Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[u.ku.ran] | اوکورن

Definisi : 1. alat yg digunakan utk mengukur (spt kayu skala, pita, dll); 2. satuan atau unit kiraan utk mengukur (menyukat), sukatan: berapa panjang jalan itu dlm ~ kilometer? 3. hasil drpd mengukur, perolehan drpd mengukur; 4. besarnya (panjangnya, lebar-nya, dll), saiz: kasut ~ besar; 5. ki sesuatu yg digunakan sbg bandingan (pegangan, nilaian, dll): sastera lama tidak boleh dan tidak dapat dinilai dgn ~-~ moden; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[u.ku.ran] | اوکورن

Definisi : 1 hasil mengukur; sukatan: ~nya tidak tepat. 2 satuan yg digunakan utk mengukur (spt meter, kaki, jengkal); sukatan. 3 panjangnya (lebarnya dll) sesuatu benda; saiz. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ukur (kata nama)
Bersinonim dengan sukat, takar;,
Kata Terbitan : seukur, mengukur, ukuran, pengukur,

Peribahasa

Apa tampangnya,
     itulah tumbuhnya.

Bermaksud :

Hasil sesuatu pekerjaan itu menurut ukuran usaha yang kita kerjakan. tampang = benih.

 

Lihat selanjutnya...(4)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kabong[kA.boN]kata namaukuran empat hasta (selalunya berkenaan kain, tali).Mokalu nak buat satu sut baju orang pompuan, dua kabung cukop la.[m.kA.lu nA/ bu.wAt sA.tu sut bA.dZu .ÒAN pm.pu.wAn du.wA kA.boN tSu.kop lA]Kalau hendak membuat sepasang pakaian wanita, dua kabung kain cukup.
banaeh[bA.nAEh]kata namaukuran untuk pukat, (sebanaeh pukat panjangnya lebih kurang seratus kaki).Pukat laut dalam besanya antara tengah dua banaeh dengan tiga banaeh.[pu.kAt lAut dA.lAm bE.sA.øA An.tA.ÒA t«.NAh du.wA bA.nAEh d«.NAn ti.gA bA.nAEh]Biasanya panjang pukat laut dalam, antara satu setengah banaeh hingga tiga banaeh.
ruman[Òu.mAn]kata adjektifkecil (ukuran untuk ikan, cacing, keladi).Samad mengae ari ni tak buleh banyak ikan, cuma dapat tiga ekoq puyu ruman.[sA.mAd m«.NAE A.Òi ni tA/ bu.leh bA.øA/ i.kAn tSu.mA dA.pAt ti.gA E.k)Ö pu.ju Òu.mAn]Samad memancing hari ini tidak dapat banyak ikan cuma dapat tiga ekor puyu kecil.
dapoq[dA.pâÖ]kata nama1. ukuran tradisional bagi keluasan tanah, iaitu satu jemba lebar dan satu jemba panjang, bersamaan dengan 19.2 meter (64 kaki) persegi (Catatan: satu relung bersamaan dengan 484 dapoq).Depa dapat hareta pesaka sorang serelong lima puloh dapoq.[dE.pA dA.pAt hA.Ò«.tA p«.sA.kA s.ÒAN s«.Ò«.loN li.mA pu.loh dA.pâÖ]Mereka mendapat harta pesaka sebanyak satu relung lima puluh jemba setiap orang.
culin[tSu.lin]kata namasedikit (digunakan sebagai penjodoh bilangan), seculin ialah satu ukuran yang sedikit.Lepaeh isap candu dua culin, dia tidoq sampai siang.[l«.pAEh i.sAp tSAn.du du.wA tSu.lin di.jA ti.dâÖ sAm.pAj si.jAN]Selepas menghisap candu dua culin, dia pun tertidur sampai siang.
capong[tSA.poN]kata adjektifberkenaan kain, langsir dan lain-lain yang senteng atau singkat kerana tidak menepati ukuran.Melah tu memang renjong, bila pakai kaen adek dia, kaen jadi capong, pasai adek dia pendek-pendek belaka.[m«.lAh tu mE.mAN ÒEn.dZN bi.lA pA.kAj kAen A.de/ di.jA kAen dZA.di tSA.poN pA.sAj A.de/ di.jA pEn.dE/.pEn.dE/ b«.lA.kA]Melah sememangnya tinggi, apabila dia memakai kain adiknya, kain tersebut kelihatan senteng kerana adiknya pendek-pendek belaka.
genjoq[g«n.dZâÖ]kata adjektifberkenaan pakaian dan lain-lain yang dibasuh yang berubah menjadi bertambah luas atau bertambah panjang daripada ukuran asal.Kalu kaen koman, sekali basoh dengan mesen genjoqla dia.[kA.lu kAen ko.mAn s«.kA.li bA.soh d«.NAn me.sen g«n.dZâÖ.lA di.jA]Kalau kain tidak bermutu, apabila dibasuh dengan mesin, berubahlah saiznya.

Kembali ke atas