Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[u.ru.san] | اوروسن

Definisi : 1. sesuatu yg diurus, pekerjaan dsb yg harus diuruskan: Muluk tidak peduli, dia ada ~ penting di Pulau Pinang; Islam mem-bebaskan juga perempuan memegang se-barang jawatan dan mengurus sebarang ~ sekalipun di luar rumahnya; 2. hal (perkara, soal, dll) yg perlu diberi perhatian atau diuruskan: saya datang ke mari kerana ada ~ penting; 3. sesuatu yg ada kaitannya dgn (pekerjaan, tugas, dll), segala yg bersangkut paut dgn (sesuatu): guru besar hanya menjalankan ~-~ sekolah sahaja sedangkan kerja-kerja pejabat dibuat oleh seorang kerani; 4. pengelolaan, penyelenggaraan: kerana ~nya tidak betul, syarikat itu telah jatuh bankrap; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[u.ru.san] | اوروسن

Definisi : 1 sesuatu yg diurus: Ia tidak dpt pergi ke majlis itu kerana ada ~ penting di tempat lain. 2 perkara; soal: Ia ke Pulau Pinang kerana ~ wang. ~ peribadi hal-hal yg berkaitan dgn diri seseorang; ~ rumah tangga segala perkara yg berkaitan dgn rumah tangga. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
urus
Kata Terbitan : berurus, menguruskan, terurus, urusan, berurusan, pengurusan, pengurus,

Peribahasa

Anak dipangku dilepaskan,
     beruk di hutan disusukan.

Bermaksud :

Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anak di riba diletakkan, kera di hutan disusui, b. Anak kera di hutan disusui, anak sendiri di rumah kebuluran, c. Anak monyet di hutan disusui, anak sendiri di rumah kekeringan).

 

Lihat selanjutnya...(15)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
นก ๊ ง เหล ้ าต ั ้ งแต ่ เช ้ าเลย Lelaki itu minum arak sejak pagi lagi. ก ๋ ง [ko] น datuk กงการ [koka:n] น urusan: อ ั นนี้ ไม ่ ใช ่ กงการของเธอ Ini bukan urusan kamu. ก ้ งโค ้ ง [koko:] ก membongkok: ครูฝึกส ั ่ งให ้ น ั กฟุตบอลคนหนึ่ งก ้ งโค ้ งแล ้ วให ้ ผู ้ เล ่
Kamus Thai 2.indb
้ ซึ่ งความเป็นธรรมสำหรับคนทุกชนชั้ น Mahkamah menegakkan keadilan untuk setiap lapisan manusia. 2 memelihara: ธำรงไว้ซึ่ งความศักดิ์ สิทธิ์ ของกฎหมาย memeli- hara kedaulatan undang-undang ธิดา [tida:] น puteri ธุระ [tu ra] น urusan: อย ่ าถือว ่ า ธุระไม ่ ใช ่ นะ Jangan anggap ini bukan urusan engkau ya! ธุรกรรม [-kam] น aktiviti perniagaan ธุรการ [-ka:n] น perkeranian ธุรกิจ [-ki  t] น perniagaan, bisnes ธุลี [tuli:] น duli ธูป [tu:p] น colok: คนจีนชอบจุดธูปและ ปักไว
Kamus Thai 2.indb
ก ่ อการร ้ าย Mereka sedang menggubal undang-undang antikeganasan. ร ่ างกาย [-ra:ngka:y] น tubuh badan รางวัล [ra:ngwan] น hadiah ราชการ [ra:tcaka:n] น urusan kera- jaan ราชกิจจานุเบกษา [ra:tcakitca:nu- รัมมี ่ ราชกิจจานุเบกษา Kamus Thai 2.indb 317 4/15/2008 11:12:05 AM ร 318 be:ksa:] น warta kerajaan ราชทูต [ra เคยลา Tahun ini saya masih belum mengambil cuti. ลักยิ้ ม ลา Kamus Thai 2.indb 333 4/15/2008 11:12:17 AM ล 334 ลากิจ [-kit] ก mengambil cuti urusan peribadi: ไพศาลลากิจเพื่ อไปงานแต ่ งงาน ของเพื่ อนเขา Phaisan mengambil cuti urusan peribadi untuk menghadiri majlis perkahwinan kawannya. ลาป ่ วย [-puay] ก mengambil cuti sakit: เขาลาป่วยสามวันเพราะเป็นไข ้ หวัด Dia me
Kamus Thai 2.indb
50 AM จ 113 ลูกน ้ อง Selaku ketua jabatan, anda ja­ nganlah menetekbengekkan kebajikan orang bawahan. 2 bertetek-bengek: อย ่ า จุกจิกในเรื่ องงานของสำนักงานมากนัก Usah terlalu bertetek-bengek dalam urusan pejabat. ว 3 tetek-bengek: บางครั้ งผู ้ หญิง ให ้ ความสำคัญกับเรื่ องจุกจิก Kadang-kadang wanita mengutamakan perkara yang tetek-bengek. จุด [cut] น 1 titik: นักเรียนเติมจุดไว ้ หลัง ประโยค จุ ้ นจ ้ าน [cunca:n] ก menyibuk: ภรรยา ข ้ าราชการชั้ นผู ้ ใหญ ่ คนนั้ นชอบจุ ้ นจ ้ านงานของ สามี Isteri pembesar itu suka menyibuk dalam urusan suaminya. จุ ่ ม [cum] ก mencelup: ช ่ างไม ้ จุ ่ มท ่ อนไม ้ ลง ในน้ำยาเคมีก ่ อนนำไปแกะสลัก Tukang kayu mencelup ketul-ketul kayu ke dalam bahan

Kembali ke atas