43

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ti.ga] | تيݢ

Definisi : satu kurang drpd empat; ~ belas tiga campur sepuluh (13); ~ dimensi bentuk yg mempunyai lebar, panjang dan tinggi; ~ dlm satu terdiri drpd atau mempunyai tiga bahan, fungsi dsb dlm sesuatu barangan, kegiatan dll; ~ puluh tiga kali sepuluh (30); ~ pupu perhubungan persaudaraan antara orang yg moyang mereka adik-beradik; ~ suku a) tiga bahagian drpd empat, 75%; b) ki agak gila, gila-gilaan; ~ sudah berdiri habis prb sesuatu perbuatan itu memadailah dgn tiga perbandingan, iaitu ilmu, akal dan kemahiran; masuk ~ keluar empat prb perbelanjaan melebihi pendapatan; tiga-tiga setiap kali (baris, kelompok dsb) tiga: letakkan cawan itu ~; bertiga berjumlah tiga kesemuanya, tiga sekawan: mereka beriring berkawan-kawan, berdua, ~ dan beramai-ramai seiring; mereka tinggal ~ beranak di pondok itu; meniga menjadi yg ketiga; ~ hari meng­ada-kan kenduri tiga hari selepas meninggalnya seseorang; ketiga = yg ~ (yg) nombor tiga: anaknya yg pertama menjadi doktor, yg kedua seorang peguam dan yg ~ seorang jurutera; ketiga-tiga = ~nya = tiga-tiganya semua seramai atau sebanyak tiga (orang dll), ke­semua bertiga: maka pergilah aku menziarahi ~ makam itu serta membaca doa; ~ orang dlm kumpulan itu serentak mengangguk; pertiga bahagian drpd sejumlah tiga bahagian; sepertiga satu pertiga, satu bahagian drpd jumlah tiga bahagian, 33% (drpd sesuatu bilangan dll); mempertiga membahagi tiga; sepertigaan ark satu drpd tiga bahagian; ~ malam (yg akhir) larut malam (selepas tengah malam). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ti.ga] | تيݢ

Definisi : akar ~ cabang = cabang ~ sj tumbuhan (pokok memanjat), mentimun dendang, timun dendang lunjung, Trichosanthes cele­bica; rumput ~ segi sj tumbuhan (rumpai), Cyperus compressus. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tiga

Puisi
 

Tiga petak tiga penjuru,
     Tiga ekor kumbang dalam;
Teresak-esak menanggung rindu,
     Sampai tak tidur siang malam.


Lihat selanjutnya...(115)
Peribahasa

Celaka tiga belas.

Bermaksud :

Malang sekali.

 

Lihat selanjutnya...(37)

617

Union is strength

Maksud atau kejayaan boleh dicapai jika manusia bekerjasama dan tidak bertindak sendirian.

Tali yang tiga lembar itu, tak suang-suang putus.

We like chicken but the decision taken by the suppliers to raise its price again was not to our liking. As we believed that union is strength, we made a concerted efford to boycott their produce, hoping that the price would go down. Our efforts were not in vain. Within just a few days, the price did go down.

Kami suka makan ayam, tetapi kami tidak suka tindakan pembekal ayam menaikkan lagi harga bahan makanan. Kami percaya bahawa tali yang tiga lembar itu, tak suang-suang putus. Usaha kami itu ternyata berhasil. Dalam tempoh beberapa hari sahaja, harga ayam telah turun semula.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(7)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
kobeh[k.bEh]kata namasejenis pengubatan tradisi menggunakan kain dengan cara mengibaskan kain hitam kepada pesakit.Lopeh tigo kali kobeh, budak tu pon somboh.[l.pEh ti.g kA.li k.bEh bu.dA/ tu pun tu pon sm.bh]Lepas tiga kali berubat secara perubatan tradisional, budak itu pun sembuh.
kalang[kA.lAN]kata nama1. garisan melintang dalam permainan galah panjang.Gareh tigo kalang kek laman, kok nak maen galah panjang.[gA.ÄEh ti.g kA.lAN kE/ lA.mAn ko/ nA/ mAEn gA.lAh pAn.dZAN]Garis tiga garisan melintang, kalau hendak main galah panjang.
binjek[bin.dZe/]kata kerjamengambil dengan tiga hujung jari (sedikit bahan).Binjek siket kue tu, omak nak raso.[bin.dZe/ si.kEt kuE tu .mA/ nA/ ÄA.s]Ambilkan secubit kuih itu, emak hendak rasa.
pojo[p.dZ]kata adjektifberkenaan hujan yang berterusan.Kolumpo, kalu pojo duo tigo ari, naekla ae.[k.lum.po kA.lu p.dZo du.w ti.g A.Äi nAE/.lA AE]Kuala Lumpur kalau hujan berterusan dua tiga hari naiklah air.
cobak[tS.bA/]kata namasejenis alat berjari tiga untuk mencangkul tanah.Tanah yang koreh tu lambuk dongan cobak.[tA.nAh jAN k.ÄEh tu lAm.bu/ d.NAn tS.bA/]Tanah yang keras itu gemburkan dengan cebak.
bogolek[b.g.lE/]kata namakenduri kahwin secara besar-besaran.Rumah Pak Ali bogolek sampai duo tigo ari.[Äu.mAh pA/ A.li b.g.lE/ sAm.pAj du.w ti.g A.Äi]Rumah Pak Ali mengadakan kenduri kahwin secara besar-besaran sampai dua tiga hari.
dikilit[di.ki.lit]kata kerjadigelecek.Duo tigo orang pomaen dikilite, sobolum ditujahe bola tu ko pintu gol.[du ti.g .ÄAN p.mAen di.ki.lit.E s.b.lum di.tu.dZAh.Eb.lA tu k.pin.tu gl]Dua tiga orang pemain digeleceknya, sebelum ditendangnya bola itu ke pintu gol.
paneh gek ego[pA.nEh gE/.E.g] terlalu panas, panas terik.Paneh gek ego dah tigo bulan, pigi dah koreng, jimek ae tu siket.[pA.nEh gE/.E.g dAh ti.g bu.lAn pi.gi dAh k.ÄEN dZi.mE/ AE tu si.ket]Panas terik sudah tiga bulan, perigi sudah kering, jimat air itu sedikit.
pengado[p«.NA.d]kata namakayu bersegi tiga yang dipasang pada leher binatang.Kambeng jantan yang jahat tu dilokean pengado, baru tak boleh masuk paga lai.[kAm.beN dZAn.tAn jAN dZjA.hAt tu di.l.kE/.An p«.NA.d bA.ÄutA/ bu.lEh mA.s/ pA.gA lAi:]Kambing jantan yang jahat itu diletakkan pengado, tidak boleh masuk pagar lagi.

Kembali ke atas