Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[Öu.la.ma/]/[u.la.ma/] | علماء

Definisi : orang yg ahli (pakar) dlm pengetahuan agama Islam: Imam Abu Hanafiah ialah seorang ~ Islam yg terkenal; mengulamakan menjadikan seseorang (golong-an) ulama: ~ intelektual; ® alim I. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[Öu.la.ma/]/[u.la.ma/] | علماء

Definisi : orang yg ahli dlm hal atau dlm pengetahuan agama Islam. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ulama (kata nama)
1. Dalam konteks Islam
bersinonim dengan jamhur, malim, cerdik pandai agama, ahli agama, tuk guru, ustaz,

2. Bersinonim dengan pendeta: pedanda, rohaniwan.,Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Assalamualaikum. Soalan pertama: Inginkan kepastian, berdasarkan khidmat nasihat daripada laman web ini, ejaan yang betul bagi ulama adalah ulamak. Walau bagaimanapun, apabila saya mencari kedua-dua perkataan ulama dan ulamak di sini, perkataan yang lebih banyak muncul adalah ulama. Ia terdapat dalam Kamus Dewan Edisi 2, 3 dan 4. Manaka perkataan Ulamak hanya terdapat di satu tempat sahaja dalam Edisi Keempat. Soalan kedua: Adakah betul dalam penulisan, angka-angka daripada 1 hingga 9 perlu dieja dan angka 10 ke atas boleh ditulis dalam bentuk angkannya sahaja. Soalan ketiga: Adakah betul ayat tidak boleh dimulakan dengan perkataan 'yang' dan perkataan 'dan'.

1. Ejaan yang betul ialah ulama.

2. Menurut Gaya Dewan, nombor yang kurang daripada 10 hendaklah dieja sepenuhnya, begitu juga dengan nombor pada permulaan ayat hendaklah dieja kecuali nombor yang menunjukkan tahun kalendar.

3. Ayat boleh dimulakan dengan perkataan "yang", contohnya "Yang kena tangkap ialah penagih dadah".  Kata "dan" merupakan kata hubung dan tidak digunakan pada awal ayat.

