Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Asam kandis asam geligir,
     Taruh mari di dalam dulang;
Mulutnya manis di luar bibir,
     Manis tidak sampai jua ke tulang.


Lihat selanjutnya...(35)
Peribahasa

Bagai melepaskan batuk di tangga.

Bermaksud :

Membuat sesuatu kerja tetapi tidak sampai selesai.

 

Lihat selanjutnya...(28)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
dompot[dm.pt]kata adjektifpendek.Digunoe pee tu sampai dompot tak yo diganti-ganti.[di.gu.n.E pEn.sE tu sAm.pAj dm.pt tA/ j di.gAn.ti.gAn.ti]Digunakan peel itu sampai pendek tidak juga diganti-ganti.
bogorah[b.g.ÄAh]kata kerjabersoloroh.Dio tu suko sangat bogorah sampe tak koring gusi orang mondongae.[di.j tu su.k sA.NAt b.g.ÄAh sAm.pE tA/ k.ÄiN gu.si .ÄAN mn.d.NA.E]Dia itu suka sangat berseloroh sampai tidak kering gusi orang mendengarnya.
hongeh[h.NEh]kata adjektif1. terlalu kenyang.Lobai Amat posan bilo makanan jangan sampai hongeh tak baek.[l.bAj A.mAt p.sAn bi.l mA.kAn dZA.NAn sAm.pAj h.NEh tA/ bAE/]Lebai Amat pesan, bila makan jangan banyak, tidak baik.
cokuih[tS.kuih]kata kerjamengambil sedikit makanan secara tidak tertib.Sapo yang cokuih gulai ni, sampai tumpah dibueke.[sA.p jAN tS.kuih gu.lAj ni sAm.pAj tum.pAh di.bu.wE/.E]Siapa yang mengambil gulai ini, hingga tumpah dibuatnya.
bobenta[b.bEn.tA]kata adjektifberiya-iya, berusaha bersungguh-sungguh.Dari sonjo sampai tongah malam bobenta kita bocarian tapi tak yo solosai.[dA.Äi sn.dZ sAm.pAj k.t.NAh mA.lAm b.bEn.tA ki.t b.tSA.Äi.An tA.pi tA/ j s.l.sAj]Dari senja hingga ke tengah beriya-iya kita mencari jalan penyelesaian, tetapi tidak juga selesai.

Kembali ke atas