Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tidak (kata tugas)
Bersinonim dengan bukan, tiada, tak, enggak, negatif;,
Kata Terbitan : tidak-tidak, setidak-tidaknya, menidakkan,


Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
APOSISI

Aposisi meluaskan makna kata atau frasa di

sebelahnya. Kebanyakan unit aposisi boleh

dianggap sebagai klausa tidak terbatas berserta kata

ganti relatif dan kata kerja yang digugurkan. Unit

aposisi boleh dikelaskan sebagai kata nama, adjektif

dan adverba. “Abraham Lincoln , (who was) the 16th

President of the United States, was assassinated”

aposisi adalah kata nama. “The crowd, (which was)

axious to escape danger , began to panic” adalah

aposisi adjektif. “The man shouted loudly, (which

was) even frantically , to calm the crowd” adalah

aposisi adverba.

UMUM 
BAHASA-BAHASA SABAH

BAHASA-BAHASA SABAH, bahasa penduduk di Sabah yang tidak terbatas kepada mereka yang sudah beratus tahun tinggal di Sabah dan di Kepulauan Melayu, tetapi juga termasuk mereka yang datang dari luar untuk bermastautin di situ. Dengan itu, bahasa yang dituturkan di Sabah tidak terhad kepada bahasa daripada rumpun Austronesia, tetapi juga bahasa dari rumpun yang lain. Golongan kedua ini diwakili oleh bahasa Cina yang terdiri daripada berbagai-bagai dialek, bahasa dari India, dan juga bahasa Inggeris. Di samping itu, terdapat bahasa Chabacano yang pada hakikatnya tidak termasuk dalam mana-mana rumpun, kerana bahasa yang dibawa oleh pendatang Filipina ini merupakan bahasa Kreol, hasil campuran bahasa Filipina, Sepanyol dan Inggeris.

BAHASABahasa
SESSIONS, ROGER

Sessions, Roger (1896–1985) ialah penggubah

dan guru Amerika. Gubahannya begitu cermat,

serius dan intelektual. Sessions menulis

dalam teknik 12 – nada moden, tetapi dia percaya

bahawa seseorang penggubah tidak harus

terbatas kepada satu sistem muzik tertentu sahaja.

Sessions mengarang muzik untuk orkestra,

kumpulan muzik kamar, korus, suara solo, organ

dan juga piano. Dia juga menggubah dua opera.

Karyanya yang paling popular ialah muzik orkestra

The Black Maskers (1923). Sessions pernah

memenangi Hadiah Pulitzer bagi bidang muzik

pada tahun 1982 untuk karyanya Concerto for

Orchestra (1981).

UMUM 
SYAIR NASIHAT

SYAIR NASIHAT, syair berunsur keagamaan yang mengandungi pengajaran berupa nasihat. Syair ini bertujuan menyampaikan pengajaran, bimbingan dan peringatan kepada anggota masyarakat yang tidak hanya terbatas kepada persoalan keagamaan sahaja.

SASTERAKonsep

Kembali ke atas