Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ti.ga] | تيݢ

Definisi : satu kurang drpd empat; ~ belas tiga campur sepuluh (13); ~ dimensi bentuk yg mempunyai lebar, panjang dan tinggi; ~ dlm satu terdiri drpd atau mempunyai tiga bahan, fungsi dsb dlm sesuatu barangan, kegiatan dll; ~ puluh tiga kali sepuluh (30); ~ pupu perhubungan persaudaraan antara orang yg moyang mereka adik-beradik; ~ suku a) tiga bahagian drpd empat, 75%; b) ki agak gila, gila-gilaan; ~ sudah berdiri habis prb sesuatu perbuatan itu memadailah dgn tiga perbandingan, iaitu ilmu, akal dan kemahiran; masuk ~ keluar empat prb perbelanjaan melebihi pendapatan; tiga-tiga setiap kali (baris, kelompok dsb) tiga: letakkan cawan itu ~; bertiga berjumlah tiga kesemuanya, tiga sekawan: mereka beriring berkawan-kawan, berdua, ~ dan beramai-ramai seiring; mereka tinggal ~ beranak di pondok itu; meniga menjadi yg ketiga; ~ hari meng­ada-kan kenduri tiga hari selepas meninggalnya seseorang; ketiga = yg ~ (yg) nombor tiga: anaknya yg pertama menjadi doktor, yg kedua seorang peguam dan yg ~ seorang jurutera; ketiga-tiga = ~nya = tiga-tiganya semua seramai atau sebanyak tiga (orang dll), ke­semua bertiga: maka pergilah aku menziarahi ~ makam itu serta membaca doa; ~ orang dlm kumpulan itu serentak mengangguk; pertiga bahagian drpd sejumlah tiga bahagian; sepertiga satu pertiga, satu bahagian drpd jumlah tiga bahagian, 33% (drpd sesuatu bilangan dll); mempertiga membahagi tiga; sepertigaan ark satu drpd tiga bahagian; ~ malam (yg akhir) larut malam (selepas tengah malam). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ti.ga] | تيݢ

Definisi : akar ~ cabang = cabang ~ sj tumbuhan (pokok memanjat), mentimun dendang, timun dendang lunjung, Trichosanthes cele­bica; rumput ~ segi sj tumbuhan (rumpai), Cyperus compressus. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tiga

Puisi
 

Tiga petak tiga penjuru,
     Tiga ekor kumbang dalam;
Teresak-esak menanggung rindu,
     Sampai tak tidur siang malam.


Lihat selanjutnya...(115)
Peribahasa

Celaka tiga belas.

Bermaksud :

Malang sekali.

 

Lihat selanjutnya...(37)

617

Union is strength

Maksud atau kejayaan boleh dicapai jika manusia bekerjasama dan tidak bertindak sendirian.

Tali yang tiga lembar itu, tak suang-suang putus.

We like chicken but the decision taken by the suppliers to raise its price again was not to our liking. As we believed that union is strength, we made a concerted efford to boycott their produce, hoping that the price would go down. Our efforts were not in vain. Within just a few days, the price did go down.

Kami suka makan ayam, tetapi kami tidak suka tindakan pembekal ayam menaikkan lagi harga bahan makanan. Kami percaya bahawa tali yang tiga lembar itu, tak suang-suang putus. Usaha kami itu ternyata berhasil. Dalam tempoh beberapa hari sahaja, harga ayam telah turun semula.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(7)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
sit[sit]kata kerjasedut seketika berkenaan rokok atau ganjaKena dua tiga sit baru penageh tu sur.[k«.nA du.wA ti.gA sit bA.Òu p«.nA.geh tu sur]Selepas dua tiga sedut baru penagih itu tidak hirau sekelilingnya.
gincah[gin.tSAh]kata kerjamenggunakan air dengan berlebihan secara membazirPinggan dua tiga bijik, dia gincah tak ikut padan.[piN.gAn du.wA ti.gA bi.dZi/ di.jA gin.tSAh tA/ i.kut pA.dAn]Pinggan hanya dua tiga biji, dia gincah tidak sepadan.
muka idong[mu.kA i.doN] rupa paras, wajahAku tak nampak muka idong hang dua tiga hari.[A.ku tA/ nAm.pA/ mu.kA i.don hAN du.wA ti.gA hA.Òi]Saya tidak nampak wajah awak dua tiga hari.
   2. berkenaan dengan sesuatu (berkenaan buah, belon dan lain-lain) yang mengecil atau mengecut.Limau nipeh lepaih jemoq tiga empat ari baru keset.[li.mAw ni.peh l«.pAC dZ«.m)Ö ti.gA «m.pAt A.Òi bA.Òu k«.set]Limau nipis lepas dijemur tiga atau empat hari baru mengecut.
cengkoi[tS«N.koj]kata adjektifbengkok atau kesan patah pada tangan kerana kecacatan semulajadi atau kemalanganDah tiga empat kali urot, tangan dia dok cengkoi situ.[dAh ti.gA «m.pAt kA.li u.Òot tA.NAn di.jA do tS«N.koj si.tu]Sudah tiga empat kali urut, tangannya tetap bengkok.
panaih meruap[pA.nAC m«.Òu.wAp] berkenaan dengan badan yang panas disebabkan oleh cuaca, sakit dan lain-lain.Dua tiga hari ni tak ujan, badan naek panaih meruap.[du.wA ti.gA hA.Òi ni tA u.dZAn bA.dAn nAe pA.nAC m«.Òu.wAp]Dua tiga hari ini tidak hujan, badan terasa panas.
baju praq[bA.dZu pÒA)Ö] baju T tanpa kolar, berwarna putih, nipis dan diperbuat daripada kain kapas.Aku bawak tiga lai saja baju praq masa pi Mekah.[A.ku bA.wA/ ti.gA lAj sA.dZA bA.dZu pÒA)Ö mA.sA pi m«.kAh]Saya bawa tiga helai sahaja baju praq semasa pergi ke Mekah.
   2. menokok tambah sesuatu cerita; pekunuPokok derian dia ada empat lima batang tapi dok pekunon dapat derian tiga puloh jaraih.[p.k/ d«.Òi.jAn di.jA A.dA «m.pAt li.mA bA.tAN tA.pi d/ p«.ku.non dA.pAt d«.Òi.jAn ti.gA pu.loh dZA.ÒAC]­Pokok duriannya ada empat lima batang tapi menokok nambah cerita mengatakan yang dia mendapat durian tiga puluh jaras.
betoran-toran[b«.to.ÒAn.b«.to.ÒAn]kata adjektifberkenaan dengan sesuatu yang banyak dan tidak tersusun; bededam I , bededam-dedam I , betoran.Dua tiga hari ujan, baju betoran-toran tak lipat.[du.wA ti.gA hA.Òi u.dZAn bA.dZu b«.to.ÒAn.to.ÒAn tA/ li.pAt]Dua tiga hari hujan, baju betoran-toran tidak berlipat.
kancin praq[kAn.tSin pÒA)Ö] baju T berbutang tiga tanpa kolar berwarna putih, nipis dan diperbuat daripada kain kapas.Tok wan pakai baju kancin praq dengan kot cendoi.[to/ wAn pA.kAj bA.dZu kAn.tSin pÒA)Ö d«.NAn kot tSEn.doj]Datuk pakai baju kancin praq dan kot lusuh.

Kembali ke atas