Tesaurus
kehalalan (kata nama)
Bersinonim dengan keizinan, kebenaran;
Berantonim dengan keharaman;