Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,


Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
sengkoi[sEN.kj]kata adjektifberkenaan tangan yang bengkok.Mamat tok luluh temudugo poleh pase sengkoi.[mA.mAt to/ lu.luh t«.mu.du.g p.leh pA.sE sEN.kj]Mamat tidak lulus temuduga untuk jawatan polis kerana tangannya bengkok.
sebobot[s«.b.bt]kata adjektifberkenaan pakaian yang tidak kemas.Gone nok paih intebeu, sebobot je baju.[go.n« no/ pAC in.t«.bi.ju s«.b.bt dZ« bA.dZu]Macam mana hendak lulus temu duga, baju tidak kemas.

Kembali ke atas