Ejaan26.01.2010
Sehubungan dengan itu, ulama Islam telah berselisih pendapat mengenai hukum menterjemahkan al-Quran ke dalam bahasa lain. Beberapa ulama seperti Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Said al-Bani dan Muhammad Sulaiman berpandangan bahawa hukum menterjemahkan al-Quran ke dalam bahasa lain adalah diharamkan. Soalan: Adakah penggunaan 'ke' tepat? atau cukup dengan 'dalam' sahaja?Penggunaan kata sendi yang tepat ialah dalam. xxx menterjemahkan al-Quran dalam bahasa lain.Lain-lain01.12.2020
Assalam Adakah betul tajuk ini: Kelengkapan Tarikh Ulamak Malaysia? Terima kasih.Tajuk "Kelengkapan Tarikh Ulama Malaysia?" tidak dapat difahami tajuk yang hendak disampaikan. Apakah yang dimaksudkan dengan kelengkapan tarikh ulama?Lain-lain21.12.2020
Apakah maksud : 1. Konservatif 2.Salafi. 3.Khalaf Boleh berikan contoh ayat untuk pemahaman(i) Konservatif = bersikap mempertahankan adat, nilai, dll yang telah menjadi tradisi, tidak mudah menerima perubahan. Ayat : Usul supaya sistem pendidikan diubah telah ditentang oleh pihak konservatif. (ii) Salafi = ulama yang hidup pada masa tiga abad pertama Hijrah. Ayat : Ulama salafi ... (iii) Khalaf = ulama yang hidup selepas tiga abad pertama Hijrah.Makna14.10.2006
Assalamualaikum wrt wbt./ Selamat pagi, Pihak menggunakan slogan Dai'e, Ulama dan Umara untuk institusi. Saya ingin memohon pencerahan berkaitan ejaan yang betul untuk perkataan tersebut. Terima kasih. Ejaan dalam bahasa Melayu yang betul ialah dai, ulama dan umara.Ejaan30.12.2019
Siapakah Raja Ali Haji dan Sumbangannya dalam bidang bahasa Melayu?Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad ialah seorang ulama, sejarawan, pujangga. Untuk keterangan lanjut, sila lawati Pusat Dokumentasi Dewan Bahasa dan Pustaka atau pun mana-mana perpustakaan yang berdekatan. Terima kasih.Lain-lain06.12.2007
Soalan no.1 Tuan, selepas titik bertindih, adakah maklumat selepas itu mesti dimulakan dengan huruf besar? Contoh: Calon seharusnya dapat: (a) Mentakrifkan hadith marfu‘, mawquf, dan maqtu‘; (b) Mengemukakan pendapat ulama tentang hukum beramal dengan hadith marfu‘, mawquf, dan maqtu‘. Soalan no.2 Bagaimana dengan tanda baca pada setiap poin. Perlu diletak tanda noktah atau koma bertitik?Penggunaan huruf besar pada setiap permulaan ayat (i), (ii) dan (iii) yang menggunakan tanda titik bertindih (:) adalah untuk menunjukkan keterangan yang boleh berdiri sendiri. Jika saudara menggunakan tanda koma bertitik (;) perlulah menggunakan huruf kecil pada setiap permulaan ayat (i), (ii) dan (iii) kerana ayat tersebut merupakan satu kesatuan. Ringkasnya, penggunaan huruf besar atau huruf kecil pada permulaaan ayat yang menggunakan (i), (ii) dan (iii) bergantung pada penggunaan tanda titik bertindih (:) ataupun tanda koma bertitik (;). Jika saudara menggunakan tanda titik bertindih (:), maka permulaan ayat perlu menggunakan huruf besar. Jika menggunakan tanda koma bertitik (;) perlu menggunakan huruf kecil pada permulaaan ayat.Tatabahasa28.02.2013
Saya keliru dengan beberapa perkataan arab sama ada perlu ditransliterasi atau tidak kerana perkataan arab yang sudah menjadai sebutan umum bm, tidak perlu ditransliterasi lagi.Perkataannya ialah- ibadah,solat, tawaf, liwat, nikah, fasakh,ulama, fuqaha,syara',biah,wuduk,aib, aqli,al-Quran, al-Sunnah, reda(maksudnya rela).Harap tuan dapat membantu adakah perkataan di atas perlu ditransliterasi atau tidak.

Kata umum daripada bahasa Arab yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dieja dalam ejaan Rumi mengikut cara mengeja kata-kata jati dalam bahasa Melayu. Contohnya; sahabat, darurat, hakim, izin, kubur, zat, zalim dan sebagainya. Manakala istilah dalam bidang khusus agama Islam boleh ditulis dengan menggunakan kaedah transiliterasi huruf Arab kepada huruf Rumi seperti yang disenaraikan dalam buku Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Hurus Rumi. Contohnya; hadith, isti'mal, qunut, riya' dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut sila rujuk Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Hurus Rumi, terbitan DBP.

Tatabahasa16.02.2010
Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan i) tajdid ii) islah Apakah pula maksud gabungan antara perkataan tajdid dan islah dari sudut bahasa dan keagamaan? terima kasih..

tajdid - pembaharuan (yg menurut ulama fiqah bererti menghidupkan kembali ajaran Rasulullah yg semakin ditinggalkan akibat amalan bidaah). 

islah - usaha utk mengembalikan sesuatu keadaan kpd suatu keadaan yg betul, tepat dan sesuai; 2. penyelesaian perbalahan dgn jalan baik atau dgn jalan damai.

Makna09.10.2008
Maksud tajuk ' Integrasi Menurut Pandangan Islam'.Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat integrasi bermaksud penggabungan dua atau beberapa kaum (unsur, bahagian, dan lain-lainl.) menjadi satu kesatuan, penyatuan. Integrasi menurut Islam pula merujuk kepada penggabungan mengikut pandangan dan lunas-lunas Islam iaitu, Al-Quran, Sunah, Ijmak Ulama dan lain-lain.Makna11.10.2015
12

Kembali ke atas