Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ti.ga] | تيݢ

Definisi : satu kurang drpd empat; ~ belas tiga campur sepuluh (13); ~ dimensi bentuk yg mempunyai lebar, panjang dan tinggi; ~ dlm satu terdiri drpd atau mempunyai tiga bahan, fungsi dsb dlm sesuatu barangan, kegiatan dll; ~ puluh tiga kali sepuluh (30); ~ pupu perhubungan persaudaraan antara orang yg moyang mereka adik-beradik; ~ suku a) tiga bahagian drpd empat, 75%; b) ki agak gila, gila-gilaan; ~ sudah berdiri habis prb sesuatu perbuatan itu memadailah dgn tiga perbandingan, iaitu ilmu, akal dan kemahiran; masuk ~ keluar empat prb perbelanjaan melebihi pendapatan; tiga-tiga setiap kali (baris, kelompok dsb) tiga: letakkan cawan itu ~; bertiga berjumlah tiga kesemuanya, tiga sekawan: mereka beriring berkawan-kawan, berdua, ~ dan beramai-ramai seiring; mereka tinggal ~ beranak di pondok itu; meniga menjadi yg ketiga; ~ hari meng­ada-kan kenduri tiga hari selepas meninggalnya seseorang; ketiga = yg ~ (yg) nombor tiga: anaknya yg pertama menjadi doktor, yg kedua seorang peguam dan yg ~ seorang jurutera; ketiga-tiga = ~nya = tiga-tiganya semua seramai atau sebanyak tiga (orang dll), ke­semua bertiga: maka pergilah aku menziarahi ~ makam itu serta membaca doa; ~ orang dlm kumpulan itu serentak mengangguk; pertiga bahagian drpd sejumlah tiga bahagian; sepertiga satu pertiga, satu bahagian drpd jumlah tiga bahagian, 33% (drpd sesuatu bilangan dll); mempertiga membahagi tiga; sepertigaan ark satu drpd tiga bahagian; ~ malam (yg akhir) larut malam (selepas tengah malam). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ti.ga] | تيݢ

Definisi : akar ~ cabang = cabang ~ sj tumbuhan (pokok memanjat), mentimun dendang, timun dendang lunjung, Trichosanthes cele­bica; rumput ~ segi sj tumbuhan (rumpai), Cyperus compressus. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tiga

Puisi
 

Tiga petak tiga penjuru,
     Tiga ekor kumbang dalam;
Teresak-esak menanggung rindu,
     Sampai tak tidur siang malam.


Lihat selanjutnya...(115)
Peribahasa

Celaka tiga belas.

Bermaksud :

Malang sekali.

 

Lihat selanjutnya...(37)

617

Union is strength

Maksud atau kejayaan boleh dicapai jika manusia bekerjasama dan tidak bertindak sendirian.

Tali yang tiga lembar itu, tak suang-suang putus.

We like chicken but the decision taken by the suppliers to raise its price again was not to our liking. As we believed that union is strength, we made a concerted efford to boycott their produce, hoping that the price would go down. Our efforts were not in vain. Within just a few days, the price did go down.

