Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[wa.ni.ta] | وانيتا

Definisi : bh orang perempuan, lwn lelaki: fikirannya tertumpu kpd ~-~ genit sahaja; kaum ~ kaum ibu, kaum puteri; kewanitaan perihal wanita, sifat-sifat wanita, keputerian: Rohaya mempunyai sifat ~ yg cukup lemah-lembut serta paras yg cantik; pewanitaan (Bio) 1. perkembangan ciri-ciri kewanitaan; 2. pencetusan atau perkembang­an ciri-ciri seks sekunder wanita pd lelaki. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[wa.ni.ta] | وانيتا

Definisi : orang perempuan (lebih halus); lw lelaki: kaum ~ golongan orang perempuan. kewanitaan sifat-sifat wanita; perihal wanita. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
wanita (kata nama)
Bersinonim dengan perempuan, wadun, betina, kaum Hawa, kaum ibu;,
Kata Terbitan : kewanitaan,

Peribahasa

Mabuk kerana beruk berayun.

Bermaksud :

Gilakan wanita cantik yang tak mungkin didapat; asyik melihat sesuatu yang tidak berguna. (Bandingkan dengan: Dilengah [= dimabuk] beruk berayun).

 

Lihat selanjutnya...(6)

208

The wheel of fortune is forever in motion

Nasib manusia tidak pernah tetap, yakni sentiasa berubah-ubah, ada kalanya baik dan ada kalanya buruk.

Ada pasang surutnya

During her heyday on the silver screen, she was the nation's top actress, and she basked in luxury and fortune. Unfortunately, the wheel of fortune is forever in motion, and the disaster struck after her twentieth film.

Ketika zaman kegemilangannya dalam industry perfileman, dialah pelakon wanita nombor satu Negara, dan dia dilimpahi kemewahan dan kekayaan. Malangnya, ada pasang surutnya , dan bencana datang selepas filemnya yang ke dua puluh.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(19)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
bawahan. 2 bertetek-bengek: อย ่ า จุกจิกในเรื่ องงานของสำนักงานมากนัก Usah terlalu bertetek-bengek dalam urusan pejabat. ว 3 tetek-bengek: บางครั้ งผู ้ หญิง ให ้ ความสำคัญกับเรื่ องจุกจิก Kadang-kadang wanita mengutamakan perkara yang tetek-bengek. จุด [cut] น 1 titik: นักเรียนเติมจุดไว ้ หลัง ประโยค Murid membubuh titik pada akhir ayat. 2 takat: เราเดินมาถึงจุดนี้ เท ่ านั้ น Kami berjalan sampai bendahari terlupa membubuh titik perpuluhan pada cek itu. จุดประสงค ์ [-prasoˇ ] น tujuan: ผู ้ ชายชาวตะวันตกแต ่ งงานกับผู ้ หญิงไทยด ้ วย จุดประสงค ์ เฉพาะ Lelaki barat mengah­ wini wanita Thai dengan tujuan ter­ tentu. จุดมุ ่ งหมาย [-muˆma:y] น matlamat: จุดมุ ่ งหมายหลักของการจัดตั้ งกองทุนหมู ่ บ ้ าน ก็เพื่ อช ่ วยเหลือคนด ้ อยโอกาส Matlamat utama penubuhan
Kamus Thai 2.indb
saya. ร ่ อยหรอ [ryr:] ก berkurangan: เสบียงอาหารของเราร ่ อยหรอลงทุกวัน Bekalan makanan kita semakin berkurangan. ร ้ อย 1 [r:y] ก 1 mencucuk: สตรีคนนั้ น ร ้ อยดอกมะลิเพื่ อทำเป็นพวงมาลัย Wanita itu mencucuk bunga melur untuk dijadi- kan karangan bunga. 2 mengarang: คุณมาลีกำลังร ้ อยมาลัย Encik Mali sedang mengarang bunga malai. ร ้ อย 2 [r:y] ว ratus ร ้ rammana:] น rebana ร ่ ำรวย [ramruay] ดู รวย ร ่ ำไห ้ [ramhai] ก menangis tak henti- henti: ผู ้ หญิงคนนั้ นร ่ ำไห ้ สะอึกสะอื้ นเมื่ อเห็น ศพของลูกสาวของเธอ Wanita itu menangis tak henti-henti apabila melihat mayat anak perempuannya. รำลึก [ramlk] ดู ระล ึ ก ริเริ ่ ม [rirm] ก memulakan: เขาเป็นผู ้ ริเริ่ มโครงการนี้ Dialah yang memulakan projek
Kamus Thai 2.indb
mengumpat: กลุ ่ ม นักศึกษาหญิงที่ นั ่ งอยู ่ ข ้ างหลังชอบนินทามากกว ่ า กลุ ่ มนักศึกษาหญิงที่ นั ่ งอยู ่ ข ้ างหน ้ าชั ้ นเรียน Kumpulan pelajar wanita yang duduk di belakang lebih suka mengumpat berbanding dengan yang duduk di ha- dapan kelas. นิพพาน [nippa:n] น nirwana นิ่ ม 1 [ni  m] น tenggiling นิ่ ม น นานมาแล ้ ว Saya sudah lama di sini. 2 ดู นมนาน เนิบนาบ [n:pna:p] ว perlahan-lahan เนียน [nian] ว halus: ผิวผู ้ หญิงคนนั ้ น เนียนและสวย Kulit wanita itu halus dan cantik. เนื ้ อ [na] น daging เนื ้ อคู ่ [-ku:] น jodoh เนื ้ อร ้ อง [-r:] น lirik, seni kata เน ื้
Kamus Thai 2.indb
ko:i] ก mengaut โกรก [kro:k] ก 1 bertiup: ลมโกรก ตลอดท ั ้งว ั น Angin bertiup sepanjang hari. 2 (ผม) mewarnakan: ผู ้ หญิงคนน ั ้ น โกรกผมทุกเดือน Wanita itu mewarnakan rambutnya setiap bulan. โกรธ [kro:t] ก 1 marah: อย ่ าเข ้ าไปในห ้ องเขา เพราะเขากำล ั งโกรธ Jangan masuk ke bi- liknya kerana dia sedang marah kredit ขายชาติ [-ca:t] ก menjual bangsa ขายดี [-di:] ว laku ขายต ั ว [-tu:a] ก melacur: หญิงคนน ั ้นยอม ขายต ั วเพื่ อให ้ ได ้ มาซึ่ งเงินทอง Wanita itu sanggup melacur demi mendapatkan wang. ขายทอดตลาด [-t:ttala:t] ก mele­ ขาน ขาย Kamus Thai 2.indb 41 4/15/2008 11:03:16 AM ข 42 long: ธนาคารจะขายทอดตลาดบ

Kembali ke atas