Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sudah nasib pisang jeranang,
     Berjantung ada berbuah tidak;
Sudah nasib apa dikenang,
     Orang dikenang teringat tidak.


Lihat selanjutnya...(70)
Peribahasa

Sudah mati kutu.

Bermaksud :

Sudah tidak bertenaga lagi; tak dapat berbuat apa-apa lagi.

 

Lihat selanjutnya...(62)

127

What' done cannot be undone

Tidak ada gunanya bersedih atas kesilapan atau perkara buruk yang sudah berlaku kerana ia tidak dapat diubah lagi.

Nasi sudah menjadi bubur.

Looking back, I should have listened to my mother's advice. I should not have associated myself with bad guys and get involved in drug abuse. Now, I am facing the consequences, but what' done cannot be undone.

Mengenang kembali, saya seharusnya mendengar nasihat ibu. Saya tidak sepatutnya bercampur dengan budak jahat dan terjebat dalam penyalahgunaan dadah. Kini, saya menerima padahnya, tetapi apa gunanya saya meratap, nasi sudah menjadi bubur.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(77)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
merengkam[m«.Ò«N.kAm]kata adjektifberkenaan dengan seseorang yang menyimpan perasaan marah atau memendam rasaDia dok merekam tak habeh-habeh kat Pak Pen pasai dapat gaji melintang.[di.jA do/ m«.Ò«.kAm tA/ hA.bEh.hA.bEh kAt pA/ pen pA.sAj dA.pAt gA.dZi m«.lin.tAN]Dia marah tidak sudah-sudah pada Pak Arifin sebab mendapat pergerakkan gaji melintang.
rigeh[Òi.gEh]kata namatandan kelapa yang sudah tidak berbuahDulu-dulu orang guna rigeh hat muda buat gosok gigi.[du.lu.du.lu o.ÒAN gu.nA Òi.gEh hAt mu.dA bu.wAt go.so gi.gi]Dahulu orang gunakan tandan kelapa muda untuk menggosok gigi.
riang[Òi.AN]kata namatenaga, kuasaAku dah penat, aku dah tak dak riang lagi dah.[A.ku dAh p«.nAt A.ku dAh tA dA Òi.AN]Saya sudah penat, saya sudah tidak ada tenaga lagi.
gol[gol]kata kerjameninggal dunia.Takkan hang tak tau Pak Leman dah gol.[tA.kAn hAN tA tAw pA lE.mAn dAh gol]Takkan awak tidak tahu Pak Leman sudah meninggal dunia.
ghazal pati[xA.zAl pA.ti] kumpulan muzik berirama padang pasir dengan menggunakan alat -alat seperti gambus, akordian, biola dan lain-lain. Terdapat juga penari gelek lelaki yang berhias menyerupai perempuan dan kumpulan lawak jenaka.La ni ghazal pati dah tak dak darai menari.[lA ni xA.zAl pA.ti dAh tA dA dA.ÒAj m«.nA.Òi]Sekarang ini ghazal pati sudah tidak ada pondan menari.
tua merega[tu.wA m«.Ò«.gA] tua berkenaan orang, selalunya dikaitkan dengan perkara negative.Dah tua merega pon tak posa.[dAh tu.wA m«.Ò«.gA pon tA p.sA]Sudah tua merega pun tidak berpuasa.
gagah[gA.gAh]kata kerjaberikhtiar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatuDah tau tak beduet dok gagah nak pebesaq rumah sampai berutang.[dAh tAw tA b«.du.wet do gA.gAh nA p«.b«.sA)Ö Òu.mAh sAm.pAj b«.Òu.tAN]Sudah tahu tidak berduit dia berikhtiar hendak perbesar rumah sehingga berhutang.
   2. meraba-raba merujuk kepada kelakuan yang tidak seronokBila wayang dah setat tangan dia mola menyerama.[bi.lA wA.jAN dAh s«.tAt tA.NAn di.jA m.lA m«.ø«.ÒA.mA]Bila wayang sudah bermula tangannya mula meraba.
tak entang[tA/ en.tAN] berkenaan dengan seseorang yang tidak peduli tentang sesuatu tindakan (hormat, nasihat, teguran dan lain-lain) terhadaya;Kecik-kecik tok manja sangat, mai besaq tak entang dekat orang.[k«.tSi/.k«.tSi/ to/ mAn.dZA s­A.NAt mAj b«.sA)Ö tA/ en.tAN d«.kAt .ÒAN]Semasa kecil nenek manjakan, sudah besar tidak peduli sesiapa sahaja.
   2. berkenaan dengan seseorang yang dianggap tidak berkemampuan atau berkebolehan.Mengaji pon tak habeh lagi dah galak nak menikah.[m«.NA.dZi pon tA/ hA.beh lA.gi dAh gAlA/ nA/ m«.ni.kAh]Belajar belum pun habis lagi sudah galak hendak berkahwin.
12

Kembali ke atas