Tesaurus
penghalalan (kata nama)
Bersinonim dengan pengizinan, pembenaran;
Berantonim dengan pengharaman.