Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
inductionaruhanMatematikTiadaProses mendapatkan kesimpulan umum daripada beberapa kes khusus. Kesimpulan itu tidak semestinya benar. Contoh: Ismail pelajar tahun satu lulus ujian matematik. Farhana pelajar tahun satu lulus ujian matematik. Secara aruhan, semua pelajar tahun satu lulus ujian matematik. Bandingkan deduksi.
bai‘ lazimjual beli lazimPerniagaan IslamTiadaAkad jual beli lulus yang tidak mempunyai sebarang opsyen atau pilihan kepada pihak yang berjual beli. Lihat juga bai‘ nafiz.
daman munjizjaminan lulusPerniagaan IslamTiadaJaminan yang tidak bergantung pada syarat tertentu dan tidak tertakluk pada masa. Contohnya, apabila pembeli telah membuat pembayaran, maka wujud daman munjiz, iaitu penjual bertanggungjawab untuk menyerahkan barangan. Lihat juga bai‘ nafiz.
approved organisationorganisasi lulusPentadbiran PerniagaanTiadaSesebuah organisasi di Malaysia yang tidak bertujuan mencari keuntungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapat kelulusan di bawah Akta Cukai Pendapatan.
approved institutioninstitusi lulusPentadbiran PerniagaanTiadaSesebuah institusi di Malaysia yang tidak bertujuan mencari keuntungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapat kelulusan di bawah Akta Cukai Pendapatan.
bai‘ nafizjual beli lulusPerniagaan IslamTiadaAkad jual beli yang tidak bergantung pada hak orang lain, iaitu sempurna rukun jual beli. Bai‘ nafiz terbahagi kepada dua, iaitu bai‘ lazim dan bai‘ ghair lazim.
heuristicheuristikPsikologiPsikologi UmumStrategi penyelesaian masalah dengan menggunakan kemahiran kognitif atau kemampuan mental untuk mengenal pasti dan menilai masalah serta penyelesaiannya. Semasa menghadapi masalah, individu akan mengunakan peraturan mudah yang pernah membawa kejayaan. Contohnya, individu berkemungkinan besar membeli saham semasa harganya murah berbanding semasa harga saham naik. Begitu juga pelajar akan memilih kursus yang mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk lulus. Maklumat yang diperoleh dalam penyelesaian masalah biasanya tidak sempurna. Oleh itu, individu terpaksa menggunakan pengalamannya yang pernah mendatangkan hasil yang baik. Sekiranya tidak menggunakan pengalaman tersebut individu akan menggunakan cara yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk memperoleh kejayaan.

Kembali ke atas