Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. sl kep tuan (gelaran orang besar-besar zaman kerajaan Melayu dahulu yg umumnya diwarisi): ~ Tuah, ~ Bijasura; 2. gelaran utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) atau Seri Setia Mahkota (SSM) oleh Yang di-Pertuan Agong: ~ Abdul Razak; ~ Abdul Malek; pertunan sekalian orang yg bergelar Tun. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 gelar utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara atau Seri Setia Mahkota: ~ Abd. Razak. 2 gelar utk orang-orang besar pd zaman kerajaan Melayu dahulu: ~ Tuah; ~ Mamat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tun


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
cetung I[tS«.tuN]kata kerjamemunjutkan sesuatu dengan tali.Cetung dulu guni tu, baru mudoh bowok.[tS«.tuN du.lu g:u.ni tu bA.Äu mu.dh b.w/]Punjut dulu guni tu, baru mudah bawa.
cetung II[tS«.tuN]kata tugas(masam) menjadi sangat masam.Muko diyo mase cetung pasa tok leh jawab prekso.[mu.k di.j mA.sE tS:«.tuN pA.sA t/ leh dZA.wA/ pÄE/.s]Mukanya sangat masam sebab tak dapat menjawab soalan peperiksaan.
ganu[g:A.nu]kata namapelangi.Jange tunjok ganu tu, nati burok tange.[dZA.NE tun.dZo/ g:A.nu tu nA.ti bu.Äo/ tA.NE]Jangan tunjuk pelangi tu, nanti buruk tangan.
jelak[dZ:«.lA)/]kata adjektifkeinginan yang amat sangat kepada makanan kerana terlalu lapar.Jange dok tunjok jelak gak, kalu gi rumoh ore.[dZA.NE do/ tun.dZo/ dZ:«.lA/ gA/ kA.lu gi Äu.mh .ÄE]Jangan tunjuk lapar sangat, kalau pergi ke rumah orang.
ble-ble[blE.blE]kata tugaskata tugasBudok skoloh tu baco bok ble-ble tunggu bah.[bu.d/ sk.lh tu b:A.tS b/ blE.blE tuN.gu bAh]Budak sekolah tu baca buku sambil tunggu bas.
neron[n:«.Äon]kata namasarung atau kelongsong peluru.Ahli rela hok nok tuka pluru bede baru, keno tunjok neron kosong hok paka doh.[Ah.li rE.lA h/ n/ tu.kA plu.Äu b«.de bA.Äu k«.n tun.jo/ n:«.Äon ko.soN h/ pA.kA dh]Ahli RELA yang ingin menukar peluru yang baru, mestilah menunjukkan sarung peluru yang telah dipakai.

Kembali ke atas