Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. sl kep tuan (gelaran orang besar-besar zaman kerajaan Melayu dahulu yg umumnya diwarisi): ~ Tuah, ~ Bijasura; 2. gelaran utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) atau Seri Setia Mahkota (SSM) oleh Yang di-Pertuan Agong: ~ Abdul Razak; ~ Abdul Malek; pertunan sekalian orang yg bergelar Tun. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 gelar utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara atau Seri Setia Mahkota: ~ Abd. Razak. 2 gelar utk orang-orang besar pd zaman kerajaan Melayu dahulu: ~ Tuah; ~ Mamat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tun


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
pediah[p«.di.jAh]kata kerjahentam, pukul.Budak bangsat tu nak tunjok samseng, pediah bagi![bu.dA/ bAN.sAt tu nA/ tun.dZo/ sAm.seN p«.di.jAh bA.gi]Budak bangsat yang berlagak samseng itu patut dibelasah.
nu[nu]kata namamenunjukkan arah agak jauh (sana atau situ).Hang tunggu tang ni, aku nak pi cari dia tang nu.[hAN tuN.gu tAN ni A.ku nA/ pi tSA.Òi di.jA tAN nu]Awat tunggu di sini, saya hendak pergi mencarinya di sana.
dora[d.ÒA]kata adjektiflama, masa yang panjang.Hang pi mana? Aku tunggu hang berapa dora dah.[hAN pi mA.nA A.ku tuN.gu hAN be.ÒA.pA d.ÒA dAh]Awak pergi ke mana? Aku tunggu awak sudah lama.
tang malam[tAN mA.lAm] berkenaan tempoh masa yang lama.Amboi, dia pi tang malam, pueh aku tunggu.[Am.boj di.jA pi tAN mA.lAm puEh A.ku tuN.gu]Amboi, lama benar dia pergi, puas aku menunggunya.
pedaka[p«.dA.kA]kata namapapan penutup liang lahat.Mentara tunggu depa mandi mayat ada hak gali kuboq, ada hak kerat papan buat pedaka.[m«n.tA.ÒA tuN.gu d«.pA mAn.di mA.jAt A.dA hA/ gA.li ku.b)Ö A.dA hA/ k«.ÒAt pA.pAn bu.wAt p«.dA.kA]Sementara menunggu orang memandikan jenazah, ada yang menggali kubur, ada pula yang memotong papan untuk dijadikan penutup liang lahat.
pekak wailon[p«.kA/ wAj.lon] amat bodoh (kiasan).Pak dia dah tunjok banyak kali tapi dia tak ikot jugak, betoi la dia tu pekak wailon.[pA/ di.jA dAh tun.dZo/ bA.øA/ kA.li tA.pi di.jA tA/ i.kot dZu.gA/ b«.toj lA di.jA tu p«.kA/ wAj.lon]Bapanya telah mengajarnya berkali-kali namun dia tidak mengerti, memang betullah dia amat bodoh.
roplah[ҍp.lAh]kata adjektifserba salah, gelisah, cemas; ropelah.Sepa tengok hang ni ropelah saja, tunggu keputusan pereksa.[sE.pA tE.N/ hAN ni ҍp.lAh sA.dZA tuN.gu k«.pu.tu.sAn p«.Òe/.sA]Kami lihat kamu sentiasa gelisah semasa menunggu keputusan peperiksaan.
ropelah[Òo.p«.lAh]kata adjektifserba salah, gelisah, cemas; roplah.Sepa tengok hang ni ropelah saja, tunggu keputusan pereksa.[sE.pA tE.N/ hAN ni Òo.p«.lAh sA.dZA tuN.gu k«.pu.tu.sAn p«.Òe/.sA]Kami lihat kamu sentiasa gelisah semasa menunggu keputusan peperiksaan.
ngok-ngek II[N/.NEt]kata adjektifgoyang, longgar, tidak kemas terhinggut-hinggut.Rumah burok tu ngok-nget dah, tunggu masa saja nak reban.[Òu.mAh bu.Òo/ tu N/.NEt dAh tuN.gu mA.sA sA.dZA nA/ Ò«.bAn]Rumah buruk itu agak goyang, hanya menunggu saat hendak roboh.
ewah[E.wAh]kata tugasmemperli, menggiat atau mempersendakan seseorang.Ewah, nak tunjok eksyen dengan kot cendoi hang tu, aku tau la,kot Mekah hak tok wan hang bagi![E.wAh nA/ tun.dZo/ E/.SEn d«.NAn kt tSEn.doj hAN tu A.ku tAw lA kt m«.kAh hA/ to/ wAn hAN bA.gi]Ewah, hendak berlagak dengan kot terpakai konon, aku tahulah, kot itu dibeli oleh datuk engkau di Mekah.
12

Kembali ke atas