Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : kep Very Important Person (orang penting atau orang kenamaan). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Adakah anda bermaksud : VIP,vie,vim,viz,via

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata vip


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
development indexindeks peningkatanSainsHidrometeorologiIndeks perbezaan pencapahan di antara dua permukaan tekanan malar troposfera yang jelas terpisah: I = f (p. vI � P. v) dengan f ialah parameter Coriolis; vI dan v angin di permukaan tinggi dan permukaan rendah; dan P del-operator permukaan isobar. Dengan menggunakan hampiran kuasi-geostropi, indeks ini disingkatkan kepada satu kuantiti yang boleh diukur, I = VT. vIP.( f ++1), vT,ialah angin terma, dan 1 dan masing-masing merupakan kevortisan geostrofi di aras tinggi dan aras rendah.

Kembali ke atas