Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. sl kep tuan (gelaran orang besar-besar zaman kerajaan Melayu dahulu yg umumnya diwarisi): ~ Tuah, ~ Bijasura; 2. gelaran utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) atau Seri Setia Mahkota (SSM) oleh Yang di-Pertuan Agong: ~ Abdul Razak; ~ Abdul Malek; pertunan sekalian orang yg bergelar Tun. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 gelar utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara atau Seri Setia Mahkota: ~ Abd. Razak. 2 gelar utk orang-orang besar pd zaman kerajaan Melayu dahulu: ~ Tuah; ~ Mamat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tun


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
กข ั งต ั วประก ั นไว ้ ที่ ห ้ องแถวหล ั งหนึ่ ง Pen- culik itu mengurung mangsanya di sebuah rumah teres. กักตัว [-tu:a] ดู กักกัน กักตุน [-tun] ก menyorokkan: ร ั ฐบาล ห ้ ามพ ่ อค ้ าก ั กตุนสินค ้ าควบคุม Kerajaan melarang pekedai menyorokkan barang kawalan. กักขฬะ [kakkla] ว kasar, biadab กัง [ka] น geran tanah untuk menjamin pinja- mannya. คำนวณ [kamnuan] ก mengira, menghi- tung: บริษ ั ทกำล ั งคำนวณต ้ นทุนการผลิต Sya­ rikat sedang mengira kos pengelua­ran. คำนับ [kamnab] ก memberikan tun- duk hormat: ทหารคำน ั บแม ่ ท ั พของเขา Ang- gota tentera memberikan tunduk hor- mat kepada panglimanya. คำนึง [kamn] ก memikirkan: ก ่ อนที่ เราจะทำควรคำนึงถึงผลที่ จะเกิดขึ้ น Sebelum melakukan
Kamus Thai 2.indb
membantu pendidikan kanak-kanak miskin. ว 3 dengan sengaja: เขากระทำ ความผิดโดยเจตนา Dia melakukan kesala­ han dengan sengaja. เจตนารมณ ์ [ce:ttana:rom] น tujuan: เจตนารมณ ์ ของการเดินขบวนของประชาชนก็เพื่ อ สนับสนุนมติของสหประชาชาติ Tujuan tun­ juk perasan itu hanya untuk menyokong keputusan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. เจน [ce:n] ว 1 cam benar : เขาเจนตากับ คนนั้ น Dia cam benar akan orang itu. 2 mahir: เขาเป็นนักโต penjudi yang licik itu telah dibunuh di tempat perjudian. ตุง [tu] ว kembung: อาเฉียนยัดธนบัตรใส ่ กระเป๋ากางเกงจนตุง Ah Chien memasuk­ kan wang kertas ke dalam saku seluar­ nya sehingga kembung. ตุน [tun] ก menyimpan: มดจะตุนอาหารไว ้ กินหน ้ าฝน Semut akan menyimpan maka­ nan untuk dimakan pada musim hujan. ตุ ่ น [tun] น tikus mondok ตุ ๋ น [tun] ก mengukus
Kamus Thai 2.indb
telah dibaikinya. ประกอบด ้ วย [-duay] ก terdiri dari- pada: จังหวัดชายแดนภาคใต ้ ประกอบด ้ วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส Wilayah Sempadan Selatan Thai ter- diri daripada wilayah Songkhla, Sa- tun, Pattani, Yala dan Narathiwat. = กอปร ประกัน [prakan] ก jamin: ฉันประกันว ่ า ป ่ น ประกัน Kamus Thai 2.indb 232 4/15/2008 11:09:20 AM ป 233

Kembali ke atas