Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. sl kep tuan (gelaran orang besar-besar zaman kerajaan Melayu dahulu yg umumnya diwarisi): ~ Tuah, ~ Bijasura; 2. gelaran utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) atau Seri Setia Mahkota (SSM) oleh Yang di-Pertuan Agong: ~ Abdul Razak; ~ Abdul Malek; pertunan sekalian orang yg bergelar Tun. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 gelar utk orang yg dianugerahi bintang Seri Maharaja Mangku Negara atau Seri Setia Mahkota: ~ Abd. Razak. 2 gelar utk orang-orang besar pd zaman kerajaan Melayu dahulu: ~ Tuah; ~ Mamat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tun


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
tuntung[tun.tuN]kata kerjamembalikkan atau menyendengkan.Kok payah bona nak ngeluaan duet dalam tabong tu tuntung ajolah.[k/ pA.jAh b.nA nA/ N«.luA.An du.wet dA.lAm tA.boN tu tun.tuN A.dZ.lAh]Jika susah sangat hendak mengeluarkan cuit dalam tabung itu balikkan sajalah.
uwan[u.wAn]kata namanenek, opah.Uwane totunggu-tunggu kek umah sobab cucue nak datang.[u.wAn.E to.tuN.gu tuN.gu kE/ u.mAh s.bAb tSu.tSu.E nA/ dA.tAN]Neneknya tertunggu-tunggu di rumah sebab cucunya hendak datang.
sokuntung[s.kun.tuN]kata namasejenis bekas mengisi ikan daripada buluh, mengkuang, dawai dan lain-lain.Ponuh sokuntung dapek ikan monjalo somalam.[p.nuh s.kun.tuN dA.pE/ i.kAn mn.dZA.l s.mA.lAm]Penuh sekuntung, dapat ikan menjala semalam.
kotuntang[k.tun.tAN]kata kerjamenggelupur (menahan sakit).Bilo topijak baro, kotuntang dibuweke.[bi.l t.pi.dZA/ bA.č b.k.tun.tAN di.bu.wE/.E]Bila terpijak bara, menggelupur dibuatnya.
pomatung[p.mA.tuN]kata namasaluran air dari pembuluh, pembentung.Pomatang sawah yang mudah loroi tu kono pasang pomatung.[p.mA.tAN sA.wAh jAN mu.dAh l.či tu k.n pA.sAN p.mA.tuN]Permatang sawah yang mudah runtuh itu, kena pasang pembentung.
tungka[tuN.kA]kata kerja1. tumbang.Dek tolampau kuek ribut malam tadie, pokok dian dopan rumah tu tungka.[dE/ t.lAm.pAw ku.wE/ Äi.but mA.lAm tA.di.E p.k/ di.jAn d.pAn Äu.mAh tu tuN.kA]Kerana terlampau kuat ribut malam tadinya, pokok durian depan rumah itu, tumbang.
dihogoh[di.ho.goh]kata kerjadigoyang-goyang.Dihogoe tunggo tu sampai tocabot.[di.h.g.E tuN.go tu sAm.pAj t.tSA.bot]Digoyang-goyangnya tunggul itu sampai tercabut.
tobosai[t.b.sAj]kata kerjaterburai.Orang tu dilontung dek koreto, tobosai porute.[.ÄAN tu di.ln.tuN dE/ k.ÄE.t t.b.sAj p.Äut.E]Orang itu dilanggar kereta, terburai perutnya.
lacoh[lA.tSh]kata namaselalu ditempuhi, sasapan, laluan.Nak dapek landak, tunggulah kek lacoh landak tu.[nA/ dA.pE/ lAn.dA/ tuN.gu.lAh kE/ lA.tSoh lAn.dA/ tu]Hendak dapat landak, tunggulah di laluan landak itu.
lombago[lm.b­­A.g]kata namaketua suku dalam Adat Perpatih.Kito kono tunggu Tok Lombago sobolum mulokan rundingan.[ki.t k.n tuN.gu t/ lm.bA.g s.b.lum mu.l.kAn Äun.di.NAn]Kita kena tunggu Tok Lembaga, sebelum memulakan rundingan.
12

Kembali ke atas