Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Apa pandang padi paya,
     Tinggi petak dari ruang;
Apa pandang kepada saya,
     Budi tidak bahasa pun kurang.


Lihat selanjutnya...(2)
Peribahasa

Tidak berperut lipat.

Bermaksud :

Kurang pertimbangan atau kurang fikiran.

 

Lihat selanjutnya...(25)

530

Six of one and half a dozen of the other

Dua pihak atau perkara yang dianggap sama sahaja buruknya, tidak lebih dan tidak pula kurang.

Seperti birah dengan keladi

My little brotherblamed his friend for starting the fight, but as far as I could tell, it's six of one and half a dozen of the other. Both are equally naughty.

Adikku menuduh kawannya yang memulakan pergaduhan, tetapi setahu aku, kedua-duanya sama sahaja nakalnya : seperti birah dengan keladi.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(14)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. berkenaan dengan makanan yang tidak lebih dan tidak kurang.Laok tu cap-cap untok sepuloh orang saja.[lAo/ tu tSAp.tSAp un.to/ s«.pu.loh .ÒAN sA.dZA]Lauk tu tidak lebih dan tidak kurang, hanya untuk sepuluh orang.
   2. berkenaan dengan seseorang yang tingkah lakunya kurang sopan atau tidak senonoh.Keloloh sunggoh dia tu mai kentot depan kami.[k«.l.lh suN.goh di.jA tu mAj k«n.tot d«.pAn kA.mi]Kurang sopan sungguh dia itu datang kentut depan kami.
   2. berkenaan dengan wajah yang kurang menarikKulet putih tu tak apa dah, tapi muka pot sikit.[ku.let pu.teh tu tA/ A.pA dAh, tA.pi mu.kA pot si.kit]Kulit putih tidak mengapa, tapi wajah kurang menarik.
   2. sombong dan kurang ajar.Sejak dia naek pangkat nampak juah sunggoh, kawan baek pon dia tak mau tegok.[s«.dZA/ di.jA nAe/ pAN.kAt nAm.pA/ dZu.wAh suN.goh kA.wAn bAe/ pon di.jA tA/ mAw t«.go)Ö]Sejak dia naik pangkat nampak sangat sombongnya, kawan baik pun dia tidak mahu tegur.
mengibaihkata kerjakata kerjamenganginkan padi untuk mengasingkan padi daripada hampa dengan cara mengibas-ngibas menggunakan nyiru. Proses ini dilakukan paling kurang oleh enam orang atau lebih. Padi dikaut dengan talam dan ditebarkan di satu kawasan yang di khaskan kemudian dikibas oleh beberapa orang menggunakan nyiruKalu tak dak orang yang buleh mengibaih minggu ni kita buat minggu depan.[kA.lu tA/ dA/ .ÒAN jAN bu.leh m«.Ni.bAC miN.gu ni ki.tA bu.wAt miN.gu d«.pAn]Kalau tidak ada orang yang boleh mengibas minggu ini kita buat minggu hadapan.

Kembali ke atas