Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tin can

Puisi
 

Beli tin ke Kota Batu,
     Kelapa muda tidak berminyak;
Sudah miskin dagang piatu,
     Minta kasihan orang banyak.


Lihat selanjutnya...(2)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
me- maksa para pelumba haram itu supaya berhenti menunggang motosikal. บังคับใจ [-cai] ก bersabar: ถึงแม ้ เขารู ้ สึก โกรธกับการกระทำนั้ นแต ่ เขาก็ต ้ องบังคับใจ Walaupun dia berasa geram dengan tin- dakan itu namun dia harus bersa­bar. บังคับบัญชา [-banca:] ก mengarah- kan: ผู ้ บัญชาการตำรวจแห ่ งชาติบังคับบัญชา ตำรวจทั่ วประเทศให ้ อยู ่ ในวินัยอย ่ างเคร ่ งครัด Ketua Polis Negara mengarahkan
Kamus Thai 2.indb
kraprau] ดู กระท ้ อน กระปรี้ กระเปร ่ า Kamus Thai 2.indb 11 4/15/2008 11:03:00 AM ก 12 กระฉับกระเฉง กระป ๋ อง [krap:] น tin กระเป ๋ า [krapau] น 1 beg: เด็ก ๆ เก็บหน ั งสือใส ่ กระเป่า Budak-budak me­ nyimpan buku di dalam beg. 2 (เงิน) dompet: คุณแม ่ เก็บเงิน บ ั ตรประชาชนและ
Kamus Thai 2.indb
าฝนตกหน ั กมาก Pada hari terakhir pameran perdagangan itu, hujan turun dengan lebatnya. สุทธิ [sutti] ว bersih: น ้ ำหน ั กสุทธิของนม กระป๋องนี้ คือหนึ่ งกิโลกร ั ม Berat bersih susu tin ini satu kilogram. สุนทรพจน ์ [sunt:rapot] น pidato: สุนทรพจน ์ ของท ่ านนายกร ั ฐมนตรีเนื่ องในว ั น แรงงานออกอากาศไปท ั ่วประเทศ Pidato Per- dana Menteri sempena Hari Buruh di­ siarkan

Kembali ke atas