Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : ulem,ulam,lum

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata ulum


Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
JAMAAT TABLIGH

JAMAAT TABLIGH,  gerakan dakwah Islamiah.  Gerakan ini diasaskan oleh Maulana Muhammad Ilyas (1885-1944), yang berasal dari Kandhela, India.  Dia mendapat pendidikan awal di Kuttub dan pernah berguru dengan Maulana Rashid Ahmad Gungohi di Gungoh (1908) dan belajar di Darul Ulum, Deoband (1908).  Pada tahun 1910, dia mengajar di Madrasah Mazhar al-Ulum di Baharanpur.  Dia adalah pengikut dan pengamal tasawuf  melalui tarekat Cistiyah daripada cabang Sabiriyah dan terpengaruh oleh ajaran tarekat Naksyabandiyah, Qadiriyah dan Suhrawardiyah. 

SEJARAH DAN ARKEOLOGIInstitusi/Organisasi
A'ZAMI, MUSTAFA AL-

A’zami, Mustafa al- (1351 H.– /1933 M.– ),

ahli fikir dan profesor di sebuah universiti di Arab

Saudi. Nama penuhnya ialah Muhammad Mustafa

al-A‘zami. Dia lahir di bandar Manu, pesisiran

Azham Kadah, di utara India. Dia mula belajar di

sekolah Arab Islam dan kemudiannya di Kolej Darul

Ulum, Douband dan tamat pengajian pada tahun

1952. Selepas itu, dia menyambung pelajaran ke

Universiti al-Azhar, Mesir dan mendapat Ijazah

Sarjana Muda Kepujian dan Diploma Pendidikan

daripada Fakulti Bahasa Arab.

UMUM 
TUK KHURASANTUK KHURASAN (1875-1944), ulama.  Dia lahir di Bhafar, Pakistan.  Nama sebenarnya ialah Abu Abdullah Sayid Hasan bin Nur Hasan.  Keluarganya berasal dari wilayah Khurasan di Iran.  Mereka kemudiannya berhijrah ke Afghanistan.  Semasa remaja, dia pergi ke Deoband, Uttar Pradesh, India untuk menuntut ilmu Islam di Universiti Darul Ulum ialah Syekh-ul Hindi Mahulana Mohammadul Hasan al-Deobandi (1951-1920).  Antara kawan seperguruannya ialah Maulana Ubaydullah al-Sindhi (1870-1944).SEJARAH DAN ARKEOLOGITokoh
HAJI WAN SULAIMAN WAN SIDEK

HAJI WAN SULAIMAN WAN SIDEK (1874 – 1935), ulama dan pendidik. Dia lahir pada tahun 1874 di Mukim Padang Kerbau, Kota Setar, Kedah. Dia mendapat pendidikan di Sekolah Melayu (1882-1885) di samping belajar mengaji al-Qur’an dan agama. Pada tahun 1889, dia melanjutkan pelajarannya ke Makkah untuk mendalami bidang bahasa Arab, fikah, tafsir (Ulum al-Qur’an) dan ilmu falak. Antara gurunya termasuklah Syekh Mohamad al-Bukhari dan Syekh Mohamad al-Khayar. Sekembalinya dari Makkah pada tahun 1910, dia dilantik sebagai kadi dan kemudian Kadi Besar (1916). Dia juga dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan di Mahkamah Syariah Kedah di samping mengajar al-Qur’an kepada pegawai kerajaan, guru agama dan orang ramai di Masjid Zahir, di Madrasah Limbong Kapal, Alor Setar.

SEJARAH DAN ARKEOLOGITokoh
NADAWIY, ABU AL-HASAN AL-

Nadawiy, Abu al-Hasan al- (1333 H– /

1914 M– ), pendakwah besar Islam yang aktif.

Nama penuhnya ialah Abu al-Hasan ‘Ali al-Husniy

al-Nadawiy. Dia lahir di kampung Tikyah dalam daerah

Ray Barili, India. Ayahnya meninggal dunia semasa

dia berumur sembilan tahun. Pendidikannya

diuruskan oleh abangnya yang sulung iaitu ‘Abd

al-‘Ali yang merupakan pengetua Nadwah al-‘Ulama.

Al-Nadawiy belajar al-Qur'an di rumah dan

menghafaznya. Dia mula mempelajari bahasa Arab,

Parsi dan Inggeris ketika berumur 18 tahun.

Kemudian dia melanjutkan pelajaran di Fakulti

Sastera Arab di Universiti Lucknow dan merupakan

pelajar yang paling muda. Dia mempelajari hadith di

Nadwah al-‘Ulama’ selama dua tahun, kemudian

menjadi pensyarah di Dar-al ‘Ulum iaitu pusat

pengajian lanjutan dari Nadwah al-‘Ulama’. Al-

Nadawiy menyumbang tulisannya dalam majalah

Arab yang berjudul al-Diya’ yang dikeluarkan oleh

Nadwah al-‘Ulama’. Dia kemudiannya menjadi ketua

editor majalah al-Nadwah al-‘Ilmiyyah yang berbahasa

Urdu seperti majalah al-Ta‘mir.

UMUM 

Kembali ke atas