Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tin can

Puisi
 

Beli tin ke Kota Batu,
     Kelapa muda tidak berminyak;
Sudah miskin dagang piatu,
     Minta kasihan orang banyak.


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
tingkoh[tiN.kh]kata kerjamengetuk sesuatu dengan perlahan; tengkoh.Wek tingkoh pireng halo semut.[we t«N.kh pi.ÄeN hA.l s«.mut]Nenek mengetuk perlahan piring untuk menghalau semut.
tingkai[tiN.kAj]kata namakatak.   
kupi[ku.pi]kata namabekas daripada logam yang berbentuk kecil (seperti tin sardin, susu, rokok).Periok tu kecik, masak nasik due kupi dah le.[p«.Äi.jo/ tu k«.tSi/ mA.sA/ nA.si/ du.w« ku.pi dAh l«]Periuk itu kecil, masak nasi dua kupi sudahlah.
sepuntat[s«.pun.tAt]kata adjektifberkenaan isi ikan yang tinggal sedikit.Tingge sepuntat anak oteng kat ayah deme.[tiN.gE s«.pun.tAt A.n/ .tEN kAt A.jAh dE.m«]Tinggal sedikit isi ikan haruan untuk ayah kamu.
lapus[lA.pus]kata adjektifberkenaan sesuatu yang tinggi hingga melebihi paras kepala.Pago tu tinggi beto, lapus kepale.[pA.g tu tiN.gi b«.to lA.pus k«.pA.l«]Pagar itu tinggi betul sehingga melebihi paras kepala.
rebak[Ä«.bA/]kata adjektifberkenaan tanah, tebing sungai yang runtuh.Musem pejo, tebeng tinggi sokmo rebak.[mu.sem p«.dZ t«.beN tiN.gi s/.m Ä«.bA/]Musim banjir, tebing tinggi sering runtuh.
lah soyak[lAh s.jA/] berkenaan kanak-kanak yang menangis berlebih-lebihan.Adek lah soyak pase mok tingga.[A.de/ lAh s.jA/ pA.sE m/ tiN.gA]Adek menangis tersesak-esak kerana ditinggal emak.
puko anok[pu.ko A.n/] kayu panjang memukul kayu pendek dalam permainan congkeh mate.Mase puko anok tu jangan tinggi ngat takot dapat sambot.[mA.s« pu.ko A.n/ tu dZA.NAn tiN.gi NAt tA.kot dA.pAt sAm.bot]Semasa pukul anak, jangan tinggi sangat, nanti dapat sambut.
dongkok[doN.ko/]kata kerjamendaki tempat tinggi (seperti gunung, bukit).Tokkanlah awok tok daye dongkok bukit tu, bukannya tinggi ngat.[t/.kAn.lAh A.w/ t/ dA.j« doN.ko/ bu.kit tu bu.kAn. ø« tiN.gi NAt]Takkanlah awak tidak berdaya mendaki bukit itu, bukannya tinggi sangat.

Kembali ke atas