Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,

Puisi
 

Sudah nasib pisang jeranang,
     Berjantung ada berbuah tidak;
Sudah nasib apa dikenang,
     Orang dikenang teringat tidak.


Lihat selanjutnya...(70)
Peribahasa

Sudah mati kutu.

Bermaksud :

Sudah tidak bertenaga lagi; tak dapat berbuat apa-apa lagi.

 

Lihat selanjutnya...(62)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
sopang II[s.pAN]kata adjektiftidak bengkak lagi.Bisoe dah sepang sobab nanahe dah kelua.[bi.s.E dAh sE.pAN s.bAb nA.nAh.E dAh k«.luA]Bisulnya sudah tidak bengkak lagi, sebab nanahnya sudah keluar.
hongap[h.NAp]kata namanafas.Hongape maken pendek tak lamo lai umoe doh.[h.NAp.E mA.kEn pEn.dE/ tA/ lA.m lAi: u.mo.E dh]Nafasnya makin pendek, sudah tidak lama lagi umurnya.
joriang[dZ.Äi.jAN]kata kerjabuah penghujung.Buah dian kek dusun den tingga joriang dah tak banyak lai.[bu.wAh di.jAn kE/ du.sun dEn tiN.gA dZ.Äi.jAN dAh tA/ bA.øA/ lAi:]Buah durian di dusun saya tinggal buah penghujung, sudah tidak banyak lagi.
loho[l.ho]kata kerjalonggar, tidak sempit, tidak ketat.Dah loho pam basika tu, tak elok lai.[dAh l.hE pAm bA.si.kA tu tA/ E.l/ lA:]Sudah longgar pam basikal itu, tidak elok lagi.
tokinyam[t.ki.øAm]kata adjektifberselera.Tadi tak nak, dah rasom baru tokinyam.[tAdi tA/ nA/ dAh ÄAs bAÄu t.ki.øAm]Tadi tidak mahu, sudah rasa baru berselera.
sobun[s.bun]kata tugasterkambus sendiri oleh tanah, pasir.Pigi tu dah sobun tak digunoan lai.[pi.gi tu dAh s.bun tA/ di.gu.n.An lAi:]Perigi itu sudah terkambus, tidak digunakan lagi.
omo[.m]kata adjektifbenyek.Buah manggo tu dah omo, tak elok dimakan lai.[bu.wAh mAN.g tu dAh .m tA/ E.l/ di.mA.kAn lA:]Buah mangga itu sudah benyek, tidak elok dimakan lagi.
bolunu[b.lu.nu]kata kerjaberlumut.Bilik ae bolunu, dek lamo tak bogosok.[bi.lE/ AE b.lu.nu dE/ lA.m tA/ b.g.s/]Bilik airnya berlumut kerana sudah lama tidak disental.
bonyo[b.ø]kata adjektifberkenaan buah yang lembik dan hampir membusuk.Dian bolando ni dah bonyo, tak elok dimakan.[di.jAn b.lAn.d ni dAh b.ø tA/ E.l/ di.mA.kAn]Durian belanda ini sudah lembik, tidak elok untuk dimakan.
tonggong[tN.gN]kata adjektifberkenaan bentuk badan manusia yang besar serta tinggi.Lamo tak jumpo, dah tonggong rupoe kau ni jang.[lA.m tA/ dZum.p dAh tN.gN Äu.p.E kAw ni jAN]Lama tidak berjumpa, sudah besar panjang rupanya engkau.
12

Kembali ke atas