Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[Öu.la.ma/]/[u.la.ma/] | علماء

Definisi : orang yg ahli (pakar) dlm pengetahuan agama Islam: Imam Abu Hanafiah ialah seorang ~ Islam yg terkenal; mengulamakan menjadikan seseorang (golong-an) ulama: ~ intelektual; ® alim I. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[Öu.la.ma/]/[u.la.ma/] | علماء

Definisi : orang yg ahli dlm hal atau dlm pengetahuan agama Islam. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ulama (kata nama)
1. Dalam konteks Islam
bersinonim dengan jamhur, malim, cerdik pandai agama, ahli agama, tuk guru, ustaz,

2. Bersinonim dengan pendeta: pedanda, rohaniwan.,Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
NAHDATUL ULAMANAHDATUL ULAMA, pertubuhan Islam di Indonesia. Nahdatul Ulama bererti kebangkitan ulama.SEJARAH DAN ARKEOLOGIInstitusi/Organisasi
ULAMA KELANTANULAMA KELANTAN, golongan ahli agama yang terdapat di negeri Kelantan.  Antara tahun 1800 hingga tahun 1940-an, golongan ulama lahir dengan banyaknya di Kelantan.  Kelantan telah muncul sebagai sebuah negeri yang menjadi pusat pengajian Islam yang utama di Semenanjung Tanah Melayu dan ia dikenal sebagai ‘Serambi Makkah’.  Bersama-sama dengan kelahiran ulama ini muncullah sistem pendidikan persekolahan pondok di negeri tersebut.  Sistem pendidikan tradisi ini wujud di Kelantan akibat pengaruh daripada sistem pengajian berbentuk halakah di Masjidilharam, Makkah dan di Masjid al-Nabawi, Madinah.  Sistem persekolahan jenis pondok ini juga terdapat di Patani dan Indonesia.SEJARAH DAN ARKEOLOGIInstitusi/Organisasi
ULAMA PULAU PINANGULAMA PULAU PINANG, golongan ahli agama yang terdapat di Pulau Pinang.  Sebelum ketibaan Francis Light, terdapat sebuah perkampungan Melayu di Batu Uban yang diketuai oleh Nakhoda Haji Muhammad Salleh (Nakhoda Intan), seorang ulama yang berasal dari Minangkabau, Sumatera.  Tetapi, para ulama yang lebih masyhur di pulau itu telah muncul di sekitar bandar Georgetown dan daerah Seberang Pantai.SEJARAH DAN ARKEOLOGIInstitusi/Organisasi
PERSATUAN ULAMA SELURUH ACEH

PERSATUAN ULAMA SELURUH ACEH, pertubuhan golongan ulama yang mempunyai tujua sosial dan politik di Aceh, Sumatera, Indonesia.  Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) ditubuhkan pada 5 Mei 1939 dalam satu musyawarah pada ulama yang diadakan di Matang Gelumpang Dua, Aceh.  Dalam musyawarah ini, Teungku Muhammad Daud Beureueh dilantik sebagai ketua 1, Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap sebagai ketua II, Teungku M. Nur Ibrahimy sebagai setiausaha I, Teungku Ismail Yacub sebagai setiausaha II dan Teungku M. Amin sebagai bendahari.  Ahli jawatankuasa pula terdiri daripada Teungku Abd. Wahab Samalanga, Teungku Syekh Haji Abdul Hamid, Teungku M. Daud, Teungku Usman Lampoh Awe dan Teungku Yahya Baden.  Rata-rata pemimpin PUSA merupakan tokoh pejuang Aceh.

SEJARAH DAN ARKEOLOGIPersatuan
NASA'IY, ABU 'ABD AL-RAHMAN AL-

Nasa’iy, Abu ‘Abd al-Rahman al- (215–303 H/

830–915 M), salah seorang imam hadith yang

menonjol dan penghafaz hadith yang diyakini

riwayatnya serta sarjana terkenal. Nama sebenarnya

ialah Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu‘ayb ibn

‘Ali al-Khurasaniy al-Nasa’iy al-Kabir, seorang kadi,

imam dan Shaykh al-Islam. Dia menjelajah

beberapa buah negeri dalam usaha mencari ilmu

daripada ulama-ulama seperti di Khurasan, Iraq,

Hijaz, Mesir, Sham, al-Jazirah dan lain-lain. Dia

berpindah ke Qutaybah ketika berumur 15 tahun.

