Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. sl kep tuan (gelaran orang besar-besar zaman kerajaan Melayu dahulu yg umumnya diwarisi): ~ Tuah, ~ Bijasura; 2. gelaran utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) atau Seri Setia Mahkota (SSM) oleh Yang di-Pertuan Agong: ~ Abdul Razak; ~ Abdul Malek; pertunan sekalian orang yg bergelar Tun. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 gelar utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara atau Seri Setia Mahkota: ~ Abd. Razak. 2 gelar utk orang-orang besar pd zaman kerajaan Melayu dahulu: ~ Tuah; ~ Mamat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tun


Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
tunggo tandan[tuN.go tAn.dAn] kata makian.Tunggo tandan budok ni, curi selipe aku.[tuN.go tAn.dAn bu.do/ ni tSu.Äi s«.li.p« A.ku]Tunggo tandan budak ni, dicurinya selipar aku.
kasut tungku[kA.sut tuN.ku] kasut.Kasut tungku mahai boleh buke tapok.[kA.sut tuN.ku mA.hAi bo.leh bu.k« tA.p/]Kasut tungku yang mahal, tapaknya boleh dibuka.
kohot[k.hot]kata adjektiflenguh.Koi kohot diri lame tunggu baih.[koj k.hot di.Äi lA.m« tuN.gu bAC]Saya lenguh berdiri lama menunggu bas.
tikai[ti.kAj]kata adjektifberkenaan kesuntukan masa.Koi tok leh tunggu awok, doh tikai ngat nok masok perekso.[koj to/ leh tuN.gu A.w/ dh ti.kAj NAt n/ mA.so/ p«.Äe/.s]Saya tidak boleh menunggu awak, sudah kesuntukan masa untuk masuk periksa.
pundon[pun.don]kata namapondok di dalam dusun yang penggunaannya bersifat sementara.Tok ki tido kat pundon tunggu derian.[to/ ki ti.do kAt pun.don tuN.gu d«.Äi.jAn]Datuk tidur di dalam pundon untuk menunggu durian gugur.
keseng II[k«.seN]kata adjektif1. berkenaan makanan, kayu yang kering atau rapuhNok baka peron tu kene tunggu keseng beto.[n/ bA.kA p«.Äon tu k«.n« tuN.gu k«.seN b«.to]Kalau hendak membakar perun itu perlu tunggu keseng betul.
busuk melanton[bu.su/ m«.lAn.ton] berkenaan sesuatu yang tersangat busuk.Bau bangkai lembu tepi jalan busuk melantun.[bAw bAN.kAi l«m.bu t«.pi dZA.lAn bu.su/ m«.lAn.tun]Bau bangkai lembu di tepi jalan tersangat busuk.
berang-berang[b«.ÄAN.b«.ÄAN]kata adjektifberkenaan buah-buahan yang bertukar warna kerana hampir masak.Jangan ambek, buoh tu baru berang-berang, tunggu sampe masok.[dZA.NAn Am.be/ bu.wh tu bA.Äu b«.ÄAN.b«.ÄAN tuN.gu sAm.pE mA.s/]Jangan ambil, buah itu baru berang-berang, tunggu sampai masak.
bekontoi[b«.kon.toj]kata adjektifberkenaan seseorang yang sentiasa bersama dengan seseorang lain.Budok tu bekontoi je dengan moknye mentang-mentang anok tungge.[bu.d/ tu b«.kon.toj dZ« d«.NAn m/.ø« m«n.tAN.m«n.tAN A.n/ tuN.gE]Budak itu bekantoi sahaja bersama emaknya, mentang-mentang anak tunggal.

Kembali ke atas