Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tindak-tanduk;


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
audience behaviourtindak-tanduk khalayakKesusasteraanTiadaPerlakuan yang ditunjukkan oleh pendengar, penonton sewaktu cerita itu ditutur, dibaca atau dipersembahkan.
bipolardwikutubSains PolitikTiada1. Pola perhubungan antarabangsa yang bertumpukan kepada dasar serta tindak-tanduk dua kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet pada masa era perang dingin dahulu.
phallocentrismfalosentrismeKesusasteraanTiadaKecenderungan ke arah perspektif dan ideologi lelaki serta merendahkan atau menolak perspektif dan ideologi wanita. Contohnya, dalam novel D.H. Lawrence, suara dan tindak-tanduk watak wanita sering didominasi dan ditenggelamkan oleh suara dan tindakan watak lelaki. Falosentrisme sering digunakan dalam disiplin atau kritikan feminis dan dekonstruksi. Contoh terbaik mendedahkan falosentrisme ditemui dalam tulisan H�l�ne Cixous bertajuk The laugh of the Madusa yang mengkritik ciri-ciri falosentrisme dalam teori psikoanalisis Freud. Lihat juga dekonstruksi.
stakeholderpihak berkepentinganPengurusanPerancanganIndividu atau kumpulan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap sesebuah organisasi. Pihak-pihak ini boleh mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sebarang tindak-tanduk organisasi tersebut. Contohnya, pekerja, pelanggan, pemilik saham, penyumbang modal dan kerajaan ialah pihak berkepentingan kepada sesebuah organisasi perniagaan.
counterplotplot sampinganKesusasteraanTiadaJalan cerita dalam sesebuah karya yang lebih rendah tarafnya daripada plot utama. Jalan cerita menyentuh persoalan tema dan aksi pokok dalam naratif, drama atau teater. Plot sampingan boleh bersifat bertentangan dengan plot utama, tetapi berkaitan dengannya. Tujuan plot sampingan adalah untuk memperhebat atau menyerlahkan plot utama. Tindak tanduk antagonis yang berlawanan dengan watak utama boleh juga diperikan sebagai plot sampingan. Plot sampingan dikenali juga sebagai subplot. Lihat juga plot, struktur dramatik.

Kembali ke atas