Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[un.di] | اوندي

Definisi : 1. sesuatu utk memilih atau menentukan sesuatu (mis siapa yg akan mendapat sesuatu, memulakan sesuatu permainan, dll); buah ~ ark dadu; buang ~ = membuang ~ menentu-kan (memilih) dgn undi; kena ~ menang dlm undi (terpilih dll); kertas ~ kertas yg ditandakan sbg menunjukkan pilihan; main ~ a) main loteri; b) ark bermain dadu; men-cabut ~ menentukan sesuatu dgn mencabut atau menarik kertas dsb undi; 2. = undian pemilihan seseorang atau penentuan sesuatu dgn penandaan pd kertas undi (pungutan suara dsb): ~ kaum wanita merupakan 50% drpd seluruh ~ negara; berundi sedang memilih (menentukan dll) dgn undi; mengundi 1. menentukan (memilih dll) dgn membuang undi; baiklah kita ~ siapa yg me-musingkannya dahulu; 2. = ~ suara memutuskan sesuatu dgn mengira undi (memungut suara dll), memilih (menentukan dll) sesuatu dgn membuang undi: setelah diundi, beliau telah terpilih menjadi Yang Dipertua Persatuan itu lagi; Peguam Negara boleh di-lantik menjadi ahli jawatankuasa Parlimen, tetapi dia tidak boleh ~; memperundikan menentukan (membahagi-kan, memberikan, menetapkan, dll) dgn cara diundi: lapangan tempat meletak kereta akan diperundikan antara mereka yg berkereta; undian 1. sesuatu yg diundi, loteri; ~ wang loteri (wang); menarik ~ mendapat hadiah dlm undian wang dll, menang loteri; 2. hasil mengundi, pemilihan undi: pd hari ini, ter-paksalah wakil-wakil dilantik dgn ~ ramai; 3. ki cubaan (utk menentukan sesuatu), ujian; pengundian perihal (perbuatan, proses, dsb) mengundi, pemilihan dgn cara mengundi: pengumuman keputusan ~ memilih pucuk pimpinan UMNO; pengundi 1. orang yg mengundi: bilangan ~ yg berdaftar di seluruh Tanah Melayu dijangka meningkat hingga tiga juta orang; ~ hantu pengundi tidak berdaftar yg muncul dgn tiba-tiba saja dlm sesuatu pengundian (pilihan raya dsb); 2. sesuatu yg digunakan utk mengundi (kertas, surat, dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[un.di] | اوندي

Definisi : 1 apa-apa yg digunakan utk menentukan sesuatu (siapa yg akan mendapat sesuatu, siapa yg akan bermain dahulu dll). 2 = undian suara (dlm sesuatu pilihan raya dll): Calon Barisan Nasional telah menang dgn kelebihan 3,600 ~. ~ percaya undi yg menunjukkan majoriti menyokong seseorang atau orang tertentu, spt pemimpin atau ketua. ~ pos undi yg dihantar melalui pos apabila pengundi berada di luar kawasan undi pilihan raya berkenaan. ~ sulit undi dlm pemilihan atau penentuan yg dilakukan secara sulit, biasanya dgn menandakan pilihan atau keputusan seseorang pd kertas undi. ~ tak percaya undi yg menunjukkan majoriti tidak menyokong seseorang atau orang tertentu, spt pemimpin atau ketua. mengundi 1 memilih atau menentukan sesuatu dgn membuang undi; memungut suara: Banyak orang kampung yg mahu keluar ~ sekarang. 2 memutuskan sesuatu dgn membuang undi. pengundian perbuatan (cara dsb) mengundi. pengundi 1 orang yg mengundi. 2 sesuatu (spt kertas) yg digunakan utk mengundi. ~ hantu pengundi tidak berdaftar yg muncul dgn tiba-tiba dlm sesuatu pilihan raya, pengundian dsb. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
undi
Kata Terbitan : mengundi, undian, pengundian, pengundi,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
อยู ่ ห ั วภูมิพลอดุลยเดชครองราชสมบ ั ติมากกว ่ า 60 ปี Raja Bhumiphol sudah menduduki takhta lebih daripada 60 tahun. ครองเสียงข ้ างมาก [-si  aka:ma:k] ก memiliki undi majoriti: พรรคการเมือง น ั ้ นครองเสียงข ้ างมากในสภาผู ้ แทนราษฎร Par­ti itu memiliki undi majoriti da- lam Dewan Rakyat. ครองอำนาจ [-amna:t] ก memegang kuasa ครองแครง [kr:krε:] น kuih siput ครอบ [kr:p] ก 1 menyungkup, me- nyerkup: เขาครอบอาหารบนโต ๊ ะด ้
Kamus Thai 2.indb
บัดสี [batsi  :] ว memalukan, mengaib- kan: พฤติกรรมของชายคนนั้ นน ่ าบัดสีเหลือเกิน Kelakuan lelaki itu amat memalukan. บัตร [bat] น kad บัตรประจำตัว [-pracamtua] น kad pengenalan บัตรเลือกตั้ ง [-lakta] น kertas undi บัตรสมนาคุณ [-sommana:kun] น baucar hadiah บัตรสนเท ่ ห์ [-sonte:] น surat layang บั่ น [ban] ก mengerat, memotong บั่ นทอน [-t:n] ก 1 mengurangkan: ยาเสพติดบั ่ นทอนภูมิต ้
Kamus Thai 2.indb
perempuannya de­ngan seorang polis. จับจอง [-c:] ดู จอง จับใจ [-cai] ว memikat: เส ี ยงเพลงนั้ น จับใจมาก Kemerduan lagu itu sa­ngat memikat. จับฉลาก [-cala:k] ก mencabut undi จับตา [-ta:] ก memerhatikan จับตาย [-ta:y] ก menangkap mati จับเป็น [-pen] ก menangkap hidup- hidup จับผิด [-pi  t] ก mencari salah จับมือ [-m:] ก berjabat tangan จับเวลา [-we

Kembali ke atas