Kami suka makan ayam, tetapi kami tidak suka tindakan pembekal ayam menaikkan lagi harga bahan makanan. Kami percaya bahawa tali yang tiga lembar itu, tak suang-suang putus. Usaha kami itu ternyata berhasil. Dalam tempoh beberapa hari sahaja, harga ayam telah turun semula.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(7)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kayu tiga tengah dua[kA.ju ti.gA t«.NAh du.wA] pukul.Masok kampong orang jangan buat tak ketahuan, satni kena kayu tiga tengah dua.[mA.so/ kAm.poN .ÒAN dZA.NAn bu.wAt tA/ k«.tA.hu.wAn sAt.ni k«.nA kA.ju ti.gA t«.NAh du.wA]Masuk ke kampung orang jangan sembarangan, nanti kena pukul.
hantap[hAn.tAp]kata adjektifberkenaan tubuh kanak-kanak yang berat, bertubuh atau gemuk padat, montel; antap.Baru tiga bulan, anak hang ni hantap sunggoh.[bA.Òu ti.gA bu.lAn A.nA/ hAN ni hAn.tAp suN.goh]Walaupun baru tiga bulan, tubuh anak engkau ini montel sungguh.
antap[An.tAp]kata adjektifberkenaan tubuh kanak-kanak yang berat, bertubuh atau gemuk padat, montel; hantap.Baru tiga bulan, anak hang ni antap sunggoh.[bA.Òu ti.gA bu.lAn A.nA/ hAN ni An.tAp suN.goh]Walaupun baru tiga bulan, tubuh anak engkau ini montel sungguh.
bedak[bE.dA/]kata kerjamembahagi, mengagihkan.Pak dia dok bedak duet kat anak dia hak tiga orang tu, sama banyak.[pA/ di.jA do/ bE.dA/ du.wet kAt A.nA/ di.jA hA/ ti.gA .ÒAN tu sA.mA bA.øA/]Bapaknya membahagi-bahagikan wang sama banyak kepada anaknya yang tiga orang itu.
   2. kurang siuman, tiga suku.Anak Lebai Mat tu tak ketahuan, dia baru balek dari Tanjong Moktan.[A.nA/ l«.bAj mAt tu tA/ k«.tA.hu.wAn di.jA bA.Òu bA.le/ dA.Òi tAn.dZoN m/.tAn]Anak Lebai Mat itu agak kurang siuman, maklumlah dia baru balik dari Tanjung Rambutan.
kemasai[k«.mA.sAj]kata adjektifcengkung, tidak bermaya, pucat-lesi kerana berpenyakit, kurang zat, banyak tidur dan lain-lain.Dua tiga ari ni, muka dia tengok kemasai saja, sakit kot.[du.wA ti.gA A.Òi ni mu.kA di.jA tE.N/ k«.mA.sAj sA.dZA sA.kit kot]Dua tiga hari ini, mukanya nampak cengkung sahaja, sakit agaknya.
   2. mengawal bola beberapa lama dengan kepakaran yang tersendiri (dalam perlawanan bola sepak), gelecek.Dia gelinte bola tu lepaeh tiga orang, tapi bola tendang tak masok.[di.jA g«.lin.tE b.lA tu lA.pAEh ti.gA .ÒAN tA.pi b.lA t«n.dAN tA/ mA.so/]Dia menggelecek bola itu melepasi tiga orang tetapi tendangannya tidak masuk gol.
ruman[Òu.mAn]kata adjektifkecil (ukuran untuk ikan, cacing, keladi).Samad mengae ari ni tak buleh banyak ikan, cuma dapat tiga ekoq puyu ruman.[sA.mAd m«.NAE A.Òi ni tA/ bu.leh bA.øA/ i.kAn tSu.mA dA.pAt ti.gA E.k)Ö pu.ju Òu.mAn]Samad memancing hari ini tidak dapat banyak ikan cuma dapat tiga ekor puyu kecil.
baroh[bA.Òoh]kata namatempat yang agak rendah dari persekitaran, biasanya di sawah, kebun dan sebagainya.Kalu ujan tak mai dua tiga hari lagi ayaq kat baroh pon kerin.[kA.lu u.dZAn tA/ mAj du.wA ti.gA hA.Òi lA.gi A.jAâÖ kAt bA.Òoh pon k«.Òin]Kalau hujan tidak turun dua tiga hari lagi, air di baruh akan kering.
banaeh[bA.nAEh]kata namaukuran untuk pukat, (sebanaeh pukat panjangnya lebih kurang seratus kaki).Pukat laut dalam besanya antara tengah dua banaeh dengan tiga banaeh.[pu.kAt lAut dA.lAm bE.sA.øA An.tA.ÒA t«.NAh du.wA bA.nAEh d«.NAn ti.gA bA.nAEh]Biasanya panjang pukat laut dalam, antara satu setengah banaeh hingga tiga banaeh.
12

Kembali ke atas