Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[un.di] | اوندي

Definisi : 1. sesuatu utk memilih atau menentukan sesuatu (mis siapa yg akan mendapat sesuatu, memulakan sesuatu permainan, dll); buah ~ ark dadu; buang ~ = membuang ~ menentu-kan (memilih) dgn undi; kena ~ menang dlm undi (terpilih dll); kertas ~ kertas yg ditandakan sbg menunjukkan pilihan; main ~ a) main loteri; b) ark bermain dadu; men-cabut ~ menentukan sesuatu dgn mencabut atau menarik kertas dsb undi; 2. = undian pemilihan seseorang atau penentuan sesuatu dgn penandaan pd kertas undi (pungutan suara dsb): ~ kaum wanita merupakan 50% drpd seluruh ~ negara; berundi sedang memilih (menentukan dll) dgn undi; mengundi 1. menentukan (memilih dll) dgn membuang undi; baiklah kita ~ siapa yg me-musingkannya dahulu; 2. = ~ suara memutuskan sesuatu dgn mengira undi (memungut suara dll), memilih (menentukan dll) sesuatu dgn membuang undi: setelah diundi, beliau telah terpilih menjadi Yang Dipertua Persatuan itu lagi; Peguam Negara boleh di-lantik menjadi ahli jawatankuasa Parlimen, tetapi dia tidak boleh ~; memperundikan menentukan (membahagi-kan, memberikan, menetapkan, dll) dgn cara diundi: lapangan tempat meletak kereta akan diperundikan antara mereka yg berkereta; undian 1. sesuatu yg diundi, loteri; ~ wang loteri (wang); menarik ~ mendapat hadiah dlm undian wang dll, menang loteri; 2. hasil mengundi, pemilihan undi: pd hari ini, ter-paksalah wakil-wakil dilantik dgn ~ ramai; 3. ki cubaan (utk menentukan sesuatu), ujian; pengundian perihal (perbuatan, proses, dsb) mengundi, pemilihan dgn cara mengundi: pengumuman keputusan ~ memilih pucuk pimpinan UMNO; pengundi 1. orang yg mengundi: bilangan ~ yg berdaftar di seluruh Tanah Melayu dijangka meningkat hingga tiga juta orang; ~ hantu pengundi tidak berdaftar yg muncul dgn tiba-tiba saja dlm sesuatu pengundian (pilihan raya dsb); 2. sesuatu yg digunakan utk mengundi (kertas, surat, dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[un.di] | اوندي

Definisi : 1 apa-apa yg digunakan utk menentukan sesuatu (siapa yg akan mendapat sesuatu, siapa yg akan bermain dahulu dll). 2 = undian suara (dlm sesuatu pilihan raya dll): Calon Barisan Nasional telah menang dgn kelebihan 3,600 ~. ~ percaya undi yg menunjukkan majoriti menyokong seseorang atau orang tertentu, spt pemimpin atau ketua. ~ pos undi yg dihantar melalui pos apabila pengundi berada di luar kawasan undi pilihan raya berkenaan. ~ sulit undi dlm pemilihan atau penentuan yg dilakukan secara sulit, biasanya dgn menandakan pilihan atau keputusan seseorang pd kertas undi. ~ tak percaya undi yg menunjukkan majoriti tidak menyokong seseorang atau orang tertentu, spt pemimpin atau ketua. mengundi 1 memilih atau menentukan sesuatu dgn membuang undi; memungut suara: Banyak orang kampung yg mahu keluar ~ sekarang. 2 memutuskan sesuatu dgn membuang undi. pengundian perbuatan (cara dsb) mengundi. pengundi 1 orang yg mengundi. 2 sesuatu (spt kertas) yg digunakan utk mengundi. ~ hantu pengundi tidak berdaftar yg muncul dgn tiba-tiba dlm sesuatu pilihan raya, pengundian dsb. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
undi
Kata Terbitan : mengundi, undian, pengundian, pengundi,


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
floatingadj 1. not fixed or committed, terapung: we must take into account the ~ vote, kita mesti mengambil kira undi-undi terapung; 2. (med) terapung: ~ kidney, buah pinggang terapung; 3. that floats, terapung: ~ restaurant, restoran terapung.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
vote~ down, (usu pass.), (person) disingkirkan secara undi; (proposal ) ditolak secara undi: the vice-president got ~d down, Naib Presiden itu telah disingkirkan secara undi; the proposal was ~d down, usul itu telah ditolak secara undi;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
vote~ of confidence, undi percaya; ~ of no confidence, undi tdk percaya; ~ of thanks, ucapan terima kasih: the meeting proposed a ~ of thanks to the chairman, mesyuarat memberikan ucapan terima kasih kpd pengerusi; cast o’s ~, mengundi, membuang undi; one man one ~, satu orang satu undi; put st to the ~, memperundikan sst: the Speaker put the Bill to the ~, Tuan Speaker memperundikan Rang Undang-undang itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
ballotn/b1. system of voting in secret, pengundian (sulit), pembuangan undi; 2. act, instance of voting in secret, pengundian (sulit), pembuangan undi, mengundi (secara sulit), membuang undi; take a ~, mengundi (secara sulit); 3. ballot-paper, kertas undi; 4. votes cast, jumlah undi;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
poll2. total of votes, bilangan undi: they expected a light ~ in that constituency, mereka menjangkakan bilangan undi yg kecil di kawasan pilihan raya itu; the Conservatives expected a heavy ~, parti Konservatif menjangka mereka akan mendapat bilangan undi yg besar; 3. also opinion poll, survey of public opinion, tinjauan pendapat: a ~ was conducted to gauge public opinion on the issue, satu tinjauan pendapat telah diadakan utk mengukur pendapat ramai ttg isu itu; 4. list of voters, daftar pemilih: his name was not on the ~, namanya tdk ada dlm daftar pemilih;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
voten 1. choice made by voting, undi: each man has only one ~, setiap orang hanya dibenarkan satu undi sahaja; there was a slight decrease in the ~ for the opposition, kekurangan undi pihak pembangkang adalah kecil; give o’s ~ to, mengundi: I give my ~ to the independent candidate, saya mengundi calon bebas; 2. act of making a choice by voting, pengundian: the ~ was by a show of hands, pengundian dibuat dgn cara mengangkat tangan; /have, take/ a ~, mengundi: we shall take a ~ on the proposal, kita akan mengundi utk usul itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
vote3. ballot by which a vote is expressed, kertas undi: if you do not put a number in every square your ~ will be invalid, kalau kamu tdk menulis nombor pd setiap petak, kertas undi kamu akan menjadi tdk sah; 4. total number of votes cast, jumlah undi: he won the election by a majority ~, dia memenangi pilihan raya itu dgn jumlah undi terbanyak; the opposition captured 40% of the ~, pihak pembangkang mendapat 40% drpd jumlah undi;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
suffrage by ~, secara undi: he was elected by ~, dia dipilih secara undi.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
pollingn voting, pembuangan undi, pengundian: ~ was heavy in the constituency, pembuangan undi adalah besar di kawasan pilihan raya itu.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
vote~ in, memilih [sst] secara undi: to ~ a government in, memilih sebuah kerajaan secara undi;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12345678

Kembali ke atas