Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[u.ku.ran] | اوکورن

Definisi : 1. alat yg digunakan utk mengukur (spt kayu skala, pita, dll); 2. satuan atau unit kiraan utk mengukur (menyukat), sukatan: berapa panjang jalan itu dlm ~ kilometer? 3. hasil drpd mengukur, perolehan drpd mengukur; 4. besarnya (panjangnya, lebar-nya, dll), saiz: kasut ~ besar; 5. ki sesuatu yg digunakan sbg bandingan (pegangan, nilaian, dll): sastera lama tidak boleh dan tidak dapat dinilai dgn ~-~ moden; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[u.ku.ran] | اوکورن

Definisi : 1 hasil mengukur; sukatan: ~nya tidak tepat. 2 satuan yg digunakan utk mengukur (spt meter, kaki, jengkal); sukatan. 3 panjangnya (lebarnya dll) sesuatu benda; saiz. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ukur (kata nama)
Bersinonim dengan sukat, takar;,
Kata Terbitan : seukur, mengukur, ukuran, pengukur,

Peribahasa

Apa tampangnya,
     itulah tumbuhnya.

Bermaksud :

Hasil sesuatu pekerjaan itu menurut ukuran usaha yang kita kerjakan. tampang = benih.

 

Lihat selanjutnya...(4)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
diraja: พระเจ ้ าแผ ่ นดินเสด ็จไปย ั งพระราชพิธีจรดพระน ั งค ั ล Raja berangkat ke upacara pembukaan sawah diraja. งาน 3 [a:n] น (มาตราว ั ดเนื้ อที่ ) unit ukuran luas tanah yang bernilai 400 meter persegi, ngan Satu lagi masalah yang kerap dihadapi dalam penyusunan kamus ini ialah sukarnya mencari padanan bahasa Melayu yang setara kelas katanya Kamus Thai diraja: พระเจ ้ าแผ ่ นดินเสด ็จไปย ั งพระราชพิธีจรดพระน ั งค ั ล Raja berangkat ke upacara pembukaan sawah diraja. งาน 3 [a:n] น (มาตราว ั ดเนื้ อที่ ) unit ukuran luas tanah yang bernilai 400 meter persegi, ngan ป ั ญหาอีกประการหนึ่ งที่ พบบ ่ อยในการจ ั ดทำพจนานุกรมนี้ คือ ความลำบากใน การหาคำแปลภาษามลายูที่ มีชนิดของคำตรงก ั บชนิดของคำศ ั พท ์ ในภาษาไทย แม ้ จะพยายามหาเต
Kamus Thai 2.indb
นโรยแล ้ ว Anggerik itu sudah layu. ไร [rai] น hama ไร ่ [rai] น 1 ladang: ไร ่ สับปะรด ladang nanas 2 (หน ่ วยวัดที ่ ดิน) rai (unit ukuran luas lebih kurang 0.4 ekar): ไร ่ สับปะรด นั้ นมีเนื้ อที่ 30 ไร ่ Ladang nanas itu luasnya เรื ้ อรัง ไร ่ Kamus Thai 2.indb 323 4 ่ วนลดแก ่ ลูกค ้ า 40 เปอร ์ เซ็นต ์ Pusat beli-belah ini sedang mem­ berikan potongan harga sebanyak 40 peratus kepada pelanggannya. ส ่ วนสัด [-sat] น ukuran badan ส ่ วน 2 [suan] สัน tetapi, sedangkan: ครอบครัวของเขาจะเดินทางไปยุโรปส ่ วนครอบ ครัวของฉันจะไปอัฟริกา Keluarganya akan ke Eropah tetapi keluarga saya akan ke Afrika. สลัว ส ่ วน Kamus Thai 2
Kamus Thai 2.indb
laksa ขนาด [kana:t] น 1 saiz: ห ้ องเช ่ าของเธอ ขนาดเท ่ าก ั บห ้ องของฉ ั น Saiz bilik sewa awak sama dengan bilik saya. 2 ukuran yang dikehendaki: ความสูงของเขาไม ่ ถึงขนาด Ting­ginya tidak mencapai ukuran yang dikehendaki. ขนาน 1 [kana:n] น jenis: ยาขนานนี้ ร ั กษา โรคได ้ ชะง ั ดน ั ก Ubat jenis ini mujarab sekali. ขนาน 2 [ka na:n] ก
Kamus Thai 2.indb
้ องสู ้ ต ่ อไป Sekiranya saya terkorban dahulu, kamu harus terus berjuang. มาตรา [mattra:] น 1 ดู มาตร 1 2 (กฎหมาย) fasal มาตราส ่ วน [-suan] น skala, ukuran มาตุภูมิ [matupu:m] น ibu pertiwi ม ่ าน [ma:n] น langsir ม ่ านตา [-ta:] น iris ม ้ าน [ma:n] ก melayu: ใบยาสูบม ้ าน เพราะถูกแสงแดด

Kembali ke atas