Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Asam kandis asam geligir,
     Taruh mari di dalam dulang;
Mulutnya manis di luar bibir,
     Manis tidak sampai jua ke tulang.


Lihat selanjutnya...(35)
Peribahasa

Bagai melepaskan batuk di tangga.

Bermaksud :

Membuat sesuatu kerja tetapi tidak sampai selesai.

 

Lihat selanjutnya...(28)


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
yoya[jo.jA]kata kerjamembuat sesuatu yang tidak mendatangkan faedah seperti berbualYang hampa yoya sampai tengah malam buat apa? Baek pi tidoq.[jAN hAm.pA do/ jo.jA sAm.pAj t«.NAh mA.lAm bu.wAt A.pA bAe/ pi ti.do)Ö]Yang kamu semua yoya sampai tengah malam buat apa? Baik pergi tidur.
ngok-ngek I[N.NE]kata kerjaberbual tetapi tidak jelasApa yang hampa bedua dok ngok-ngek sampai tengah malam buta?[A.pA jAN hAm.pA b«.du.wA do N.NE sAm.pAj t«.Nah mA.lAm bu.tA]Apa yang kamu berdua berbual sampai ke tengah malam?
serongeh[s«.Òo.NEh]kata adjektifberkenaan dengan rambut yang kusut-masai dan tidak teratur; keresoi, seregum.Rambot aku dok serongeh masa dia sampai pasai aku tak mandi lagi.[ÒAm.bot A.ku do s«.Òo.NEh mA.sA di.jA sAm.pAj pA.sAj A.ku tA mAn.di lA.gi]Rambut saya kusut-masai masa dia sampai sebab saya belum mandi lagi.
lugaih[lu.gAC]kata kerjamengambil sesuatu sehingga habisTak padan bayaq lima ringgit, lugaih buah sampai sepokok.[tA/ pA.dAn bA.jA)Ö li.mA ÒiN.git lu.gAC bu.wAh sAm.pAi s«.p.k/]Tidak padan dengan bayaran lima ringgit, ambil buah sampai sepokok.
ralet[ÒA.le]kata tugasasyik atau lekaHang ni ralet besembang sampai nasik hangit pon hang tak sedaq.[hAN ni ÒA.le b«.sEm.bAN sAm.pAj nA.si hA.Nit pon hAN tA s«.dA)Ö]Awak leka bersembang sampai nasi hangit pun awak tidak sedar.
tak rot[tA/ Òot] tidak berupaya atau mampu untuk melakukan sesuatu; tak rot idopPunya la susah sampai tak rot nak beli beraih.[pu.øA lA su.sAh sAm.pAj tA/ Òot nA/ b«.li b«.ÒAC]Terlampau susah hingga tidak mampu membeli beras.
pekunu[p«.ku.nu]kata kerja1. memperbodoh seseorang; pekunonHang tok sah dok pekunu, rumah lagu tu tak sampai pon lapan puloh ribu.[hAN to/ sAh do/ p«.ku.nu kA.mi Òu.mAh lA.gu tu tA/ sAm.pAj pon lA.pAn pu.loh Òi.bu]Kamu jangan memperbodoh kami, rumah seperti itu tidak pun sampai lapan puluh ribu.
   2. comot berkenaan mukaDekat nak tidak, dia lumoq muka dia dengan bedak sejuk sampai selopiang.[d«.kAt nA/ ti.do)Ö di.jA lu.mo)Ö mu.kA di.jA d«.NAn b«.dA/ s«.dZu/ sAm.pAj s«.lo.pi.jAN]Semasa hendak tidur, dia melumur mukanya dengan bedak sejuk hingga comot.
jelangak[dZ«.lA.NA/]kata adjektifberkenaan dengan seseorang yang tidak memberi tumpuan pada keadaan sekeliling.Awat yang jelangaq sangat ni, sampai tesepak bendoi.[A.wAt jAN dZ«.lA.NA/ sA.NAt ni sAm.pAj t«.sE.pA/ b«n.doj]Awak tidak memberi tumpuan, sehingga tersepak bendul.
pelenggaq[p«.l«N.gA)Ö]kata namatempat berehat yang dibina di luar rumahDepa asek dok besembang ataih pelenggar sampai tak sedaq sepa mai.[dE.pA A.sE do b«.sem.bAN A.tAC p«.l«N.gA)Ö sAm.pAj tA s«.dA)Ö sE.pA mAj]Mereka asyik berbual di atas pelantar sehingga tidak sedar kami sampai.
12

Kembali ke atas