kena pukul.
   2. kurang siuman.Tok sah cari pasai dengan budak gelong tu, dia baru keluaq dari Tanjong Moktan.[to/ sAh tSA.Òi pA.sAj d«.NAn bu.dA/ gE.lN tu di.jA bA.Òu k«.lu.wAâÖ dA.Òi tAn.dZoN m/.tAn]Tidak usah mencari pasal dengan budak yang kurang siuman itu, kerana dia baru keluar dari Tanjung Rambutan.
kemasai[k«.mA.sAj]kata adjektifcengkung, tidak bermaya, pucat-lesi kerana berpenyakit, kurang zat, banyak tidur dan lain-lain.Dua tiga ari ni, muka dia tengok kemasai saja, sakit kot.[du.wA ti.gA A.Òi ni mu.kA di.jA tE.N/ k«.mA.sAj sA.dZA sA.kit kot]Dua tiga hari ini, mukanya nampak cengkung sahaja, sakit agaknya.
12

Kembali ke atas