Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tin can

Puisi
 

Beli tin ke Kota Batu,
     Kelapa muda tidak berminyak;
Sudah miskin dagang piatu,
     Minta kasihan orang banyak.


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
tinggi melayup[tiN.gi m«.lA.jup] berkenaan dengan seseorang atau sesuatu yang sangat tinggiRumah dia silin tinggi melayup.[Òu.mAh di.jA si.lin tiN.gi m«.lA.jup]Siling rumahnya sangat tinggi.
geretok[g«.Ò«.to]kata kerja1. mengetuk dengan buku jari atau menggunakan sesuatu bendaNak tidoq pon payah, hingaq bunyi tin budak dok geretok.[nA ti.d)Ö pon pA.jAh hi.NA)Ö bu.øi tin bu.dA do g«.Ò«.to]Nak tidur pun susah, bising bunyi tin budak sedang ketuk.
kelitin[k«.li.tin]kata kerjaberlegar-legar dalam sesuatu kawasan dengan mempunyai maksud tertentu.Nampak dari tadi lagi dia dok kelitin depan rumah anak combi.[nAm.pA/ dA.Òi tA.di lA.gi di.jA do/ k«.li.tin d«.pAn Òu.mAh A.nA/ tSom.bi]Nampak dari tadi lagi dia semua berlegar-legar depan rumah anak mami.
belutin[b«.lu.tin]kata adjektifkotor daripada selut atau lumpur yang telah kering di bahagian kaki.Pi basoh kaki hang yang belutin dengan selut bereseh-bereseh baru naek ataih rumah.[pi bA.soh kA.ki hAN jAN b«.lu.tin d«.NAn s«.lut b«.Ò«.seh.b«.Ò«.seh bA.Òu nAe A.tAC Òu.mAh]Pergi basuh kaki awak yang kotor dengan selut bersih-bersih baru naik atas rumah.
beseleliaq[b«.s«.lE.li.jA)Ö]kata adjektifberkenaan dengan cecair pekat yang meleleh daripada bekasnya; beseliaq.Jangan bagi adek buat ayaq seniri, sat ni beseleliaq habeh tin susu.[dZA.NAn bA.gi A.de/ bu.wAt A.jA)Ö s«.ni.Òi sAt ni b«.s«.lE.li.jA)Ö hA.beh tin su.su]Jangan biar adik buat air seorang diri, nanti susu meleleh di sekeliling tin susu.
   2. termenungDari tadi dia dok melangut depan tingkap.[dA.Òi tA.di di.jA do/ m«.lA.Nut d«.pAn tiN.kAp]Dari tadi dia duduk termenung di hadapan tingkap.
   2. menokok tambah sesuatu cerita; pekunonPak dia tinggai reta besaq cet, dia pekunu kata dapat berelong-relong tanah.[pA/ di.jA tiN.gAj Ò«.tA b«.sA)Ö tSe/ di.jA p«.ku.nu kA.tA dA.pAt b«.Ò«.loN.Ò«.loN tA.nAh]Bapaknya meninggalkan harta sikit sahaja, dia menokok nambah cerita yang dia mendapat berelong-relong tanah.
kawaq[kA.wA)Ö]kata namapencuri.Kunci pintu dengan tingkap, mana tau sat ni kawaq masok.[kun.tSi pin.tu d«.NAn tiN.kAp mA.nA tAw sAt ni kA.wA)Ö mA.so/]Kunci pintu dan tingkap, mana tahu nanti pencuri masuk.
ceroi[tS«.Òoj]kata adjektifcair berkenaan gulai, kopi, teh dan sebagainyaAyaq kopi kat kantin ceroi sangat.[A.jA)Ö k.pi kAt kAn.tin tS«.Òoj sA.NAt]Air kopi di kantin sangat cair.
karau[kA.ÒAw]kata kerja1. menghabiskan isi sahaja dan meninggalkan kuah.Habeh hang karau laok tinggai kuah gulai saja lagi.[hA.bEh hAN kA.ÒAw lAo/ tiN.gAj ku.wAh gu.lAj sA.dZA lA.gi]Awak habiskan lauk tinggal kuah gulai saja lagi.
12

Kembali ke atas