Al-Hakim berkata: “Al-Nasa’iy ialah ulama yang

mempunyai ilmu yang mendalam di Mesir pada

zamannya, dan merupakan yang paling arif di

kalangan ulama mengenai hadith-hadith yang sahih

dan hadith-hadith yang ditolak berserta dengan

perawinya”. Al-Nasa’iy banyak mengarang kitab,

antaranya ialah al-Sunan al-Kubra dalam bidang

hadith; al-Mujtaba, iaitu al-Sunan al-Sughra;

Khasa’is ‘Ali; Musnad ‘Ali dan al-Du‘afa’ wa al-

Matrukun bi Musnad Malik .

UMUM 
DEWAN ULAMA PAS

DEWAN ULAMA PAS, majlis ulama Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS). Majlis ini dianggotai oleh para ulama dan siswazah lulusan institusi pengajian tinggi Islam. Dewan Ulama PAS (DUP) bergerak di bawah PAS dan tertakluk kepada perlembagaannya.

SEJARAH DAN ARKEOLOGIInstitusi/Organisasi
PERSATUAN ULAMA MALAYSIA

PERSATUAN ULAMA MALAYSIA, persatuan sukarela golongan ulama.  Persatuan ini ditubuhkan pada 20 November 1974, di Kolej Islam Kelang, Selangor.

SEJARAH DAN ARKEOLOGIPersatuan
SYEIKH DAUD ABDULLAH AL-FATANI

Syeikh Daud Abdullah al-Fatani ( ?–1847),

ulama dan pengarang kitab. Nama sebenarnya

ialah Syeikh Wan Daud bin Syeikh Wan Abdullah

bin Wan Idris al-Pattani. Dia ialah tokoh ulama

dalam bidang fiqh, usuluddin dan tasawuf. Dia

adalah ulama yang terkemuka di Nusantara.

UMUM 
NASAFIY, ‘ABD AL-AZIZ AL-

Nasafiy, ‘Abd al-Aziz al- (?–563 H/?–1167 M),

ahli Fiqh dan Usul Fiqh Mazhab Hanafi. Nama

sebenarnya ialah ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘ Uthman ibn

Ibrahim al-Nasafiy. Dia belajar ilmu Fiqh di Bukhara

daripada Abu al-Mufakhar ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Umar

dan juga daripada ulama-ulama lain. Dia

meriwayatkan hadith daripada ayahnya dan Abu

Sa‘id al-Tuyuriy serta Raziq ibn Mu‘awiyah. Al-

Nasafiy berhijrah ke Baghdad seterusnya menuju

ke Khurasan dan Transoxiana. Dia dilantik sebagai

kadi di Bukhara sepanjang hayatnya dan meninggal

dunia ketika masih memegang jawatan tersebut.

Dia menjadi pakar rujuk dalam memberi fatwa dan

juga dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang

berlaku. Al-Nasafiy mempunyai beberapa hasil

penulisan, antaranya ialah: al-Munqidh min aldahlal

fi Masa’il al-Jadal; al-Fusul fi al-Fatawa dan

Kifayat al-Fuhul fi ‘Ilm al-Usul.

UMUM 
SHIRAZIY, ABU ISHAQ AL-

Shiraziy, Abu Ishaq al- (393–476 H. / 1003–1084M.),

ahli fiqh, sejarawan dan juga sasterawan.

Nama penuhnya ialah Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusuf al-

Shiraziy al-Shafi’iyy Abu Ishaq. Dia lahir di Fayruz

Abad dan menghabiskan zaman kanak-kanaknya di

sana. Kemudian dia berhijrah ke Shiraz dan Basrah

serta Baghdad. Dia berguru daripada ulama-ulama

terkenal di sana seperti Abu ‘Abdullah

al-Baydawiy, Abu Hatim al-Qazwiniy, al-Zujjaj, Abu

Bakr al-Barqaniy dan Abu al-Tayyib al-Tabariy.

Walau bagaimanapun berlaku sedikit perselisihan

antaranya dengan al-Tabariy dalam pengajiannya.

Ramai tokoh yang berguru padanya. Antaranya

ialah Abu ‘Abdullah al-Hamidiy, Abu al-Qasim al-

Samarqandiy dan Abu al-Hasan ibn ‘Abd al-Salam

dan ramai lagi. Al-Shiraziy sendiri pernah berkata:

“Semasa saya pergi ke Khurasan, di sana saya

tidak temui walau seorang kadi, mufti mahupun

khatib melainkan semuanya terdiri daripada murid-murid

dan sahabat saya”. Al-Shiraziy mengarang

beberapa buah buku yang menjadi bahan rujukan

dalam mazhab Syafi’i. Antaranya seperti al-Tabsirat

fi Usul al-Fiqh, al-Lam fi Usul al-Fiqh’ al- Nakt fi al-

Khilaf wa al-Tanbih’ al-Muhadhdhib Tabaqat al-

Fuqaha’. Al-Shiraziy meninggal dunia di Baghdad.

UMUM 
12345678910...

Kembali ke atas