Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sudah nasib pisang jeranang,
     Berjantung ada berbuah tidak;
Sudah nasib apa dikenang,
     Orang dikenang teringat tidak.


Lihat selanjutnya...(70)
Peribahasa

Sudah mati kutu.

Bermaksud :

Sudah tidak bertenaga lagi; tak dapat berbuat apa-apa lagi.

 

Lihat selanjutnya...(62)

127

What' done cannot be undone

Tidak ada gunanya bersedih atas kesilapan atau perkara buruk yang sudah berlaku kerana ia tidak dapat diubah lagi.

Nasi sudah menjadi bubur.

Looking back, I should have listened to my mother's advice. I should not have associated myself with bad guys and get involved in drug abuse. Now, I am facing the consequences, but what' done cannot be undone.

Mengenang kembali, saya seharusnya mendengar nasihat ibu. Saya tidak sepatutnya bercampur dengan budak jahat dan terjebat dalam penyalahgunaan dadah. Kini, saya menerima padahnya, tetapi apa gunanya saya meratap, nasi sudah menjadi bubur.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(77)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
sopang II[s.pAN]kata adjektiftidak bengkak lagi.Bisoe dah sepang sobab nanahe dah kelua.[bi.s.E dAh sE.pAN s.bAb nA.nAh.E dAh k«.luA]Bisulnya sudah tidak bengkak lagi, sebab nanahnya sudah keluar.
hongap[h.NAp]kata namanafas.Hongape maken pendek tak lamo lai umoe doh.[h.NAp.E mA.kEn pEn.dE/ tA/ lA.m lAi: u.mo.E dh]Nafasnya makin pendek, sudah tidak lama lagi umurnya.
joriang[dZ.Äi.jAN]kata kerjabuah penghujung.Buah dian kek dusun den tingga joriang dah tak banyak lai.[bu.wAh di.jAn kE/ du.sun dEn tiN.gA dZ.Äi.jAN dAh tA/ bA.øA/ lAi:]Buah durian di dusun saya tinggal buah penghujung, sudah tidak banyak lagi.
loho[l.ho]kata kerjalonggar, tidak sempit, tidak ketat.Dah loho pam basika tu, tak elok lai.[dAh l.hE pAm bA.si.kA tu tA/ E.l/ lA:]Sudah longgar pam basikal itu, tidak elok lagi.
tokinyam[t.ki.øAm]kata adjektifberselera.Tadi tak nak, dah rasom baru tokinyam.[tAdi tA/ nA/ dAh ÄAs bAÄu t.ki.øAm]Tadi tidak mahu, sudah rasa baru berselera.
sobun[s.bun]kata tugasterkambus sendiri oleh tanah, pasir.Pigi tu dah sobun tak digunoan lai.[pi.gi tu dAh s.bun tA/ di.gu.n.An lAi:]Perigi itu sudah terkambus, tidak digunakan lagi.
omo[.m]kata adjektifbenyek.Buah manggo tu dah omo, tak elok dimakan lai.[bu.wAh mAN.g tu dAh .m tA/ E.l/ di.mA.kAn lA:]Buah mangga itu sudah benyek, tidak elok dimakan lagi.
bolunu[b.lu.nu]kata kerjaberlumut.Bilik ae bolunu, dek lamo tak bogosok.[bi.lE/ AE b.lu.nu dE/ lA.m tA/ b.g.s/]Bilik airnya berlumut kerana sudah lama tidak disental.
bonyo[b.ø]kata adjektifberkenaan buah yang lembik dan hampir membusuk.Dian bolando ni dah bonyo, tak elok dimakan.[di.jAn b.lAn.d ni dAh b.ø tA/ E.l/ di.mA.kAn]Durian belanda ini sudah lembik, tidak elok untuk dimakan.
tonggong[tN.gN]kata adjektifberkenaan bentuk badan manusia yang besar serta tinggi.Lamo tak jumpo, dah tonggong rupoe kau ni jang.[lA.m tA/ dZum.p dAh tN.gN Äu.p.E kAw ni jAN]Lama tidak berjumpa, sudah besar panjang rupanya engkau.
12

Kembali ke atas